Opony
Blog za darmo

Blog Archives

Rozwijanie czakr u dzieci

Rozwijanie czakr u dzieciCzakry i główne kanały energetyczne u dziecka

 

Trudności w życiu często wynikają z urazów, nadużyć, schematów z dzieciństwa. Wielokrotnie są one przekazywane przez działających w dobrej wierze, choć nieuświadomionych rodziców. Wiele z reakcji jest powtarzanych, nie uleczonych i przenoszonych z pokolenia na pokolenie często nieświadomie. Zapoznajmy się więc z rozwojem czakr u dzieci, by świadomie móc wspierać je w prawidłowym rozwoju.

System Czakr oparty na siedmiu centrach energetycznych odzwierciedla fazy rozwoju dziecka. Pokazuje, jak rozwijają się czakry jedna po drugiej od dołu do góry, od urodzenia do wieku dorosłego. Stworzenie dzieciom nowej ery optymalnych warunków rozwoju to nie tylko unikanie nadużyć, ale również wspieranie dzieci we wszystkich wymiarach ich doświadczania – fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. To też wspieranie prawidłowego rozwoju ciała fizycznego oraz ciał subtelnych, zaznaczając, że matka i dziecko są związani ciałami subtelnymi do momentu ich pełnego wykształcenia u dziecka. Ważnym jest, by nasza pomoc była adekwatna do poziomu rozwoju dzieci. Jeśli jest to możliwe dobrze jest, aby matka pozostała z dzieckiem do wieku przedszkolnego lub chociaż przez pierwsze półtora roku życia dziecka, aż ukształtuje się ciało emocjonalne. Pamiętajmy też, że po urodzeniu przez około 6 miesięcy dziecko odbiera siebie i matkę jako jedną istotę, jak nie ma przy nim matki, to tak jakby ktoś odebrał mu część jego ciała, więc kochane matki – w miarę możliwości nie pozostawiajcie dziecka pod opieką innej osoby.

Konstruowanie ciała eterycznego dla mającego się narodzić dziecka jest zapoczątkowane przez specjalną istotę, będącą wspólnym myłślokształem czterech dewaradżów. Istota ma dokładny wygląd niemowlęcego ciała, które ma zbudować. Jasnowidzący widzą czasami małą dziecięcą postać, unoszącą się w pobliżu matki, a następnie wewnątrz jej ciała, braną mylnie za duszę dziecka. Kiedy zachodzi taka potrzeba istota może kontynuować swoją pracę aż do siódmego roku życia dziecka. Po zakończonej pracy istota rozpada się. W tworzoną eteryczną formę, w miarę jej rozwoju, wbudowywane są cząsteczki fizyczne nowego ciała dziecka. Materia eteryczna dla tego ciała jest pobierana z ciała matki, stąd duże znaczenie ma fakt, jakiej jakości składników dostarcza jej ciało.

U noworodków występują nierozwinięte pączki czakr, w postaci małych, leniwie poruszających się kółek. Jedyne w pełni otwarte czakry to podstawa i korona. Według wierzeń wielu ludów, to właśnie przez czubek głowy (ciemiączko) dusza dziecka wchodzi do ciała podczas narodzin.Czakry u noworodka
Czakra pierwsza, ciało eteryczne – okres ciąży do pierwszego roku życia dziecka

– Pomaganie we wcieleniu, czyli pomoc dziecku w pełnym wejściu w ciało poprzez częsty dotyk, przytulanie, noszenie, pielęgnowanie, zwracanie uwagi na potrzeby fizyczne dziecka, zabawę nóżkami i rączkami. To wszystko pomaga dziecku wejść we własne ciało, nabrać świadomości swojego ciała, potwierdza jego fizyczność, pomaga w rozwoju motoryki, koordynacji ruchowej. Stworzenie bezpiecznego i wygodnego środowiska z odpowiednimi do wieku zabawkami pomaga nawiązać pozytywny kontakt ze światem zewnętrznym.

