Archive for the Category »RYTUAŁY «

CO TO TAKIEGO -UROK ?

CO TO TAKIEGO -UROK ?Zdjęcie użytkownika Wróżka Kasia- Parapsycholog-doradca ezoteryczny.

Urok jest to celowe działanie dokonywane, z reguły, na niczego nieświadomym obiekcie, mające na celu podporządkowanie tegoż obiektu osobie rzucającej urok i manipulowanie nim w taki sposób, by przynosiło to jej bądź też człowiekowi zlecającemu wykonanie takiego działania konkretne korzyści.
Oczywiście, tak jak i klątw, może być wiele rodzajów uroków. Dzieli się je na ogólne i odnoszące się do konkretnej sfery życia. Te ogólne nie są zbyt groźne czy uciążliwe, aczkolwiek na pewno nie ułatwiają życia. Ich wpływ polega głównie na opóźnianiu lub osłabianiu pozytywnych zjawisk w życiu osoby, na którą rzucono urok. Sprowadzenie uroku z reguły polega na tym, iż osoba rzucająca go (czarownik lub czarownica, nie mylić z wiedźmą czy magiem) zdobywa najpierw jakiś przedmiot należący do tego, na kogo chce rzucić urok. Może to być jakaś część garderoby (szalik, rękawiczka, bielizna itp.), rzecz codziennego użytku (szczoteczka do zębów, sztućce, długopis, zapalniczka itp.) lub aktualne (zrobione w ciągu ostatniego roku) zdjęcie. Następnie rzucający urok układa ten przedmiot na swoim rytualnym stole, odprawia nad nim specjalne czary (sposób ich wykonania jest zbyt obrzydliwy, bym go tutaj przytaczała, powiem tylko, iż jest związany z fekaliami), a następnie przedmiot ten okadza specjalnymi ziołami i umieszcza na zewnątrz cmentarza pod murem, tam, gdzie grzebią samobójców. Urok rzucony w taki sposób może, o ile nie będzie odpowiednio zdjęty, oddziaływać nawet przez kilkadziesiąt lat.
Znacznie uciążliwsze w skutkach są uroki rzucone na konkretną sferę życia. Najbardziej rozpowszechnione są następujące ich rodzaje:
– urok miłosny – rzuca się go po to, by zmusić kogoś do utrzymywania intymnych kontaktów z konkretną osobą. Stosują go najczęściej kobiety odrzucone przez mężczyznę, którego, jak im się wydaje, darzą uczuciem, choć zdarzają się również i mężczyźni posługujący się tą metodą zdobycia partnerki. Osoba, na którą został rzucony taki urok, traci wolną wolę i możliwość zerwania niekorzystnego dla niej związku. Często sama nie rozumie dlaczego w nim pozostaje, choć jest dla niej niszczący i destrukcyjny. Ten rodzaj uroku doprowadził też do rozpadu niejednego małżeństwa, kiedy to jeden z partnerów, nie bacząc ani na dotychczasowy związek, ani na zwykłą ludzką przyzwoitość brnie w nowy układ, przyciągany niepojętą siłą jak ćma do ognia. Urok ten powoduje, że osoba nim dotknięta ma zawężoną percepcję w odniesieniu do intymnej sfery życia, z łatwością poddaje się wszelkim manipulacjom w tym zakresie, zostaje pozbawiona krytycyzmu i możliwości obiektywnej oceny sytuacji, przy czym w innych dziedzinach życia może funkcjonować bez żadnych problemów,
– urok poddaństwa – rzuca się go po to, by zmusić daną osobę do posłusznego wykonywania poleceń, życzeń i rozkazów człowieka, który rzuca urok lub zleceniodawcy. Najczęściej stosują go osoby, które pragną zdobyć absolutną władzę nad innymi. Osoba, na którą został rzucony taki urok traci wolną wolę i staje się biernym narzędziem w cudzych rękach. Często nawet zdaje sobie sprawę z absurdalności własnego postępowania, ale nie umie się przeciwstawić i coraz głębiej brnie w destrukcyjne dla siebie działania, aż w końcu staje się kimś w rodzaju robota, mechanicznie wypełniającego swoje funkcje. Urok ten powoduje, że osoba nim dotknięta ma katastrofalnie niskie poczucie wartości własnej i tragicznie niską samoocenę, z łatwością poddaje się wszelkim manipulacjom i wpływom, zostaje jej wkodowany wysoki krytycyzm w stosunku do siebie, a jednocześnie pozbawia się ją możliwości obiektywnej oceny sytuacji, przy czym ten rodzaj uroku wprowadza dysfunkcje również i w innych dziedzinach życia,
– urok pieniężny – rzuca się go po to, by zmusić daną osobę do nierozważnego gospodarowania pieniędzmi, do pozornie dobrowolnego zrzekania się pieniędzy na rzecz osoby rzucającej urok lub zlecającej takie działanie. Powoduje on niegospodarność, trwonienie pieniędzy, wywołuje skłonność do hazardu, ryzykownych interesów lub po prostu wydawanie pieniędzy w irracjonalny sposób. Osoba, na którą został rzucony taki urok traci wolną wolę w tej sferze życia i nie potrafi kontrolować swoich działań związanych z pieniędzmi, co w rezultacie prowadzi bardzo często do poważnych problemów materialnych, a w niektórych przypadkach nawet do skrajnego ubóstwa. Urok ten powoduje, że osoba nim dotknięta traci kontrolę nad swoimi finansami, wszelkie jej działania materialne cechuje całkowita bezmyślność i uleganie podszeptom złych doradców. Dochodzi wręcz do takiej sytuacji, że kiedy taki człowiek ma jakieś pieniądze, odczuwa przymus, by je natychmiast wydać i robi to w sposób całkowicie bezsensowny, przy czym w innych dziedzinach życia może funkcjonować bez żadnych problemów,
– urok na dom – rzuca się go po to, by przyczynić jak najwięcej zła nie konkretnej osobie, lecz wszystkim ludziom mieszkającym w danym domu. W pierwszym rzędzie wywołuje ona nieporozumienia i kłótnie pomiędzy domownikami, wprowadza atmosferę napięcia i wzajemnej podejrzliwości. Bardzo trudno w takim domu zrobić cokolwiek konstruktywnego, a wspólne działania są po prostu niemożliwe. Dom, który został obłożony taką klątwą, staje się miejscem nieprzytulnym, wrogim, wręcz odpychającym. Silniejsze osoby będą z niego uciekały, podświadomie wyczuwając jego negatywne oddziaływanie, słabsze będą stopniowo tracić resztki woli i coraz bardziej pogrążać się w marazmie przerywanym od czasu do czasu wybuchami niekontrolowanej i niczym nie uzasadnionej agresji. W skrajnych wypadkach dochodzi do ostrego konfliktu między domownikami, który z reguły kończy się pełnym rozpadem rodziny i rozejściem się mieszkańców takiego domu oraz zerwaniem stosunków między nimi. Nawet po wielu latach trudno im ponownie nawiązać więź, nawet jeśli są to rodzice i dzieci, przy czym w innych dziedzinach życia mogą oni funkcjonować bez żadnych problemów,
– urok na pracę – rzuca się go po to, by dana osoba nie mogła znaleźć satysfakcjonującej pracy lub by mając taką pracę utraciła ją w niekorzystnych dla siebie okolicznościach. W rezultacie tego uroku, osoba, na którą został on rzucony, zaczyna zachowywać się w pracy w sposób całkowicie nieadekwatny do sytuacji. Zachowuje się tak, jakby sama chciała dostarczyć pretekstu do jej zwolnienia, przy czym nie umie podać żadnych racjonalnych przyczyn takiego zachowania. Osoba, na którą został rzucony taki urok traci po prostu wolną wolę i nie kontroluje swego zachowania, które przyjmuje skrajne formy, na przykład awantury i grubiaństwa wobec kolegów, kompletne ignorowanie obowiązków służbowych, złośliwość, brak lojalności wobec firmy, obrażanie szefa w obecności innych pracowników itp. Z reguły kończy się to utratą pracy i to często z tak zwanym „wilczym biletem”, czyli z dyscyplinarnym zwolnieniem z niej. Dodatkowa trudność polega tutaj na tym, iż urokiem zostało również obłożone poszukiwanie nowej pracy i taka osoba bardzo długo może być bezrobotna, przy czym w innych dziedzinach życia może funkcjonować bez żadnych problemów.
– urok na dzieci – rzuca się go po to, by doprowadzić do konfliktu między daną osobą a jej dziećmi (z reguły nastoletnimi lub dorosłymi). Inny jego wariant polega na tym, by doprowadzić do tego, żeby w życiu dorosłych dzieci osoby, na którą rzucono ten urok nagle wszystko zaczęło się psuć i komplikować. Tak czy owak sprowadza ona konflikty, nieporozumienia i pretensje w relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi, których nie da się w żaden racjonalny sposób uzasadnić. Dzieci, na które został rzucony taki urok tracą wolną wolę, nie kontrolują swego zachowania, są przepełnione żalem i agresją w stosunku do rodziców lub siebie nawzajem, co wyjaśnia tak częste w naszych czasach nieporozumienia pomiędzy rodzeństwem, a wtedy nawet najmniejszy drobiazg może doprowadzić do waśni trwających całe dziesięciolecia i nie dających się w żaden sposób załagodzić, przy czym w innych dziedzinach życia mogą funkcjonować bez żadnych problemów.
– urok na samochód (lub inny środek transportu) – rzuca się go po to, by osoba nim dotknięta miała ciągłe problemy z samochodem. W łagodniejszej formie polega to na tym, iż auto ciągle się psuje, pali więcej benzyny niż powinno, a policja kontroluje biednego właściciela za każdym razem, gdy wyjedzie na ulicę. Gorszy jej wariant prowadzi do kolizji, wypadków, kradzieży lub zdemolowania samochodu, a jeśli osoba, na którą został rzucony ten urok zechce kupić następne auto (bez zdjęcia uroku), powinna liczyć się z tym, że trafi się jej kradziony lub wyjątkowo awaryjny egzemplarz, no i oczywiście, długo się nim cieszyć nie będzie, przy czym w innych dziedzinach życia może on funkcjonować bez żadnych problemów.
– urok na zdrowie – rzuca się go po to, by dana osoba nie mogła cieszyć się dobrym zdrowiem. Powoduje on ciągłe problemy zdrowotne, spadek sił witalnych i odporności organizmu, wywołuje podatność na wszelkiego rodzaju infekcje i choroby zakaźne, sprawia, iż nawet drobne dolegliwości zdrowotne nie poddają się leczeniu, utrudnia postawienie diagnozy medycznej, opóźnia rekonwalescencję i uniemożliwia powrót do zdrowia. Osoba, na którą rzucono taki urok nie jest w stanie cieszyć się życiem, ciągle odczuwa jakieś dolegliwości, staje się tym samym trudna we współżyciu i jej otoczenie zaczyna ją traktować jako złośliwego hipochondryka, gdy tymczasem jej dolegliwości, choć nie poddające się diagnozie medycznej, wcale nie są wyimaginowane. Urok ten utrudnia funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia i może doprowadzić nawet do śmierci osoby, na którą został rzucony.
– urok na osobowość – rzuca się go po to, by dana osoba straciła swoją osobowość i stała się biernym narzędziem manipulacji, kontrolowanym przez osobę rzucającą urok lub zleceniodawcę. Jest to najgorszy rodzaj uroku, który zawsze prowadzi do poważnych komplikacji psychicznych, łącznie z poważnym problemem psychiatrycznym, jakim jest rozdwojenie osobowości (osobowość wielokrotna). Problem ten jest wynikiem negatywnych działań energetycznych, które prowadzą do usunięcia właściwej osobowości danej jednostki i zastępują ją sztuczną, całkowicie zależną od innych. Kiedy właściwa osobowość jest ze swojej natury silna, dochodzi do rozdwojenia jaźni. Osoba, na którą został rzucony taki urok całkowicie traci wolną wolę, chęć do samodzielnego działania, wyrażania własnych opinii i poglądów. Z reguły zachowuje się apatycznie i zewnętrznym objawem tego, iż została obrzucona urokiem jest jej głęboka depresja. Niestety od czasu do czasu zdarzają się u takiej osoby okresy intensywnej aktywności, które z reguły polegają na destrukcyjnych i całkowicie niezrozumiałych działaniach. Człowiek taki może wówczas dopuszczać się skrajnie agresywnych czynów, łącznie z morderstwem.
Autor: Alla Chrzanowska

RYTUAŁ BOGACTWA

Czego chce my od życia, czy jesteśmy zadowolone z miejsca, w którym się znajdujemy, co można zmienić w sobie, by przyciągnąć miłość, bogactwo, dostatek i zdrowie…. I co tam tylko chcemy. Pomóc nam mogą w tym rytuały – pod warunkiem, że odprawiamy je z wiarą i systematycznie. Na początek – rytuały na bogactwo i obfitość.

Przed przystąpieniem do rytuałów bogactwa i pieniędzy warto pamiętać, że najlepszym dniem do ich odprawiania jest czwartek, dzień poświęcony Jowiszowi- opiekunowi dostatku i obfitości. Także, jeśli chcesz znaleźć nową pracę – rytuał odprawiaj we czwartek.
No i załóżmy, że mamy czwartek, najlepiej po nowiu księżyca. Weź piołun, drzewo sandałowe i paczuli (mogą być np. z kadzidełek, ale tych naturalnych, jasnych). Zetrzyj je na proszek i wymieszaj w równych  ilościach. Zapal zieloną świecę, którą po rytuale nie zdmuchuj, tylko zgaś palcami lub kapturkiem. Postaw ją na banknocie – 20, 50 złotowym.

Każdego wieczoru przed snem przez 9 dni – spalaj szczyptę proszku w pokoju, w którym śpisz. Najlepiej spala się sypiąc szczyptę proszku, jak ścieżkę na kosmetyczny wacik, podkładając pod spód muszlę lub ceramiczną czy metalową miseczkę. Myśl cały czas intensywnie o finansach – o wygraniu w lotka, premii, awansie, o niespodziewanym przypływie gotówki itp. Zobacz siebie skąpaną w morzu pieniędzy, otoczoną bogactwem.

Rano zapisz to, co ci się przyśniło – sny a czasem tylko ich elementy, są doskonałym drogowskazem na nadchodzący dzień, wykorzystaj je. Może to być kolor, który zapamiętałaś – wtedy weź coś w tym kolorze jako element stroju – może będą to cyfry potrzebne do wygrania w gry losowe, a może pomysł na biznes. Po 9 dniach pozwól świecy dopalić się do końca, weź banknot i uformuj z niego rożek. Wsyp do niego resztę proszku i zamknij rożek, nie używając kleju czy taśmy.

Włóż go do małego zielonego woreczka i noś cały czas przy sobie.
Na kartce, złotym lub żółtym flamastrem, narysuj runę Fehu, która symbolizuje bogactwo. Noś ją w portfelu, a nie przegapisz żadnej korzystnej okazji do wzbogacenia się lub wygranej, nie poczujesz braku gotówki.

Kroplą olejku bergamotowego lub miętowego potrzyj swoją kartę bankomatową lub wnętrze portfela. Twoje pieniądze zaczną się rozmnażać zamiast znikać. Czyń to zawsze we czwartek – raz na miesiąc.

Zawsze bądź wdzięczna za to, co już posiadasz.

notatki czarownicy

RYTUAŁ SAMO OCZYSZCZAJĄCY

 Ten rytuał jest rytuałem samooczyszczenia. W zamierzeniu oczyszcza ciało, umysł i ducha z negatywnych sił pozostałych po magicznych działaniach (np. egzorcyzmy, odcinania w relacjach itp).

Komponenty: wanna z wodą, biała świeca, olejek Esencji lub Mirry, Olej kadzidła morskiej soli (sól do kąpieli)

Przygotowania: umieść białą świecę tak, by świeciła na ciebie kiedy będziesz w wannie. Zmieszaj 9 kropli mirry i 3 krople Kadzidła w 1/3 filiżanki soli morskiej. Upewnij się, że nikt nie będzie cię niepokoił co najmniej 20 minut, a najlepiej godzinę.

Rytuał: Zakreśl świętą przestrzeń. Zapal świecę.

Wyrecytuj poniższe: Duchy ognia wzywam was.
Poślijcie swój boski ogień poprzez ciemność.
Poślijcie na mnie swe światło i oczyśćcie cienie mej duszy.

Wejdź do gorącej wody (najcieplejszej do jakiej możesz wejść). Wyrecytuj:

Duchy wody wzywam was.
Wejdźcie w tą świętą przestrzeń i ześlijcie na mnie oczyszczające moce.
Ponieważ z wody wyszliśmy i do wody wrócimy.

Kiedy wanna się napełnia wrzuć sól do wody. Wyrecytuj:

Wzywam was duchy ziemi.
Uziemcie mnie i rozproszcie wszystko, co nie jest światłem.
Razem ze mną oczyśćcie mnie z ciemności.

Kiedy wanna się napełni usiądź w niej. Zrelaksuj się i poczuj światło i ciepło. Wdychaj opary olejków i wyrecytuj poniższe:

Wzywam was duchy powietrza.
Jesteście oddechem i życiem,
pozwólcie mi oddychać waszym światłem i opuścić mgły ciemności.

Oddychaj i poczuj energię dookoła i w sobie. Czuj jak światło ognia płonie i przylega do ciebie. Niech ciepło wody obmywa twe ciało i unosi z dala od ciemności. Poczuj jak sól przywiera do ciemności i uziemia ją. Poczuj jak płuca napełniają się światłem i jak wydzierasz się z mroku z każdym wydechem. Pozostań w kąpieli, aż poczujesz że cały mrok opuszcza cię. Na stojąco lub klęcząc wyjmij kurek z wanny. Gdy woda wypływa wypowiedz:

Jak my pochodzimy z wód tak do nich wrócimy
O wodo i ziemio zabierzcie stąd ciemność
Rozproszcie je i zabierzcie ku ziemi.
Niechaj więcej nie towarzyszy mi.

Wysusz się. Zgaś świecę. Podziękuj duchom i otwórz przestrzeń

SPĘTANIE A UROK MIŁOSNY

W związku z tym, że bardzo wiele osób pyta mnie o Rytuał Spętania informuję ze takich rytuałów nie robię jest to czarna magia i rzucanie klątw .Możesz rzucić klątwę na własną odpowiedzialność, w sieci zapewne mnóstwo jest takich przepisów, pytanie tylko czy warto, gdyż nic dobrego to nie przyniesie, nawet jeśli zmusisz kogoś do bycia z Tobą, nie wiem czy ktoś kto będzie robotem, może formą zombie spełni Twoje oczekiwania, ten człowiek nie będzie już taki jak kiedyś, oprócz tego podświadomie będzie Cię nienawidził. Krótko mówiąc naślesz jakiś byt astralny, który przyczepi się do tej osoby i każe jej wykonywać Twoje polecenia, ale mimo wszystko gdzieś tam własne Ja będzie czuło, że nie robi tego, bo chce tylko musi. Należy też pamiętać, że prawie każdą klątwę można zdjąć i jeśli ktoś pomoże takiej osobie to z dnia na dzień odejdzie od Ciebie i nawet nie będzie chciała Cię znać. Ostrzegam też, że na Rytuał Miłosny każdy powinien się decydować po głębszym przemyśleniu, a nie pod wpływem towarzyszących mu w danej chwili emocji, gdyż w niektórych przypadkach może przynieść on skutki, których będziesz żałować w przyszłości, bo np. ukochany nie będzie do Ciebie pasował po dłuższej relacji lub też Ci się znudzi, minie zauroczenie z Twojej strony itp.. Pamiętajmy też, że nawet najpotężniejszy Urok Miłosny nie zadziała w skrajnych przypadkach np. ktoś naprawdę nie chce być z Tobą, szczerze kocha kogoś innego, miłość do Ciebie z jego strony wygasła całkowicie czy też masz do czynienia z powiązaniem Karmy, aczkolwiek w tym przypadku są szanse, ale nie zawsze. Powyższe przykłady są najczęstsze, tak więc każdy przypadek wymaga odrębnej analizy. Należy więc pamiętać, że nie zmusisz nikogo w takich przypadkach do postępowania wbrew własnej woli i jego przekonaniom.
Zapewne są osoby, które nie robią analizy, tylko biorą klientów taśmowo, a później zdziwienie, że urok nie działa, są również pewnie tacy którzy rzucą klątwę za odpowiednią sumę, oczywiście nie potępiam tutaj nikogo ani tej formy magii tylko uważam, że głęboko należy przemyśleć zanim podejmiesz decyzję.