 

– Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa. Budowanie zaufania poprzez tworzenie więzi z pierwotnym opiekunem jest jedynym źródłem poczucia bezpieczeństwa dla dziecka. Bardzo ważne jest, aby główny rodzic – matka lub ojciec konsekwentnie wspierali dziecko przez pierwszy rok życia. Znaczy to byli dla dziecka oparciem, często je przytulali, nie tylko kiedy płacze, chronili od hałasu, ostrego światła, głodu, chłodu, niewygody, karmili kiedy jest głodne oraz usypiali, kiedy jest śpiące, a nie o ustalonych godzinach. Im większa więź wytworzy się między rodzicem a dzieckiem, tym dziecko będzie miało większe poczucie bezpieczeństwa i szybciej stanie się bardziej niezależne. Świadomość, że rodzic jest zawsze blisko pozwala dziecku się odprężyć, uwierzyć we własne siły i naturalnie przejść do dalszych etapów rozwoju bez nadmiernej czujności i napięć. Czas poświęcony na pielęgnację w pierwszym roku jest proporcjonalny do rozwoju dziecka w późniejszym okresie. Duża więź z dzieckiem skutkuje  jego większym spokojem i samodzielnością oraz lepszym zdrowiem w późniejszych latach życia. Poczucie bezpieczeństwa pochodzi z bezpiecznego otoczenia. Małe dziecko utożsamia się z otoczeniem, postrzega je jako część siebie, więc to kim jest i kim będzie zależy w dużej mierze od świata, które je bezpośrednio otacza. W miejscach i sytuacjach, kiedy dziecko czuje się niepewnie, to będzie częściej i intensywniej szukać oparcia w rodzicach.

– Właściwa opieka dzienna w przypadku, jeśli rodzice muszą wrócić do pracy przed ukończeniem pierwszego roku życia dziecka. Ważne jest, aby dziecko miało stałego opiekuna czy opiekunkę, aby mogła wytworzyć się więź zaufania i poczucia bezpieczeństwa. W przypadku żłobków proponuję wybrać taką placówkę, która zapewnia odpowiednią ilość opieki, bliskości i wsparcia dziecku, by zaspokoić jego potrzeby. Pomocne będzie spędzenie trochę czasu w placówce razem z dzieckiem, aż ono się przyzwyczai do nowego otoczenia. Prawdopodobnie dziecko będzie chciało również nawiązać więź z rodzicem, więc dobrze jest poświęcić mu więcej czasu wieczorem.

– Odżywianie. Karmienie o wyznaczonych godzinach uniemożliwia dziecku ustalenie własnych rytmów dobowych oraz pokazuje, że świat nie reaguje na jego potrzeby. Pamiętając o licznych plusach karmienia piersią dobrze jest jednak uwzględnić fakt, że stan emocjonalny matki podczas karmienia jest ważniejszy niż to, czy mleko płynie z piersi czy z butelki. Butelka podawana z miłością jest lepsza niż pierś podawana z niechęcią. Nie krytykujmy więc siebie, jeśli wybierzemy butelkę oraz nie oceniajmy za to innych kobiet. Wybierając karmienie własnym mlekiem matka jednocześnie zobowiązuje się do unikania przyjmowania substancji szkodliwych, które przedostają się do mleka, jak np. leki, alkohol, inne używki.

Jeśli skutecznie będziesz wspierać dziecko w tym okresie to dajesz mu solidny fundament do zmierzenia się z wyzwaniami późniejszego życia oraz informację, że świat będzie wychodził naprzeciw jego potrzebom. Dziecko będzie pewniejsze siebie oraz będzie miało lepsze poczucie własnego ciała i tego, że jest żywe.

Czakra druga, ciało emocjonalne, astralne – 6-18 miesiąc życia dziecka

– Pozwalanie na oddalanie się. W miarę rozwoju zdolności ruchowych i umiejętności przemieszczania się dziecko zaczyna coraz dalej odchodzić od rodzica. Ponieważ wciąż czuje się niepewnie, będzie odchodzić i wracać, by sprawdzić czy rodzic jest i czeka na niego. Jest to zupełnie naturalne i ważnym jest, aby wspierać oba te ruchy – zachęcać do oddalania się stwarzając bezpieczne możliwości eksploracji oraz dawania otuchy i ciepła, jak dziecko wraca.

– Rozwijanie zmysłów. Dziecko poznaje świat swoimi zmysłami, dlatego wspierajmy je w tym stwarzając mu bezpieczną możliwość doświadczania. Ważna jest różnorodność kolorów, dźwięków, zapachów, smaków, jednak ich natężenie czy intensywność należy zawsze dopasować to do indywidualnych preferencji i wrażliwości dziecka, aby go nie przestymulować. Jest to też ważny czas rozwijania zmysłu smaku poprzez próbowanie różnorodnych potraw, co wpływa na późniejsze preferencje kulinarne.

– Poznawanie świata przez ruch. Dziecko coraz lepiej się porusza i chce eksplorować coraz większe przestrzenie, dlatego to nie jest dobry czas na ograniczanie mu tego ruchu np. poprzez zamykanie w kojcu. Jeśli zamknięcie jest konieczne, to niech to będzie na krótko.

– Rozpoznawanie emocji. Dziecko uczy się emocji poprzez obserwacje rodzica. Także bądź lustrem dla emocji dziecka we właściwy sposób je nazywając i odpowiednio na nie reagując. Nie zaprzeczaj temu, co dziecko odczuwa i nie karz dziecka za jego emocje, tylko pomóż mu je zrozumieć. Pamiętaj, że dziecko nie potrafi panować nad emocjami, co więcej – nie rozumie, co się z nim dzieje, więc nie oczekuj od dziecka zachowania ponad jego wiek. Zadbaj o swoje potrzeby i o atmosferę w domu, aby nie obciążać dziecka własnymi nie poukładanymi emocjami.

Czakra trzecia, ciało mentalne – 18 miesiąc życia dziecka do 3 lat

– Samodzielność i upór. Wspierajmy samodzielność dziecka, jego niezależność, upór oraz chęć podejmowania prostych decyzji. Dajmy mu wybrać, co chce zjeść czy w co chce się ubrać. To nie jest bezmyślna maszyna spełniająca nasze oczekiwania, tylko młody człowiek w małym ciele, mający już swoje preferencje. Dawajmy dziecku możliwość demonstrowania własnego uporu w bezpieczny dla niego sposób.

– Budowanie poczucia własnej wartości. Wspieraj niezależność dziecka i okazuj radość z jego osiągnięć. Pomagaj mu rozwinąć wiarę we własne siły dając mu zadania do wykonania na miarę jego możliwości, ciesząc się z sukcesów i nie poprawiając by było idealnie wykonane według Twojej oceny. Perfekcjonizm, jeśli go masz to Twoje obciążenie, nie przenoś go na dziecko. Jeśli dziecko nalega na zrobienie czegoś, co jest ponad jego siły, to pomóż mu to zrobić, tak by budować jego pewność siebie. Cierpliwość popłaca, więc powstrzymaj się od krytycznych uwag i pospieszania dziecka.

– Nocnikowanie. Obserwuj gotowość dziecka do nauki korzystania z nocnika, zamiast skupiania się na własnych oczekiwaniach czy radach innych ludzi. Jeśli odczekasz aż dziecko będzie gotowe do korzystania z ubikacji zaoszczędzisz mu niepotrzebnego stresu i konfliktów, a dziecko będzie dumne z nowej umiejętności. Dziecko samo pokaże, kiedy jest gotowe – zacznie interesować się czynnościami dorosłych w ubikacji, będzie sygnalizować, że ma mokro, przestanie tolerować pieluszki.

– Wyznaczanie granic. Obok wspierania rozwoju i samodzielności bardzo ważne jest wyznaczenie granic i proste ich uzasadnienie dziecku. Nagradzanie za osiągnięcia daje lepsze rezultaty niż karanie za niepowodzenia, które utrwala poczucie wstydu i niskiej wartości oraz wzmaga agresję. Uznanie rodzica, przytulenie, pochwała jest ważniejsza dla dziecka niż nagroda podarowana bez uczucia. Mówienie dziecku, że się go nie kocha, wyrządza szkody na poziomie trzeciej i czwartej czakry oraz wzbudza poczucie niepewności i potrzebę aprobaty przez otoczenie. Zamiast karać, spróbuj skierować uwagę dziecka na coś innego, np. zamiast karać za gryzienie pilota do telewizora, daj mu coś innego do zabawy. Granice wyznaczane stanowczo na krótkie okresy, np. pozostawienie dziecka w pokoju na kilka minut są bardziej efektywne niż okazywanie mu gniewu czy chłodu, ponieważ dzieci są bardzo wrażliwe na dezaprobatę rodziców.