Spętanie miłosne to silne czary, które mają na celu związanie ze sobą dwojga ludzi – bez względu na to, czy tego oboje chcą, czy nie. Choć to czarna magia, to wiele osób nierozsądnie ją stosuje, gdy wpada w miłosne tarapaty.
Niestety, im silniej chcemy kogoś związać, tym ten ktoś dalej będzie od nas uciekał. A nawet jeśli wróci z litości, to w związku szybko pojawią się kolejne problemy.

 SPĘTANIA MIŁOSNE NIE DZIAŁAJĄ i nie mają prawa działać.

Każdy człowiek posiada wolną wolę i egoistycznymi intencjami nie można jej zmienić na stałe, co najwyżej chwilowo zaślepić. To sprawia, że często początkowo wydaje się, że po odprawieniu spętania miłosnego następuje poprawa, jednakże jest to tylko tymczasowe.

Po chwilowym zainteresowaniu, następuje kłótnia i niechęć, która często prowadzi do całkowitego zerwania kontaktu.

Innym ale pozytywnym i skutecznym Rytuałem jest Urok Miłosny

W przypadku uroku miłosnego na konkretną osobę mówiąc wprost wkłada on nas do głowy osoby, na którą stosowany jest urok. Osoba taka dużo zaczyna o nas myśleć, przypominać sobie często wydarzenia z przeszłości oraz co najważniejsze myśli na nasz temat kojarzą sie takiej osobie z czymś przyjemnym, często wręcz ze stanem euforycznym, co natomiast powoduje, że osoba taka zaczyna tęsknić i dąrzyć do kontaktu.
Działanie uroku miłosnego powoduje również „dziwne” przypadki oraz „przypadkowe” spotkania mające na celu połączenie dwóch osób. Praktyczne jest to silniejsza wersja sytuacji, kiedy myślimy o dawno nie widzianej osobie i nagle „przypadkowo” ją spotykamy.

Wbrew pozorom urok miłosny ogólny mocno różni się w swoim działaniu od uroku na konkretną osobę. Osoba będąca pod wpływem takiego uroku emanuje energią oraz przyciąga do siebie ludzi jak magnes. Spotykając taką osobę, bardzo dobrze czujemy się w jej towarzystwie i chcemy, aby te chwile trwały jak najdłużej. Próbując szukać naukowego wyjaśnienia takiego stanu, możnaby stwierdzić, iż osoba taka wydziela gigantyczne dawki feromonów, chociaż jest to energia zupełnie inna, której w żaden znany sposób nie można zbadać. Przykładem działania tego uroku, może być sytuacja, kiedy wtajemy rano, słońce świeci a my jesteśmy niesamowicie szczęśliwi, wtedy wszystko nam się udaje a ludzie wokół są dla nas szczególnie mili. Osoby będące pod wpływem ogólnego uroku miłosnego emanują przez cały czas taką właśnie energią, tylko że ze zwielokrotnioną siłą.
Próbując to wyjaśnić jednym zdaniem:

„Uśmiechnij się do świata, a świat uśmiechnie się do Ciebie” 🙂

Tak więc sami działajmy magicznie i jak najwięcej się uśmiechajmy 🙂

OCZYSZCZANIE A ODCINANIE ENERGETYCZNE

Oczyszczenie to odświeżenie, „umycie”, usuwanie negatywnych energii, usuwanie „złogów” energetycznych. Oczyszczamy swoją energię osobistą, aby czuć się lepiej, aby czuć się świeżo i zdrowiej żyć. Tak samo, jak oczyszczamy nasze ciało – biorąc kąpiel albo po prostu myjąc się. Jak się oczyścić energetycznie? Na czym polega energetyczne oczyszczanie? Podam kilka „domowych” sposobów, które może zrobić każdy, ale warunkiem jest oczywiście odpowiednie skupienie uwagi, koncentracja i chęć.

Jednym ze sposobów jest właśnie kąpiel z udziałem olejków eterycznych, aby mogły wpływać na nasze zmysły. Można użyć do tego celu olejku różanego. Jest to prosty sposób, domowy, ale potrzebne jest tu głębokie wyciszenie i skupienie umysłu. Drugim sposobem jest udanie się w miejsce Mocy, np. kamienne kręgi, tam należy pozwolić samodzielnie działać naszej podświadomości, prosząc ją o oczyszczenie swojej energii. Należy w tym przypadku również skupić się, bo to jest podstawą do prawidłowego przebiegu procesu oczyszczenia.

Innym sposobem jest medytacja z wizualizacją białej, lśniącej kuli energii. Kulę taką „ustawiamy” nad swoją głową i wizualizujemy, jak białe, przepotężne światło, płynie na nas oczyszczając nas i naszą energię. Powinniśmy poczuć, w trakcie prawidłowo wykonanej wizualizacji, ciarki „idące” od głowy poprzez ciało do stóp. Kolejnym, domowym sposobem, na energetyczne oczyszczenie się, jest skupienie całej swojej uwagi (podobnie jak przy medytacji), na czakrze serca. Stamtąd należy wizualizować zieloną, pozytywną energię, która rozchodzi się po całym naszym ciele i oczyszcza nas.

Odcięcie z kolei, to „odkrojenie”, oderwanie, odizolowanie złej energii z naszego życia lub zamiana jej na pozytywną (chociaż w tym przypadku odcięcie samo w sobie powoduje zamianę energii). Odcinamy naszą energię osobistą od energii obcych, aby „pozbyć” się ich ze swojego życia, aby oni się od nas odsunęli, odcięli energetycznie i emocjonalnie (a raczej my od nich). Jak dokonać odcięcia energetycznego samodzielnie? W jaki sposób samodzielnie odciąć ze swojego życia negatywne energie?

Przede wszystkim nie można mieć w sercu nienawiści, zazdrości i zawiści, i tym podobnych prymitywnych ludzkich emocji. To jest warunek konieczny, aby dokonać samodzielnie odcięcia. W sercu powinniśmy mieć uczucie spokoju, radości, równowagi, miłości, szczęścia, wdzięczności. Powinna nas przepełniać wszechogarniająca radość, ciepło i dobroć – jakkolwiek to brzmi . Prawdopodobnie, gdy już osiągniemy ten stan, co może potrwać jakiś czas, wówczas należy się skoncentrować na czakrze serca i gardła, następnie „zobaczyć” kolor zielony i niebieski – może się pojawić mieszanina, czyli albo kolor turkusowy, albo morski, albo inny odcień pochodzący z połączenia tych dwóch kolorów. Wówczas medytujemy wdzięczność, spokój i „odcinanie” negatywnych energii z naszego życia.

O rytuałach odcięcia pisałam  równiez tu-  http://tarotreikimojapasja.pisze.se/2015/01/23/rytual-odciecia-w-relacjach-opis-i-znaczenie/

Życzę powodzenia wszystkim, którzy zdecydują się na oczyszczenie siebie lub odcięcie się od negatywnych energii.

ANIOŁY NIEBIESKIEGO ŚWIATŁA -oczyszczanie

Zdjęcie użytkownika Wróżka Kasia- Parapsycholog-doradca ezoteryczny.

Moi Drodzy czasami nadchodzi taki czas w którym należy wycofać się z codziennego szumu i biegu by zatopić się w ciszy i zregenerować nasze siły by otworzyć się na tzw. wyższe przewodnictwo.

Zgodnie z przesłaniem Aniołów niebieskiego promienia w ciszy tkwi siła. Siła by pokonać przeszkody, demony, złe energie. Siła by strzepnąć z nas energetyczny kurz, zabrudzenia, to, co obce i co do nas nie pasuje a przykleiło się po drodze.

Wyobraźmy sobie, ze codziennie działa na nas tysiące różnych energii – energie ludzi,których spotykamy, obok których siedzimy, przechodzimy, miejsc, myśli, filmów, fal radiowych, HAARD, metalu, telefonów, komórek, ipadów, internetu itp.
Wszystkie te energie niosą ze sobą OBRAZY OBRAZY OBRAZY, cząsteczki, tysiące, miliony różnych wibracji. I to wszystko przepływa przez nasza aurę. Te dobre fale – przyroda, rośliny, pozytywne duszki Natury itp. zostawiają w naszej aurze światło, ale te tysiące złych informacji – horrorów, tragedii, wypadków itp. zostawia w naszym polu energetycznym same zabrudzenia.

Jeśli codziennie oczyszczamy nasze ciało – ja osobiście robię to kilka a razy dziennie – wówczas nasze Światło jest jasne, czyste, mamy energie i moc. Jeśli jednak tylko „biegamy” cały dzień z telefonem, przez betonowe miasta i nie oczyszczamy tych energii, to one kleją się do nas, jest ich coraz więcej i więcej.
Oblepia nas taka kleista śmierdząca energetyczna masa – obcych myśli, obcych obrazów, obcych energii, że nic dziwnego, gdy czujemy zmęczenie, brak ochoty, nie wiemy czego tak na prawdę chcemy, co jest naszym powołaniem i nic nam się nie chce albo rzucamy się to w tą, to w inną stronę … Tracąc naszą twarz … Tracąc naszą dusze… Tracąc sens i Tracąc kierunek

Często działamy, myślimy, ale to NIE są nasze myśli, to obce myśli, obce obrazy!!

Wyobraźmy sobie, ze ubrudziliśmy się w smole, stajemy przed lustrem i zadajemy sobie pytanie – kto to jest? Tak właśnie tracimy kontakt z nasza dusza wyższą i mamy wrażenie samotności, zatracenia, braku sensu, braku ochoty, zmęczenia, lęku, zniechęcenia itp.- bo kleją się do nas obce myśli, obce fale, które nie mają nic wspólnego z nami.