Czakra czwarta – 4 do 7 lat

– Kształtowanie relacji społecznych. Dzieci w tym wieku obserwują i poznają relacje i role społeczne poprzez utożsamianie się z nimi. To oznacza, że dziecko będzie naśladować Twoje zachowania wcielając je, jako część własnej osobowości. Jeśli jesteś agresywny, to uczysz dziecko bycia agresywnym w stosunku do Ciebie i innych. Dbaj więc o to, aby relacje wokół Ciebie były zharmonizowane oraz oparte na miłości i zrozumieniu, aby pokazać dziecku właściwy wzorzec.

– Kształtowanie empatii i etyki. Dziecko obserwuje i naśladuje Twoje postępowanie. Ucz go więc etycznego zachowanie własnym etycznym działaniem. Ucz empatii tłumacząc swoje zachowanie oraz reakcje własne i innych, np. wyjaśniając: „Zabierzemy dla babci ciasteczka, bo ona bardzo je lubi i sprawimy jej tym dużo radości i przyjemności”. W tym okresie kształtują się też zachowania charakterystyczne dla płci, bądź więc uważny, jakie prezentujesz zachowania względem innych kobiet i mężczyzn. Traktuj swojego partnera z miłością, czułością i zrozumieniem. Traktuj swoje dzieci z taką samą czułością, niezależnie od ich płci. Pokaż córce, że kobieta może też być silna i niezależna, a synowi, że mężczyzna może być czuły i wrażliwy.

– Zrozumienie zależności. Pomóż zrozumieć dziecku, jak funkcjonuje świat, odpowiadając na jego pytania i uzasadniając swoje postępowanie.

– Kształtowanie kontaktów z rówieśnikami. Dziecko jest gotowe do rozwijania przyjaźni z rówieśnikami, więc wspieraj go w tym.

Czakra piąta – 7 do 12 lat

– Wspieranie komunikacji. Jest to czas rozwoju sposobów komunikowania się, zdolności językowych, zasobu słownictwa. Wspieraj w tym dziecko poprzez zachęcanie go do rozmowy, aktywne słuchanie, pomaganie w lekcjach, wskazywanie efektywnych metod uczenia się i jasnych sposobów komunikowania się.

– Rozwój kreatywności. Obok komunikacji rozwija się też kreatywność, więc wspieraj ją dostarczając dziecku okazji do twórczej ekspresji. Wspieraj kreatywne myślenie, pomysły na nowe wykonanie codziennych czynności, ucz korzystania z pomocy narzędzi, książek, filmów, zabieraj na przedstawienia i koncerty. Pochwal dziecko za dzieło wykonane przez nie własnoręcznie, pokaż je bliskim – sukces i pochwała są motorem napędowym rozwijania nowych umiejętności oraz wspierają kreatywność.

– Wprowadzanie w wielki świat. Dziecko jest ciekawe świata i jest jak gąbka chłonąca wszystko, co nowe. Pokaż mu nowe miejsca i różne sposoby spędzania czasu, by mogło kształtować swoje zainteresowania. Zabierz dziecko do muzeum, do zoo, na targ, camping w górach…

Czakra szósta – wiek dojrzewania

– Kształtowanie tożsamości. Nastolatek poszukuje własnej tożsamości próbując różnych ról i ekspresyjnie wyrażając własną indywidualność. Nie koncentruj się na przemijających, mało ważnych i mało szkodliwych szczegółach, jak wygląd, fryzura czy upodobania muzyczne. Silna krytyka z Twojej strony jedynie wzmocni i wydłuży bunt nastolatka. Zamiast tego respektuj jego ekspresję i poszukiwanie siebie, to trudny okres w życiu również dla niego. Zachęcaj do samodzielnego myślenia stawiając pytania zamiast tylko dawać odpowiedzi i pouczać. Zapytaj, co nastolatek powiedziałby swojemu dziecku w jego wieku.

– Rozwój niezależności. Pozwól nastolatkowi żyć bardziej własnym życiem, wspieraj odpowiedzialne podejście do swego życia, samodzielne zarabianie pieniędzy, twórczą aktywność. Zaufaj mu i uwierz w niego, a będzie zachowywał się bardziej odpowiedzialnie. Pozwól mu popełniać własne błędy, jeśli nie zagrażają one życiu, aby mógł się na nich uczyć i doświadczać własnych lekcji.

– Ustalanie jasnych granic. Powyższe punkty nie zwalniają z wyznaczania jasnych i uargumentowanych granic.

Czakra siódma – wczesna dorosłość i dalsze życie

Kształtowanie siódmej czakry ma w zasadzie miejsce już w okresie całego dzieciństwa, ale ostateczna faza ma miejsce w dorosłym życiu. Warto jednak zawczasu wspomóc rozwój czakry korony.

– Kształtowanie dociekliwości i krytycznego myślenia. Stymuluj samodzielne myślenie dziecka poprzez zadawanie pytań, otwartą dyskusję na różne tematy, przemyśliwanie własnych poglądów czy problemów bez pouczania i oceniania.

– Oferowanie duchowej różnorodności. Pokaż dziecku różne aspekty duchowości, różne kultury i religie, jeśli jesteś wyznawcą religii. Pozwól mu bezpiecznie doświadczać, by świadomie mógł wybrać swoją ścieżkę rozwoju duchowego.

– Możliwości edukacji. Uczenie się zasila czakrę korony, więc wspieraj wszelkie i różnorodne procesy uczenia się, które interesują Twoje dziecko.

– Zgoda na odejście. Pozwól usamodzielnić się swojemu dziecku, jeśli ono poczuje, że nadszedł na to czas. Zrezygnuj z kontroli i przywiązania, a wtedy dziecko będzie mogło rozwinąć skrzydła i podążyć w kierunku swego własnego świata.

W kolejnych etapach rozwoju dziecka dziecko nadal potrzebuje zaspokajania potrzeb z wcześniejszych etapów. Jest to proces ciągły i powiązany. Dzieci zawsze potrzebują miłości, uwagi, czasu i akceptacji. Potrzebują zachęty i wsparcia, a nie krytyki i oziębłości. Potrzebują czuć się bezpiecznie będąc częścią społeczności, a jednocześnie mieć świadomość własnej indywidualności i tożsamości. Pamiętajmy, że dzieci uczą się poprzez obserwację i naśladowanie. W pierwszym i najważniejszym okresie ich życia autorytetem jesteśmy my – rodzice, więc nie oczekujmy od dzieci innego zachowania i preferencji niż my sami reprezentujemy. Dzieci są świętymi istotami przyszłości, naszymi największymi nauczycielami. Zaufajmy naszym dzieciom, bo to one często wiedzą, co jest dla nich najlepsze. Pozwólmy im doświadczać i uczyć się na własnych błędach, bo w ten sposób się rozwijają. Pozwólmy im żyć ich życiem, a nie ograniczajmy naszymi wzorcami. Pozwólmy im żyć.

Na podstawie książki „Koła życia” Anodei Judith.

Category: czakry  Leave a Comment

MUDRY – CZAKRY I PRACA Z CZAKRAMI

Mudry,Czakry i  praca z czakrami

CZAKRY

Słowo „czakra” czakram – Ćakra pochodzi z sanskrytu i oznacza „koło” okrąg. Czakry, to znajdujące się w niewidzialnych ciałach centra energetyczne w kształcie lejków. Stanowią one pomost pomiędzy ciałami subtelnymi, a ciałem fizycznym. Bez nich nie mogłoby istnieć nasze ciało materialne.