Dlatego tak ważne jest Moi Drodzy by korzystając z niebieskiego światła, zaplanować codziennie przed snem minutkę czy dwie by popracować z Aniołami, oczyścić się światłem najpierw białym i potem niebieskim – wyobrażamy sobie, że spada na nas z góry i przenika całe ciało usuwając złe i obce energie – i dopiero potem zasypiamy. Warto także przed snem podziękować za wszystko co dobrego nam się przydarzyło i poprosić o boskie, wyższe przewodnictwo.
I nie zapomnij by raz w tygodniu zaplanować sobie minimum cały 1 dzień na kontakt z Naturą, spacery po lesie, przytulanie się do drzew i prace z Aniołami ciszy!!!
To pomoże Ci zregenerować siły, odzyskać Twoje wewnętrzne światło i popatrzeć na Twoje życie z wyższej perspektywy – zauważysz wówczas gdzie popełniasz błędy, co Cię blokuje, co Cie hamuje, co Ci nie odpowiada. Bo z góry widzisz więcej!!!

Dzisiejsze przesłanie Aniołów niebieskiego promienia dają nam do zrozumienia by udać się w cisze bo w niej leży siła, by spojrzeć na życie z wyższej perspektywy, by wycofać się z codziennego szumu i zatrzymać się na chwilkę – zamiast podejmować decyzje może pod obcym wpływem (myśli, energie, fale, obrazy) najpierw wejść w głąb siebie nawiązać kontakt z własną duszą i poprosić o boskie rozwiązanie, boskie, wyższe przewodnictwo.
Moi Kochani czasami można o wiele więcej osiągnąć po zastanowieniu, po okresie ciszy i skupienia się na sobie, niż podejmując szybkie, nieprzemyślane decyzje, gdy jesteśmy oblepieni obca energia ludzi czy miejsc.

Życzę Wam wspanialej regeneracji

Tekst zainspirowany przez Marie Bucardi

POPROŚ ANIOŁY O MIŁOŚĆ

Nikt tak dobrze nie rozumie pragnienia miłości jak anielskie zastępy, które przecież powstały po to, by miłować Najwyższego i ludzi! Jeśli w Twoim otoczeniu brakuje harmonii i miłości, poproś o pomoc Anioła. Ten Rytuał pomoże Ci zharmonizować relacje osobiste ze wszystkimi osobami, jakie znasz. Gdy tylko zechcesz, przyciągnie do Ciebie uczucie i przyjaźń.
53f6f39c6088192a96803c41ad1f870b,51,57
 
Poproś anioły o miłość
 
Przygotowanie Jeśli masz ukochaną osobę i pragniesz wzmocnić Wasze więzi, to przygotuj Wasze zdjęcie. Jeśli nie masz wspólnego zdjęcia, przygotuj tylko zdjęcie tej osoby, albo po prostu napisz jej imię na białej kartce.
Jeśli jesteś samotna, na kartce białego papieru napisz słowo, którym potem będziesz określać swojego partnera, możesz też zawrzeć tam cechy jego charakteru. np. „ ukochany”, „umiłowany”, „ mój mężczyzna”, „ dobry mąż”.
Wieczorem przygotuj trzy zielone świece. Przykryj stół białym obrusem. Ustaw świece w trójkąt. Ubierz się na biało lub załóż jasny kolor.
 
Poproś swoimi słowami Anioła Stróża o opiekę pod czas rytuału.
 
Zapal świece, usiądź przodem do stołu, popatrz na płomień i wyobraź sobie, że w tym trójkącie zrobionym z zapalonych świec pojawia się cudowna postać. To Anioł Miłości. Poproś go, by pozostał z Tobą podczas rytuału i zabrał Twoje pragnienie miłości ze sobą.
 
Połóż zdjęcie lub kartkę z opisem przyszłego ukochanego w trójkącie świec.
 
Przeczytaj następującą inwokację:
 
Pozdrawiam Cię Aniele Miłości, mój Niebiański Opiekunie. Wzywam Cię, wysłuchaj mnie!
Proszę Cię, byś dotknął mą duszę i rozbudził w niej miłość do wszystkich ludzi. Pragnę byś skontaktował mnie z umiłowanym mego serca.
Pragnę iść razem z Tobą i z Nim przez życie.
Rozpal we mnie płomień miłości tak, by ogrzał serce mego ukochanego.
Niech na zawsze zostanie w nas Twoja iskra.
Zabierz moją prośbę i wraz z moim Aniołem Stróżem do Zastępów Anielskich
I podziękuj im za pomoc, tak jak ja Tobie dziękuję.
Niech moja miłość wzrasta, pomóż mi ją w przyszłości pielęgnować, tak jak ja będę pielęgnować roślinę przeznaczona Tobie i mojej miłości.
Po zakończeniu ceremonii należy wyrazić podziękowania. Podziękuj Aniołowi Stróżowi za opiekę swoimi słowami.
Najlepiej tego samego dnia, a na pewno nie później niż 28 dni po rytuale idź do kwiaciarni i wybierz kwiat w doniczce lub roślinę. Wybierając kieruj się tylko intuicją. Zanieś go do domu i pielęgnuj go. Rozmawiaj z rośliną tak, jakbyś rozmawiała z ukochanym lub Aniołem Miłości. Przyjrzyj się też kwiatowi, zobacz, jaki wybrałaś, bo symbolizuje on Twój obecny lub przyszły związek.
Tekst z Onet.magia

STRUNY ETERYCZNE (WIĘZY ENERGETYCZNE)

Coraz więcej osób prosi mnie o odcięcie od przeszłości: karmiczne, empirycznie, emocjonalne bądź energetyczne.

Nasze czakry często są powiązane z czakrami innych ludzi, z którymi łączą (lub łączyły) nas więzy emocjonalne, poprzez struny eteryczne. Możemy je sobie wyobrazić jako cienkie rurki, rozciągające się od naszych czakr do czakr innych ludzi. Najczęściej jesteśmy w ten sposób połączeni z partnerem, partnerką, kochankiem, kochanką, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi oraz z bliskimi przyjaciółmi. Można być także nadmiernie (chorobliwie) przywiązanym do swojego domu lub lokalizacji geograficznej, wówczas struny eteryczne rozciągają się od naszych stóp do ziemi. Osoby połączone strunami eterycznymi są ze sobą związane energetycznie.sznury+aka

Więzy te są formowane przez strach powstający w naszych związkach i relacjach. Można go scharakteryzować jako współuzależnienie, przywiązanie, obawę przed byciem opuszczonym i samotnością lub brak przebaczenia. Także wampiry energetyczne łączą się ze swoimi ofiarami za pomocą strun eterycznych. Czynią to jednak w sposób świadomy i zamierzony, w celu pozyskania energii życiowej (qi, prany). Struny eteryczne działają jak dwukierunkowe rurki energetyczne łączące dwoje ludzi. Jeżeli osoba, do której jest się podłączonym, spotyka się z jakimś wyzwaniem życiowym lub jest wampirem energetycznym, będzie czerpała od nas energię. Można odczuwać wówczas zmęczenie, wyczerpanie i brak energii, nie zdając sobie sprawy z przyczyn tego stanu.
Wiele osób ma problem z niechcianą utratą energii na rzecz innych osób. Może to mieć miejsce w różnych okolicznościach, np.:
gdy spotykamy w swoim życiu tzw. wampiry energetyczne, które intencjonalnie wysysają z nas energię życiową; w trudnych relacjach rodzinnych lub z przyjaciółmi, gdzie często dochodzi do konfliktów lub pojawia się poczucie winy (połączone są wówczas czakry splotu słonecznego); w niezdrowych relacjach z rodzicami, gdzie rodzic zabiera energię dziecku; w prawidłowych relacjach energia życiowa powinna płynąć głównie jednokierunkowo od rodzica do dziecka , gdy jesteśmy uwikłani w trudne i bolesne relacje związkowe i emocjonalne, gdzie partner/partnerka zabiera nam energię (połączone są wówczas czakry serca); w relacjach między kobietą a mężczyzną ugruntowanych seksualnie boska energia płynie pomiędzy czakrami sakralnymi od kobiety do mężczyzny, nawet do 7 lat po zakończeniu związku, więc przy dużej ilości krótkotrwałych związków kobieta może być energetycznie bardzo osłabiona, jednocześnie mężczyzna bardzo aktywny seksualnie może być związany energetycznie z wieloma kobietami i czerpać od nich energię; gdy do naszego ciała eterycznego lub astralnego przyłączone są niższe byty astralne, będące pasożytami energetycznymi przepływ energii pomiędzy kobietą a mężczyzną
Odcinanie strun eterycznych nie musi prowadzić do zerwania lub zakończenia relacji czy związku. Uwalnia ono jedynie i oczyszcza te elementy relacji, które nie funkcjonują prawidłowo. Należy pamiętać, że strach jest przeciwieństwem miłości, a struny eteryczne tworzone są w dużej mierze ze strachu.

Odcinanie strun eterycznych (więzów energetycznych) zajmuje niewiele czasu, jest bardzo proste i skuteczne, jeśli rzeczywiście tracimy energie na rzecz innych osób. Można go powtarzać wielokrotnie w miarę potrzeby. Proszę jednak pamiętać, że zabieg nie przyniesie poprawy, jeśli to nie niekorzystne struny energetyczne są powodem naszego osłabienia, a na przykład nasze schematy myślowe czy wyobrażenia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na Sesje odcinania i uzdrawiania przeszłości

KONTAKT

tel.. 0894812984

lub fb na pv –  https://www.facebook.com/ReikiTarotMojaPasja

skype wróżka kasia

prowadzę również sesje osobiste

ZABÓJCZE WĘZY

Zabójcze Więzy,
czyli jak uwolnić się od wampira energetycznego

Są wśród nas. Wyglądają jak ludzie. Czasami maskują się tak doskonale, że traktujemy ich jak centrum naszego świata i z pazurami rzucilibyśmy się na każdego, kto chciałby ich skrzywdzić. I często dopiero gdy odchodzą, dociera do nas, że wcześniej nie żyliśmy, nie czuliśmy się sobą, że teraz nagle świat wydaje się kolorowy, a my mamy siłę korzystać z jego uroków.

Ludmiła ma 25 lat. Skończyła studia, ma odpowiedzialną, dobrze płatną pracę. Mężczyznę, który ją kocha z wzajemnością – i z którym tylko raz była na prawdziwej randce, gdyż jej matka uznała, że nie jest jej wart (tak jak i wszyscy poprzedni).

Ludmiła nie jest głupia – doskonale wie, że jest ofiarą swej zaborczej, wampirzej matki, wie, że Henryk – z którym razem pracuje i tylko dlatego jeszcze się widują – jest dla niej wymarzonym partnerem, ale nie potrafi działać wbrew woli swej rodzicielki.
– To jest jak wewnętrzne więzienie – opowiada. – Kiedy byłam dzieckiem, nieustająco mnie krytykowała i docinała mi. Z drugiej strony mówiła, jak bardzo mnie kocha i że chce dla mnie wszystkiego najlepszego, ale ja nie wiem, co jest dla mnie dobre, więc ona musi mi pokazać drogę. Zrobiła mi klasyczne pranie mózgu. Nawet kiedy już wiedziałam, że jestem jej ofiarą i że prawda wcale nie musi wyglądać tak, jak ona mi ją przedstawia, nie potrafiłam powiedzieć: „nie”. W moim mózgu cały czas wyświetla się napis: Co na to mama? A ponieważ wiem, czego ode mnie oczekuje, większość rzeczy muszę wykluczyć z mojego życia. Henryk mówi – wyprowadź się, trzaśnij drzwiami, zerwij więzy. Wiem, że tak powinnam zrobić, ale na samą myśl o tym robi mi się niedobrze. Wiem, że to chore. Chcę się uwolnić, ale nie jestem w stanie.Wampir obcy i domowy
Wielu ludzi z pewnością w tej opowieści dostrzeże siebie. Może i zdziwi się – jak to, to moja mama (ojciec, teściowa, mąż, żona, szef – niepotrzebne skreślić) jest wampirem? Myślał(a)em, że wampiry wysysają energię, a nie maltretują i uzależniają. Że czujemy niechęć do kontaktów z nimi, a nie, że nie potrafimy od nich uciec.
Ależ to są te same osoby! Tyle że „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”: osoby poddane nieustającemu wpływowi takiego wampira (np. rodzina), są oplątane jego energetycznymi mackami, które wysysają z nich nie tylko energię, ale wręcz wolę życia i umiejętność samodzielnego myślenia. Natomiast ludzie, którzy mają z nim sporadyczny kontakt, czują doń odruchową niechęć albo (gdy wampir jest na pozór miłą osobą) po kontakcie z nim mają wrażenie, że opadli z sił, boli ich głowa, mają mętlik w myślach itp.
Łatwo jest ochronić się przed obcym wampirem (a nawet gdy nie potrafimy, to przez tak krótki czas specjalnie nam nie zaszkodzi), natomiast szalenie trudno wydostać się spod długotrwałego wpływu.

W sieci energetycznych macek
Musimy sobie wyobrazić rodzaj więzów, które nas z takim „domowym” wampirem wiążą: z jego aury wychodzą nitki energetycznych macek, które wpijają się w naszą aurę. Im dłużej z nim przebywamy, tym tych macek jest więcej, a im jest ich więcej, tym trudniej jest je oderwać. Co więcej – energetyczne więzy mają tę szczególną cechę, że są rozciągliwe do nieskończoności – dokądkolwiek byśmy nie uciekli, choćby na antypody, i jak długo byśmy byli oddaleni od naszego wampira, to więź będzie istniała i zatruwała nam życie. Z czasem siła macek słabnie, ale nie znika całkowicie. To dlatego czasem psychoterapia nie pomaga – teoretycznie jesteśmy wolni: wyprowadziliśmy się, rozwiedliśmy, zmieniliśmy pracę itp. – a nadal z podświadomości w najmniej odpowiednich momentach wypływa niechciana twarz, słyszymy głos. Bywa i tak, że nawet po śmierci wampira jego ofiary nadal zadają sobie pytanie „I co on na to?”…
Na marginesie dodam, że są ludzie, którzy potrafią już na pierwszym spotkaniu schwytać w swoją sieć człowieka. Czynią to intencjonalnie i celowo. Niestety, często są to ludzie, którzy powinni nas przed tym bronić – bioterapeuci, wróżki, mistrzowie duchowi (choć właściwsze byłoby określenie guru, bo prawdziwy mistrz nigdy by tego nie uczynił).

Rytuał odcięcia
No dobrze – wiemy, jaka jest przyczyna naszej niemocy – ale co z tym zrobić?
Przede wszystkim – trzeba przeciąć energetyczne więzy. Oto rytuał, który pomógł Ludmile – podobny poleca swoim klientom wróżka Selena.
W pokoju, w którym przeprowadzasz rytuał odcięcia, zapal kilka białych świec. Usiądź na podłodze (lub na krześle), zamknij oczy i zacznij głęboko oddychać. Wdech – licz do czterech, wydech – licz do czterech. Koncentruj się na oddechu i liczeniu.
Kiedy poczujesz, że myśli masz już spokojne, wyobraź sobie, że wokół Ciebie pojawia się na podłodze biały, świetlisty krąg. Potem w myślach narysuj na podłodze przed Tobą drugi krąg z czerwonego światła (oba kręgi nie mogą się stykać). W kręgu tym umieść postać osoby, od której chcesz się odciąć. (Jeśli Twoja zdolność wizualizacji nie pozwala na takie manewry, pomóż sobie, ustawiając na krześle przed sobą np. zdjęcie tej osoby.)
Wyobraź sobie czerwone nitki energii, które łączą Twoją białą aurę z czerwoną aurą wampira. Są wczepione w Twoją aurę jedna obok drugiej, a całe wiązki wnikają głęboko w Twoje energetyczne centra – czakramy. (W wymiarze materialnym możesz połączyć zdjęcie wampira i swoje ubranie kilkudziesięcioma czerwonymi nitkami – ale spróbuj wyobrazić sobie, że to nitki energetyczne.)
W Twoich rękach pojawiają się wielkie nożyce (możesz pomóc wyobraźni, biorąc w dłonie prawdziwe nożyce) zrobione z czystej, srebrzystej energii. Zaczynasz przecinać łączące Ciebie i wampira nici. Wyobrażaj sobie najbardziej bolesne przejawy Waszych kontaktów, i wtedy przecinaj kolejne więzy.
Gdy wszystkie więzy zostaną już przecięte, zajmij się końcówkami macek, które nadal tkwią w Twojej aurze. Wyrywaj je garściami i odrzucaj w kierunku czerwonego kręgu. Zacznij od pierwszego czakramu – tego u podstawy kręgosłupa. Powiedz np.: „Nie będę czuł/a się winna/y, uprawiając seks”, przy czakramie splotu słonecznego powiedz: „Odcinam Cię od mojej energii życiowej”, przy czakramie serca powiedz: „Wyrzucam z serca chore przywiązanie i lęk przed pokochaniem innych”, przy czakramie gardła powiedz: „Nie będę więcej mówić Twoim głosem”, przy czakramie Trzeciego Oka powiedz: „Od teraz moje myśli będą wyłącznie moimi”. Na koniec odetchnij głęboko, wyobraź sobie, że Twoja aura jest już bez nici, jedynie cała w czerwonych kropkach (w miejscu czakramów zieją czerwone dziury). Wyobraź sobie, że przez czakram korony, nad czubkiem Twojej głowy, wlewa się w Ciebie jasny promień światła, przechodzi przez Twoje ciało jak fala, po drodze zalepiając rany w aurze, aż wreszcie jest ona zdrowa, cała i lśni srebrzyście. Unieś dłonie – cała energia promienia zbiera się w Twoich dłoniach w postaci błyszczącej kuli. Skieruj dłonie w stronę czerwonego kręgu i znajdującego się tam wyobrażenia wampira. Powiedz: „Spalam Cię i uwalniam się” – i rzuć tam kulę światła. Wyobraź sobie, jak kula światła pochłania czerwony krąg, resztki nici i samego wampira. (Gdy pracowałaś/eś na rzeczach materialnych, spal nici, czerwony sznurek i zdjęcie wampira, a prochy spuść w toalecie).

Odetchnij kilka razy i zgaś świece
Czasami rytuał trzeba wykonać kilka razy – wszystko zależy od energii, jaką uda Ci się w sobie wzbudzić. Ludmiła za pierwszym razem robiła wszystko lękliwie i niepewnie, cała w strachu. Nic dziwnego, że nie pomogło. Następnym razem trochę ją przedtem podbuntowaliśmy, więc do rytuału usiadła wściekła i zdecydowana. Tak bardzo wczuła się w rolę, że wyrywając nici krzyczała i płakała – ale to były łzy oczyszczenia. Dwa dni później wprowadziła się do Henryka i nawet nie zerwała kontaktów z matką. Jednak gdy ta zaczyna swoje sztuczki, Ludmiła po prostu odwraca się i odchodzi lub odkłada słuchawkę telefonu. Tak właśnie należy traktować wampiry energetyczne.
Artykuł pochodzi z czasopisma „Gwiazdy mówią” (nr 12/2004)

Pozwól odejść przeszłości, a ona sama puści cię wolno.

Kochani polecam medytację uwolnienia przeszłości.

Usiądź wygodnie  z prostymi plecami lub połóż się.
Skup się na swoim oddechu.
Wciągaj i wypuszczaj powietrze.
Z każdym wdechem wciągaj przyszłość i wszystkie zawarte w niej możliwości.
Wydychając, wypuszczaj przeszłość i wszystko co jest z nią związane.
Po prostu wdychaj przyszłość i wydychaj przeszłość.
Ponieważ to , co wdychasz jest przyszłością , a to co wydychasz, przeszłością , pozwól przeszłości odejść. Wdychaj przyszłość i wszystko , co chcesz osiągnąć.
Wydychaj przeszłość i wszystkie fałszywe ograniczenia, jakie na siebie nakładasz.
Przyszłość nie musi mieć nic wspólnego z przeszłością.
Pozwól przeszłości odejść.
Dalej wdychaj przyszłość i wydychaj przeszłość.
Patrz, jak przeszłość znika za tobą , a przyszłość pojawia się z przodu.
Patrz, jak przeszłe życia przepływają za twoimi plecami, a przyszłe płyną ku tobie od przodu.
Wdychaj przyszłość i wydychaj przeszłość .
Obserwuj upływ czasu i zobacz siebie jako centralny punkt świadomości i doświadczenia przesuwają się obok ciebie.
Siedzisz w centrum rzeczywistości .
Jesteś niezmienny.
Istniejesz poza ograniczeniami czasu.
Teraz , w chwili pomiędzy wdechem przyszłości a wydechem przeszłości, następuje przerwa.
W tej chwili przerwy pomiędzy oddechami wślizgujesz się w wieczne teraz.