Czakry są odbiornikami, przetwornikami i przekaźnikami energii. Każda czakra związana jest ośrodkiem hormonalnym i dostarcza energii do jego funkcjonowania. Blokada przepływu energii, a także przeładowanie może doprowadzić do zaburzeń hormonalnych, dysharmonii ciała, umysłu i ducha człowieka.

Czakry wyposażone są w subtelne „anteny” energetyczne, które reagują na każdy sygnał płynący z naszego wnętrza i otoczenia. U każdego z nas czakry posiadają inne wibracje.

teo1

Większość szkół filozoficznych i ezoterycznych rozróżnia 7 czakr głównych oraz pomocnicze, znajdujące się w stopach, kolanach, dłoniach, oraz czakr podrzędnych. Każdy narząd ma swój miniczakry, które zawiadują jego pracą. I tak czakry znajdujące się w stopach ułatwiają kontakt z ziemią, pomagają pobierać energię ziemi. Czakry dłoni są przekaźnikiem energii płynącej z czakry serca, którą przekazujemy sobie, innym, roślinom, zwierzętom. Poprzez dłonie kontaktujemy się z otoczeniem. Witając się, kładąc ręce na drugiej osobie odbieramy wiele różnorakich informacji. Podczas inicjacji Reiki następuje otwarcie czakr w dłoniach.

Jak już napisałam, podstawowych czakr jest siedem. Pierwsza i siódma mają kielichy pojedyncze, od 2 do 5 mają kielichy skierowane w przód i tył ciała .To są tylko czakry główne, liczba wszystkich czakr określana jest na kilkadziesiąt tysięcy

 

W tej oto skromnej pracy zamieściłam kilka sposobów pracy z poszczególnymi czakrami głównymi. Miłych doznań. Nie trzymajcie się sztywno tego, co poniżej przeczytacie. Potraktujcie to jako wskazówki, ogólne nakreślenie tego, co możecie robić – resztę powierzcie intuicji, a wszystko będzie podążać ku najlepszemu.

Może na początek pokrótce o poszczególnych formach pracy z głównymi centrami energetycznymi przedstawionymi niżej.

Mudry

Specjalny układ rąk mający pobudzić do działania, oczyścić, aktywować, energetyzować, uspokajać, wzmacniać i jeszcze wiele, wiele tym podobnych właściwości. Pytanie – czy to działa i na jakiej zasadzie? Działać, działa z pewnością. 🙂 Jest to zasada wiary oraz oddziaływania na odpowiednie meridiany i centra energetyczne powodując ich aktywizację. Myślę, że orientujecie się, o co chodzi. 🙂

Mantra

Mówcie, powtarzajcie w myślach, śpiewajcie… pisać może lepiej byłoby afirmacje zwiazane z cechami urzeczywistnienia danej czakry. Są to formuły istniejące i powtarzane z wiarą od tysięcy lat i mają potężną moc. Wystarczy sięgnąć po nie.
Wiara, wiara, koncentracja, dostrojenie się. Sposób wymowy: mówcie fonetycznie jak na początek. Potem możecie odpowiednio zmieniać ją i róbcie to bez obawy, że moc mantry się uszczupli. Próbujcie, aby powstał możliwie największy rezonans, czyli aby wibracje mantry i danej czakry nałożyły się i wzajemnie wzmacniały. Zmieniajcie modulacje, natężenie głosu itp… Zresztą róbcie, co chcecie – ważne, aby był efekt.

Głoska

Wystarczy intonować daną głoskę. Np: „Aaaaaaaaaaaaaaaa…”. 🙂 Proste, łatwe, skuteczne. Działanie niemal natychmiastowe. Wskazówki odnośnie rezonansu i modulacji również i tu są aktualne. Możecie różnież posiłkować się afirmacjami dla poszczególnych czakr. Np. dla czakry serca: „Ja jestem zawsze w pełni otwarty/a na miłość”. Proste, poradzicie sobie zapewne. Może kiedyś coś napiszę o tym dokładniej. 🙂

Tabelka-ściągawka:

Czakra Mantra Głoska Barwa
Korona OM M biały, fioletowy
Trzecie oko KSHAM I indygo
Gardło HAM E błękit
Serce YAM A zielony, róż, złoty
Splot słoneczny RAM O otwarte żółty
Sakralna VAM O zamknięte pomarańczowy
Podstawa LAM U czerwony

Czakra podstawy

Pierwsza czakra, zwana czakrą podstawy lub korzeniem życia, ma najmocniejszy kontakt z energią Ziemi. Czakra ta kieruje energie subtelne z wyższych wymiarów na płaszczyznę fizyczną. Jej kielich jest skierowany w dół, w kierunku Ziemi. Mieści się w kroczu.