Ja osobiście polecam aby przeczytać tekst kilka razy a potem włączyć muzykę cichutko położyć się oddychać nosem i wydychać nosem powietrze myśleć o uwalnianiu przeszłości pamiętając że WYDECH -to przeszłość a WDECH-to przyszłość

MUZYKA DO MEDYTACJI- https://www.youtube.com/watch?v=8ivRTkntVFg tarotowy-portret-karmiczny-ezoterion-monika-szendzielorz

 

Walentynkowe rytuały miłosne

 Energetyka dnia Walentynek nastraja do kochania i miłości, wzbudza potrzebę bycia kochanym

Walentynki nastrajają do obdarowywania się drobnymi prezentami, sprawiania sobie radości i dawania niespodziewanych dowodów sympatii. Co prawda moglibyśmy każdy dzień uczynić dniem świątecznym, ale czy nie byłoby to zbyt nudne? Niestety, nadmiar szczęścia też prowadzi do stagnacji. Na razie tradycja tego święta jest dość krótka i chociaż jego patron, święty Walenty, znany był w Polsce już od dawna, to dopiero od kilkunastu lat obchodzimy święto zakochanych.

Energetyka tego dnia nastraja do kochania i wzbudza potrzebę bycia kochanym. Wyzwala w nas pewne emocje, sprawia, że chcemy podzielić się swoją miłością, otwieramy nasze serca.
Ten dzień może wzbudzić chęć przywołania miłości lub odbudowania związku, który czasami obrósł już patyną czasu i jest – delikatnie mówiąc – cokolwiek przykurzony
Roznieceniu żaru służyć mogą różnego rodzaju rytuały, zaklęcia, wróżby miłosne. Można je przeprowadzić w dzień walentynek, ale każdy inny dzień w ciągu roku też będzie dobry, chociaż dla walentynkowej magii miłosnej szczególnie odpowiednim czasem będzie luty i pierwsza połowa marca
Ważne jest to, że przeprowadzając określone rytuały, kontaktujemy się ze swoją podświadomością. Jeśli znajdziemy w sobie wystarczająco dużo spokoju i wyciszenia, programujemy się niejako na spotkanie pozytywnych wydarzeń. A o to właśnie chodzi…
Wiara cuda czyni i częstokroć rzeczywistość zaskakuje nas w jak najlepszym tego słowa znaczeniu.

Walentynkowy rytuał na przywołanie miłości
Ważną sprawą przy czynieniu tego rytuału jest wybór partnera lub partnerki, obiektu naszych westchnień.
Starajmy się nie kierować energii miłości do osób będących już w związkach.
Zdarzyć się bowiem może, że czary zadziałają, ale z czasem trzeba będzie za to zapłacić. Cena może być zbyt wysoka w stosunku do faktycznych korzyści…
Niedobre jest też wysyłanie ogólnego zapotrzebowania na miłość, gdzieś w przestrzeń, bez jakiegoś ukierunkowania. Możemy się wtedy narazić na przyjście kogoś, kto przyniesie nam więcej rozterek i dylematów niż pożytku. Takie strzelanie na oślep nie zawsze jest bezpieczne.
Jeśli upatrzysz już sobie konkretną wolną osobę (może to być pan, którego mijasz codziennie na jakiejś ulicy lub spotykasz na przystanku autobusowym, może to być piękna, długonoga dziewczyna z okienka kasowego w banku), życie przygotuje ciekawy scenariusz, więc nie martw się wyborem obiektu westchnień. Znajdziesz go na pewno.

Prawdą jest to, że nie będziesz mógł zmusić nikogo do miłości, dlatego sam musisz popracować. Będziesz musiał wzmocnić własne energie miłości i w formie mocnego, zielonego strumienia światła posyłać ku wybranej osobie.
To, jak długo trwać może taka praca, zależeć będzie wyłącznie od Ciebie. Ile miłości w Tobie, jaką mocą dobroci i współczucia dysponujesz, tyle otrzymasz w zamian.
Transmitując zielony promień miłości, staraj się otwierać czakrę serca jak najszerzej, tak aby strumień światła był jak najsilniejszy i najmocniejszy. Wysyłając energię, równocześnie wyobrażaj sobie jak wybrana osoba otwiera ramiona i wasze ciała złączają się w uścisku. Jeśli znasz imię, to wymawiaj je w duchu z miłością i czułością jak najpiękniejsze słowo na świcie.
Ten rytuał ma za zadanie przynieść nam szczęście, pozwala na spotkanie się ze swoją siłą, na skorzystanie z zasobów potężnej mocy naszej podświadomości. Każdy z nas ma taki rezerwuar, niestety nie każdy zdaje sobie z tego w pełni sprawę. Ów rytuał daje jeszcze jedno: na pewno uszlachetnia i pozwala na lepsze zrozumienie siebie, a tym samym zrozumienie świata.
Przy korzystaniu z rytuału możemy poprosić księżycowe moce o pomoc.
Jeśli zobaczysz na niebie sierp Księżyca, poproś go własnymi słowami, aby wraz z jego powiększaniem się, rosła miłość wybranej osoby do Ciebie.
Na wzmocnienie tego rytuału możesz w momencie wzrastania Księżyca posiać ziarenka tak, by utworzyły inicjały ukochanej osoby.
Jeśli masz w sobie tyle siły i mocy, jeśli związek jest Ci pisany, to wyrosną z ziarenek silne rośliny. W przeciwnym razie będziesz musiał poczekać lub dokonać innych wyborów.

 

A tu jeszcze jeden rytuał

Walentynkowy rytuał na przywołanie miłości

Przygotuj czerwoną świecę, około  metra czerwonej wstążki, lustro ok. 1 m długości.

W Walentynkowy wieczór  postaw na stole i zapal czerwoną świecę, obok niej połóż  lustro taflą lustrzaną do góry. Owiń je  wstążką  i na  dole zawiąż piękną kokardę po stronie lustrzanej tafli. Unieś nad lustrem dłonie i złóż je razem nadgarstkami do siebie w stronę mostka z koniuszkami palców na zewnątrz tak aby je było widać w lusterku. Zamknij oczy i powtórz  3 razy słowa:

Walentynkowa magia niech działa w moim życiu. Niech przyniesie mi partnera, który będzie moją drugą połówką.

Pal świecę jeszcze przez 15 minut, potem ją zgaś i powtarzaj ten rytuał przez kolejne dni do czasu aż wypali się świeca do końca.   Świecę gaś czymś, kapturkiem lub starą łyżeczką, czymkolwiek byle  nie zdmuchiwać.

Autorką rytuału jest pani Izabella Podlaska

jeszcze innym sposobem może być;

          Rytuał miłosny

Potrzebne akcesoria:
– czerwona świeca,
– zielona świeca,
– płatki róży w kolorze, białym, żółtym, czerwonym i różowym,
– szklana miska z wodą,
– fotografia lub przedmiot należący do danej osoby.

Na ołtarzu postaw obok siebie świece, a przed nimi naczynie z wodą. Do naczynia z wodą wsyp różnokolorowe płatki róż. Stań na wprost ołtarza. Połóż obok miseczki z wodą zdjęcie lub rzecz danej osoby. Zapal świece. Wizualizuj, jak Ciebie i tą osobę otaczają delikatnie i namiętnie kolory świec i płatki róż, które wirują lekko w wodzie. Powiedz:

„Tu i teraz przyciągam do siebie Miłość (imię danej osoby), nikogo przy tym nie raniąc.”

Wypowiedz to zaklęcie trzykrotnie. Poczuj w sobie Radość i Miłość, które wypełniają Ciebie i daną osobę. Poczuj się bezpiecznie.

autor tego rytuału- Ana Moonlight

i jeszcze jedna propozycja

   Rytuał Umocnienia Miłości

Potrzebne akcesoria:
– czerwona świeca splecionych w uścisku kobiety i mężczyzny,
– 5 zielonych lub 5 czerwonych świeczek,
– 2 kadzidełka różane,
– płatki róż.

Świecę kochanków ustaw w samym centrum ołtarza. Wokół świecy postaw 5 zielonych    lub 5 czerwonych świeczek. Na krańcach ołtarza ustaw dwa kadzidełka o zapachu różanym. Rozsyp płatki róży po całym ołtarzu. Zapal świece zaczynając od świecy kochanków, a na końcu rozpal kadzidełka.

Skoncentruj się na celu, jaki zamierzasz osiągnąć. Myśl o osobie, którą kochasz, zobacz ją oczyma wyobraźni, lub jeśli ta osoba jest razem z Tobą, stańcie przodem do siebie, popatrzcie sobie w oczy i powiedzcie:

„Tu i teraz światło świecy kochanków wzmacnia nasze uczucia, przynosi nam spokój, Miłość, bezpieczeństwo. Rozpala w nas namiętność i oddanie, nie raniąc przy tym nikogo.”

Wyobraź sobie jak płomień świecy kochanków łączy się z różanym dymem kadzidła i jak dym oplata Wasze ciała, tak jak połączone są ze sobą postacie ze świecy. Jeśli jesteście razem, możecie się objąć. Zaklęcie wypowiedz trzykrotnie.

 

Magia palenia świec.

Witajcie moi kochani, dzisiaj małe co nieco o magii palenia świec …

Magia palenia świec

W zależności od sfery problemu wybieramy odpowiedni kolor świecy:
BIAŁA – na oczyszczenie, ochronę mieszkania, ludzi. Używamy najczęściej aby odepchnąć negatywne energie.
SZARA (SREBRNA) – to kolory służące ochronie, oczyszcza.
ZŁOTA – na poprawę w sferze finansów, pomaga osiągnąć sukces zawodowy.
RÓŻOWA – świece w tym kolorze służą zawieraniu ugody lub wyjaśnianiu nieporozumień. Kolor szczęścia, przyjaźni, wzmacniają wiarę w siebie. Niezbędna w sypialni pary, która pragnie szybko doczekać się potomstwa.
POMARAŃCZOWA – to kolor optymizmu, poprawia samopoczucie, oczyszcza ciało i rzeczy z negatywnych energii, które mogą się do nas „przyczepić” poprzez dotyk, a nawet tzw. „złe spojrzenie”, pomaga w leczeniu jesiennej depresji. Pomarańczowy jest kolorem pobudzającym, stymulującym energię.
ŻÓŁTA – świecę o tej barwie pali się w intencji szczęśliwej podróży albo w przeddzień ważnych negocjacji lub egzaminów.
CZERWONA – idealny kolor do rytuałów miłości.
ZIELONA – idealna barwa do medytacji lub przy przeprowadzaniu rytuału uzdrawiającego. Kolor zielony pomaga nam znaleźć spokój wewnętrzny, ukojenie negatywnych emocji.
FIOLETOWA – po przebytej chorobie pomaga wydobrzeć, sprzyja też postępom na drodze rozwoju duchowego lub nauki magicznych dziedzin.
BRĄZOWA – przyda się osobom, które mają kłopoty zawodowe lub problemy z pamięcią. Pomagają też chorym zwierzętom, można ochronić swojego zwierzaka, zapalając dla niego brązową świecę
NIEBIESKA – chroni dom przed negatywnymi wpływami oraz zapewnia zgodę w rodzinie.

Zasadą magii palenia świec jest koncentracja. Koncentrujemy się nad kolorem świecy oraz intencją rytuału, nad tym co chcemy osiągnąć.

 

Rytuał odcięcia w relacjach – opis i znaczenie

Chcesz definitywnie zakończyć nieudany związek, w którym „coś” Cię wciąż trzyma, odciąć się od byłego partnera lub męża, uwolnić od kogoś kto wywiera negatywny wpływa na Twoje życie, ale nie wiesz jak? Potrzebujesz przeciąć powracający krąg myśli i uczuć, nabrać do kogoś dystansu, szukasz sposobu jak odkochać się? A może potrzebujesz oczyszczenia i nowego otwarcia w dowolnej relacji, w której nawarstwiły się wzajemne żale, negatywne emocje i projekcje? A może chcesz odciąć pępowinę i uwolnić się energetycznie od wpływów rodziny? W tym wszystkim bardzo pomocny jest rytuał odcięcia energetycznego, który działa mocno, a jednocześnie konfrontuje nas z tym co jeszcze nas w danej relacji trzyma. W tym artykule opisuje czym jest rytuał odcięcia, jakie jest jego działanie i ograniczenia, a na końcu podaję opis jak krok po kroku przeprowadzić go samodzielnie.

Żeby zacząć nowe trzeba zakończyć to co stare – ta prawda dotyczy szczególnie mocno relacji międzyludzkich. Dawne związki, ważne przyjaźnie czy konflikty nadal w nas żyją i wpływają na nasze życie, nawet jeżeli mamy poczucie, że „już nic z tego nie pozostało”. Daliśmy kiedyś komuś energię, uwagę, miłość lub negatywne emocje, weszliśmy w powiązania seksualne, w zobowiązania, we wzajemną wymianę…. i te więzi pozostają tak długo aż ich świadomie nie przetniemy. Często jest to oczywiste: wciąż rozmyślamy o byłej miłości, targają nami uczucia, nie możemy się z czymś pogodzić. Taka sytuacja całkowicie wikła nas w przeszłości i zamyka na nowe. Wtedy niezwykle ważne jest przeprowadzenie rytuału odcięcia! Jest to zazwyczaj bardzo trudne i często szukamy wszelkich możliwych pretekstów by tego nie robić lub odłożyć na później…. Po prostu wbrew deklaracjom często tak naprawdę nie chcemy się odcinać, a wręcz przeciwnie – wciąż chcemy zatrzymać to co było. Cała wielka praca jaką trzeba wykonać przed tym rytuałem, to pogodzenie się z tym, że to koniec i puszczenie drugiej osoby wolno, po to by samemu się uwolnić. Wtedy rytuał odcięcia jest właściwie pierwszym krokiem do wolności. Dzięki niemu zdobywamy niezbędny dystans do tego by zobaczyć co się wydarzyło, co było po mojej stronie, czyli jaką dla mnie ta relacja przyniosła lekcję. Słowem odcięcie się pozwala na złapanie trochę oddechu, po uporczywym galopie myśli, uczuć i kompulsywnych działań i dostrzeżenie tego co ważne.

Czasem objawy nieprzeciętych więzi są bardziej subtelne. Zazwyczaj nie  myślimy o dawnej relacji z kimś, ale gdy przeglądamy się jej, zauważamy jak  bardzo była istotna i jak mocno wpłynęła na nasze obecna życie. Możemy  wciąż się nieświadomie karać za coś co zrobiliśmy kiedyś komuś, możemy  powtarzać pewne
wzorce relacyjne lub też wciąż przechowywać w ciele rany, które ktoś nam  kiedyś zadał, przekonania o sobie samym, zblokowania, lęki i nieufność, które  zamykają nasze serce lub seksualność.
Osobiście jestem zwolenniczką odcinania we wszystkich ważnych relacjach, od rodziców począwszy, poprzez partnerów i byłe miłości, aż do co ważniejszych przyjaciół i współpracowników… Wszędzie tam, gdzie oddaliśmy dużo swojej energii lub gdzie wydarzyło się coś trudnego warto oczyścić relacje poprzez odpowiednie rytuały. Ważna uwaga: odcinamy się od tego co było w przeszłości z zaufaniem, że jeżeli ta relacja jest dla nas dobra to będzie dalej trwać w nowej, czystszej formie. Regularnie odcinam się rytualnie od ważnych dla mnie przyjaciół, z którymi nie mam zamiaru kończyć znajomości, ale pragnę oczyścić atmosferę z nagromadzonych emocji, żalów, niesłużących nam wiązań czy projekcji. I to pięknie działa!
Niestety w przypadku osób, które spotykamy codziennie lub często, destruktywne wzorce relacyjne mają tendencje do odtwarzania się. Pracując z odcinaniem regularnie widzę jak stare wzorce wracają i jak stopniowo zanika to przyjemne poczucie lekkości emocjonalnej. W przypadku osób, które na nas oddziaływają często, warto przyjrzeć się temu co nas wzajemnie przyciąga i czym jest to co nas w nich drażni, męczy. Zawsze osoby, które do siebie przyciągamy są naszymi zwierciadłami i kiedy przyjmiemy, że to co nas uruchamia jest też częścią nas – niedostrzeganą lub tłumioną – negatywne emocje miną i atmosfera sama się oczyści. Ograniczając się do rytuału odcięcia skazujemy się na ciągłe powtórki tej samej historii, z różnymi osobami w roli luster. Drugim ważnym wątkiem, który warto rozważyć, gdy odcinanie pomaga tylko okresowo to sięgnięcie do korzeni. Korzeniami zazwyczaj są nasze relacje z rodzicami i pierwszymi ważnymi partnerami. W sytuacji gdy złe emocje pojawiają się w relacjach z kobietami warto przyjrzeć się temu, czy coś podobnego doświadczaliśmy w relacji z matką lub innymi ważnymi kobietami z życia. Analogicznie w relacjach z mężczyznami, tutaj pojawia się jako  kluczowa rola ojca. W rzeczywistości proces odcinania warto zacząć właśnie od rodziców (o ile nie  cierpimy właśnie z jakiejś nieudanej relacji).

Często spotykam się z tym, że ludzie na hasło „odcięcie od rodziców” reagują zapewnieniami, że  są kompletnie odcięci i że nic ich już ze wzorców rodzinnych nie trzyma. Zawsze warto to  sprawdzić! Cokolwiek byśmy nie robili na poziomie energetycznym wież z rodzicami jest zawsze  bardzo silna i trwała. Nawet kiedy nie byliśmy blisko lub nawet nie znaliśmy któregoś rodzica!  Rytuał odcięcia jest fantastycznym narzędziem diagnostycznym, pokazuje nam co jest w  rzeczywistości. Czasem bardzo bliska i ciepła więź z matką okazuje się trudna do odcięcia i mocno ograniczająca. Czasem więź pozornie słaba okazuję się łączyć jeszcze mocniej. Im większy opór pojawia się przed odcięciem tym bardziej jest to jest potrzebne. Odcięcie się od rodziców jest rzeczywistym odcięciem pępowiny na poziomie energetycznym i nie warto się łudzić, że ta pępowina odpadnie sama.nny temat, który się często pojawia przed odcięciem to lęk, że w ten sposób wyrządzi się krzywdę osobie, którą odcinamy. Myślimy sobie „on sobie beze mnie nie poradzi”, „ a co jak odbiorę w ten sposób energię mamie?”, „nie mogę tego zrobić Joasi, ona tak na mnie liczy!”. Wszystkie te myśli pokazują nam to co nas zatrzymuje w relacjach, wzorce w których rezygnujemy z siebie dla kogoś – zazwyczaj nie wprost oczekując czegoś z zamian. Wymiana tak długo jak nie pochodzi z miejsca niezależności i siły, tak długo nie niesie prawdziwej satysfakcji obu stronom. Wzajemna zależność i podporządkowanie osłabia obie strony i więzi je w relacji rodzic – dziecko, która na dłuższą metę męczy nawet rzeczywistych rodziców. Złapaniem oddechu będzie więc odkrycie, że można tą sytuację odwrócić i dać sobie wzajemnie więcej wolności. Oczywiście w przypadku małych dzieci, to nie jest takie proste, ale nawet i tu warto czasem dawać dzieciom trochę przestrzeni na dorosłość 😉

Podczas sesji przyglądamy się temu co jest potrzebne by zamknąć starą historię, temu co może jeszcze nas przy niej trzymać, uwalniamy emocje i pozbywamy się starych wzorców. Ważnym elementem żegnania starego jest zobaczenie tego co dostaliśmy i wyrażenie wdzięczności oraz puszczenie wolno tego nad czym nie mamy kontroli i co już nam nie służy. W procesie uwalniania wspiera nas rytualna świeca intencji, rytuały odcięcia, energia reiki.Po oczyszczeniu przywołujemy na miejsce starego nowe. Jest to kluczowy element, bo tak długo jak nie mamy jasnego obrazu co chcemy mieć na miejsce tego co odchodzi, będziemy powielać stare wzorce z przyzwczajenia nawet jeżeli nie ma już w nich mocy.