Zawiaduje: układem kostnym, (kręgosłup, zęby, paznokcie), jelitem grubym, prostatą. Odpowiada za: skład krwi, budowę komórek i temperaturę ciała. Jest związana z gruczołami nadnerczy, w których wytwarzana jest adrenalina i noradrenalina. Czakra podstawy to źródło siły dla wyższych czakr. W niej mają swój początek mistyczne kanały energii. Czakra korzenia związana jest ze zmysłem zapachu.Osoby mające dobrze rozwinięta tę czakrę, odbierają życie jako coś miłego, przyjemnego, bezpiecznego, otrzymują to, czego potrzebują, mają wysoki poziom witalności. Natomiast ludzie z zaburzeniami pierwszej czakry uważają, że życie na ziemi to koszmar, mają złą pracę, słabe zarobki, źle im się układa, nie dostają wiele, odczuwają bezsilność, niechęć do działania. Taki stan prowadzi do depresji, lęków, oderwania od rzeczywistości, do nadwrażliwości. Aby temu zapobiegać, gorąco polecam ćwiczenia ugruntowujące, wzmacniające.

Często mówimy o ludziach sukcesu: „Ten to stoi mocno na ziemi”. I tak jest. Pierwsza czakra jest naszym fundamentem. Chcąc się rozwijać, piąć w górę, trzeba najpierw mocno zapuścić korzenie. Wówczas masz pewność, że gdy „zawieje wiatr”, nie stanie Ci się nic złego.

Ta czakra ma jeszcze jedną szczególną rolę do spełnienia, rolę wentyla bezpieczeństwa dla całego systemu energetycznego i psychicznego człowieka, bowiem łagodzi, stresy, napięcia emocjonalne, psychiczne, odciąża kręgosłup i całe ciało.

Czakrze podstawy przypisany jest kolor czerwony. Chcąc ją pobudzić możemy przywołać w pamięci, np.: pole czerwonych róż,maków które wąchamy, dotykamy, podziwiamy.

Medytacja związana z czakrą korzenia dotyczy wszystkiego, co związane jest z ziemią. Możemy więc wizualizować sobie chodzenie bosymi stopami po trawie, kąpiele błotne, oddychanie zapachem ziemi, przywołać obraz potężnego, czerwonego słońca, wschodzącego znad horyzontu, przytulamy sie do drzew wyobrażając sobie że z naszych stóp wyrastają korzenie.

Chcąc wyrównać energię czakry korzenia powtarzajmy na wydechu – samogłoskę „U”. Możemy więc w wolnych chwilach mantrować „U”, a odpowiednie wibracje spowodują jej zrównoważenie energetyczne.

MUDRA CZAKRY PODSTAWY

Mantra:
LAM
Głoska:
U
Mudra:
Łączymy kciuk oraz palec wskazujący tak, aby stykały się opuszkami. Delikatnie, nie na siłę, nie przyciskajmy z całej siły palców do siebie. Detale, napięcia niech będą indywidualną sprawą każdego, zasada jest taka, aby odczuć subtelne oddziaływanie (choć może nie być żadnych odczuć – i tak oddziaływanie zachodzi więc bez obaw) i nie zastanawiać się za długo nad detalami.

Czakra sakralna

Czakra druga, umiejscowiona jest w podbrzuszu i ma połączenie z centralnym punktem energetycznym ciała, Tan Tien, który znajduje się około trzech palców poniżej pępka. Jest symbolem daru życia, związana jest z płodnością, rozrodczością, energią seksualną. Ma zatem duży wpływ za nasze relacje międzyludzkie, szczególnie z płcią przeciwną.