Opis jak przeprowadzić rytuał odcięcia krok po kroku

Przejdźmy do konkretów. Rytuał odcięcia energetycznego na poziomie siedmiu czakr można wykonać samodzielnie lub z osobą prowadzącą. Oto kolejne etapy:

1) Podejmij decyzję o odcięciu od danej osoby. Zadbaj o przestrzeń i czas na rytuał, tak by nikt Ci nie przeszkadzał byś czuł_a się swobodnie wydając głośne dźwięki. Przygotuj flakonik z ulubionym zapachem.

2) Usiądź na podłodze przed ścianą na poduszce, tak by czuć się wygodnie. Ubierz się tak by czuć się swobodnie i by nic nie krępowało Twoich ruchów. Zamknij oczy i zrelaksuj się.

3) Przywołaj po imieniu osobę, od której chcesz się odciąć. Powiedź: „Zapraszam Cię do rytuału odcięcia”. Wizualizuj jak ta osoba pojawia się przed Tobą i siada naprzeciwko. Jeżeli masz ochotę powiedzieć jej coś przed tym rytuałem, robisz to.

4) Wizualizujesz jak Wasze pierwsze czakry – czakry korzenia – są połączone. Możesz zobaczyć łączący je czerwony kanał lub też cokolwiek co się pojawi. Kiedy widzisz i czujesz to połączenie wyraźnie, podnosisz splecione dłonie nad głowę, skupiasz cała swoją energię i opuszczasz gwałtownie, tak by przeciąć to połączenie bokiem splecionych dłoni z głośnym HA! Jeżeli nie udaje Ci się przerwać połączenia za pierwszym razem, powtarzasz do skutku. Jeżeli trzeba możesz zrobić cokolwiek co poczujesz byle zerwać to połączenie, chociażby zwizualizować sobie piłę lub nożyce 😉 To Ty tu rządzisz!  Kiedy połączenie zostaje przerwane mówisz: „Oddaję Ci całą Twoją energię, odbieram Ci cała moją energię”. Jeżeli pczujesz możesz dodać „Jesteśmy wolni”. Widzisz i czujesz jak Twoja energia wraca do Ciebie.

5) Po kolei przechodzisz do następnych czakr aż do siódmej. Uważnie przecinasz każde z tych połączeń.

6) Gdy skończysz dziękujesz tej osobie za to, że mogliście się spotkać. Gdy odcinasz się od ważnych dla Ciebie ludzi możesz w tym momencie powiedzieć co czujesz, wyrazić wdzięczność. Kończysz słowami „możesz odejść życzę ci wszystkiego najlepszego” i wizualizujesz jak ta osoba odchodzi/znika. W razie trudności możesz ją np. zmniejszyć w wyobraźni

7) Następnie bierzesz zapach, skraplasz ręce i zaznaczasz nimi przestrzeń wokół siebie mówiąc „To jest moja bezpieczna przestrzeń. Tylko ja decyduje kto i kiedy może do niej wejść. Tu jestem bezpieczna”. Koniec 🙂

 

aniolmal

 

 

 

 

tekst autorstwa Marta Moonset

RYTUAŁ OCZYSZANIA Z NEGATYWNEJ ENERGII cz 2

RYTUAŁ OCZYSZANIA Z NEGATYWNEJ ENERGII cz 2

Dziś kilka sposobów oczyszania aury i pomieszczeń
Aura przechowuje nasze emocje i opinie, jak również emocje innych ludzi wpływają na naszą aurę. Przebywanie w dużych skupiskach ludzkich, szczególnie takich gdzie poziom emocji jest podwyższony (kluby, dyskoteki, miejsca gdzie spożywa się alkohol, mecze itp.) jest szczególnie niekorzystne dla naszej aury i za wszelką cenę należy takich miejsc unikać. Dlatego tak ważne jest częste oczyszczanie aury. Możemy tego dokonać poprzez , kąpiel w wodzie z solą lub olejkiem szałwiowym, przekazy energii Reiki czy też przebywanie na słońcu , w świetle księżyca (pełnia ) lub na wietrze

Dobrym sposobem jest –
biała szałwia stosowana także do okadzania mieszkań, domów, miejsc pracy. Idealnie oczyszcza przestrzeń, uwalnia od złych mocy, złych uczuć i niekorzystnych wpływów z zewnątrz. Wypędzania nieproszonych bytów jak i niskich energii z domostw oraz obejść. Jest również bakteriobójcza. Jeśli czujemy się zmęczeni, napięci, przytłoczeni nadmiarem problemów, albo chorowici, warto zrobić rytuał oczyszczania aury ta szałwią.
Jest to jedna z metod pomocniczych w pracy nad sobą, oczyszczania i harmonizacji siebie i otoczenia. To jedno z podstawowych ziół w uzdrawianiu – tzw. wielki strażnik zdrowia. Biała szałwia jest używana w rytuałach przyciągających dostatek. Pomaga osiągnąć długowieczność. Indiańska szałwia noszona w purpurowym woreczku pomaga zyskać mądrość. Zgodnie z wierzeniami przynosi moc, mądrość, bystrość umysłu. Jego wspaniała woń sprzyja odczuciu nieśmiertelności oraz pomaga w dostępie do głębszej duchowej wiedzy.

Biała szałwia podczas spalania żarzy się wytwarzając dym, który ma właściwości oczyszczające. Można nią oczyszczać pomieszczenia, rzeczy i ludzi. W pomieszczeniach oczyszczonych szałwia spala się równomiernie dając dużo dymu, a gdy jest dużo negatywnych energii szałwia przygasa i trzeba ją rozdmuchiwać. Dlatego też szałwia jest jednocześnie czymś w rodzaju wskaźnika zanieczyszczenia.
Po uprzątnięciu mieszkania dobrze jest też oczyścić i jego sferę energetyczną ze wszystkich emocji, które zdążyły się w niej już nagromadzić, i do tego przyda nam się właśnie suszona szałwia. Przy zamkniętych oknach zapalmy wtedy szałwię i okadźmy jej dymem całe mieszkanie, zwłaszcza jego trudno dostępne kąty.
Pomieszczenia oczyszcza się okadzając je w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara, zwracając szczególną uwagę na otwory okienne i drzwiowe oraz na kąty (można np. robić 7 obrotów w lewo w każdym kącie). Rzeczy okadzamy po prostu „kąpiąc” je w dymie. Po zakończeniu trzeba dobrze wywietrzyć mieszkanie, aby zebrana przez szałwię ciężka energia została usunięta. Na koniec można zapalić białą święcę i pozwolić jej wypalić się do końca. To bardzo silnie oczyszczający przestrzeń rytuał.

Dym Szałwii oczyszczać też może naszą aurę – wówczas okadzamy siebie w kierunku od ziemi do głowy, po bokach oraz z tyłu i przodu ciała, zataczając lewoskrętne koła w miejscach głównych czakr (również możemy użyć liczby 7 obrotów przy każdej czakrze). Okadzanie człowieka to też „kąpiel w dymie”, ważne żeby przed tym zabiegiem wziąć kąpiel, dobrze jest wykąpać się w wodzie z solą, wetrzeć sól w ciało odczekać kilka minut i spłukać prysznicem.

RYTUAŁ OCZYSZANIA Z NEGATYWNEJ ENERGII

RYTUAŁ OCZYSZANIA Z NEGATYWNEJ ENERGII
Co jakiś czas – raz w miesiącu, raz na kwartał lub nawet rzadziej, a na pewno wtedy gdy czujemy ciężką atmosferę w domu, lub odwiedził nas ktoś kto zawsze nam źle życzył, powinniśmy oczyścić nasze mieszkanie z nagromadzonej energii, którą pozostawił.Najlepszy do oczyszczania jest ogień. Nie musimy ani podpalać domu, ani rozpalać ogniska w salonie wystarczy zapalić świecę dziękczynną. Kolor jest jak najmniej istotny choć preferowany jest fioletowy lub biały. Warunek jest taki, że świeca musi się wypalić do końca, a niedopalone resztki lub sreberko, w którym się znajdowała (np po świecy tzw podgrzewaczu) trzeba od razu wyrzucić poza dom. Szczytem szczęścia jest zakopanie resztek wypalonej świecy. Zapalając świecę informujemy w jakiej intencji jest palona np. „Oczyszczam lub proszę o oczyszczenie mieszkania z wszelkiej nagromadzonej złej energii”.

10628149_996298450387202_189374011153506493_n
Drugim sposobem jest oczyszczenie domu za pomocą szałwi białej jeśli nie mamy to mozemy kupić zwykłą szałwię w saszetkach podpalamy ja na pdstawku, i obchodzimy z dymiącą każde pomieszczenie. Od okna w stronę drzwi machając dymem jakbyśmy wyganiali czy odganiali złą energię czająca się w każdym kącie – od siebie. Czyli: wchodzimy do każdego pomieszczenia idziemy w najdalszy kąt zwracamy się twarzą w stronę drzwi, w jednej ręce podstawek z szałwią, drugą machamy nad dymem i po woli wychodzimy. Oczywiście możemy mówić do siebie, że oczyszczamy dom – zaklęcie wypowiadamy własnymi słowami. Po obchodzie całego mieszkania, otwieramy drzwi wejściowe i wypuszczamy wszelkie nagromadzone zło, które chcemy wygonić. Po chwili zamykamy drzwi, odstawiamy podstawek i pozwalamy wypalić się- resztki niedopalone lub popiół spłukujemy w sedesie bądz zakopujemy w ogrodzie
Ja osobiście szałwię stosuje raz na pół roku, ale za to stosuję taki rytuał raz w tygodniu ze świecą dziękczynną lub zamiast szałwi stosuje kadzidło z naturalnych pyłków kwiatowych. I proszę o pomoc Anioły