Osoby z rozwiniętą drugą czakrą, mogą z dużym powodzeniem realizować się w wybranych przez siebie dziedzinach życia. Czakra ta zawiera energię przedurodzeniową, z którą człowiek się rodzi. Ma na nią wpływ nasza karma i kod genetyczny.

Ta czakra związana jest z żywiołem wody i zmysłem smaku. Podporządkowana jest kolorowi pomarańczowemu. Odpowiada za płyny ciała, w tym limfę, spermę i takie organy, jak: nerki, pęcherz moczowy, organy płciowe. Czakra ta energetycznie jest połączona z gruczołami jajników lub jąder. Uważana jest za centrum pierwotnych sił człowieka.

Zaburzenia czakry powstają zazwyczaj w dzieciństwie i w okresie dojrzewania, a spowodowane są przede wszystkim sposobem wychowania, zakazami i nakazami. Ogólnie mówiąc, im więcej tabu na temat seksu, tym więcej zaburzeń występujących w tej czakrze. Tworzy to poczucie winy, grzechu i potrzebę podświadomego samokarania. Efektem tego mogą być guzy, mięśniaki, cysty, oziębłość, impotencja. Na tę czakrę dobrze oddziałują medytacje związane z wodą. Wyobraźmy sobie, że siedzimy nad spokojnym jeziorem, patrzymy na wodospad, pijemy źródlaną wodę. Możemy również medytować przy pełni księżyca. Wówczas następuje oczyszczenie naszej czakry. Zbyt duży potencjał energetyczny drugiej czakry może wywołać nadmierną zmysłowość i tendencję do tycia. Natomiast niedobór energii powoduje oziębłość, impotencję, anoreksję.

Na czakrę drugą działa mantra samogłoski „O”

MUDRA CZAKRY SAKRALNEJ

Mantra:
VAM
Głoska:
O (zamknięte)
Mudra:
Kładziemy ręce na udach tak, aby jedna dłoń spoczywała swoim spodem na wierzchu drugiej oraz aby dłonie stykały się również kciukami. Luźno dociskamy do miejsca, gdzie znajduje się czakra sakralna (kilka centymetrów pod pępkiem). Powinno to wyglądać w ten sposób:

Czakra splotu słonecznego

Trzecia czakra, umiejscowiona w okolicy splotu słonecznego. Związana ze zmysłem wzroku i odpowiada żywiołowi ognia. Energetycznie połączona z gruczołem trzustki wpływa na funkcjonowanie wegetatywnego układu nerwowego, przemianę materii, wątrobę, śledzionę, woreczek żółciowy, żołądek, jelito cienkie. Za pomocą tej czakry kontaktujemy się z otoczeniem, ludźmi i przyrodą. Poprzez nią odczuwamy energię drugiego człowieka, wibrację pomieszczeń odbierając je pozytywnie lub negatywnie. Ta czakra ma najmocniejsze połączenie z ciałem astralnym.

Gdy czakra ulega zaburzeniu, w człowieku piętrzą się emocje. Jesteśmy pełni niepokoju, agresji, bezsilności i pesymizmu. Zamykamy się w sobie. Zharmonizowana daje spokój, zadowolenie z życia, pozwala trafnie rozpoznawać otoczenie i ludzi. Wnosi wiele sił witalnych w nasze życie.

Tej czakrze przypisano kolor żółty. Medytując wyobrażamy sobie falujące łany dojrzałego zboża, rzepaku, złote światło słońca, piękne duże słoneczniki. Podobnie jak przy czakrze drugiej mantrujemy samogłoskę „O”.

MUDRA CZAKRY SPLOTU SŁONECZNEGO

Mantra:
RAM
Głoska:
O (otwarte)
Mudra:
Unosimy ręce na poziom czakry splotu słonecznego (ponad pępkiem, ale bliżej zakończenia mostka niż pępka). Delikatnie bardzo, najdelikatniej jak można złączamy opuszki wszystkich palców z wyjątkiem kciuka, tak jakbyśmy mieli się modlić nie złączając jednocześnie podstawy dłoni, tylko opuszki – tak, że złączone dłonie utworzą coś na kształt litery „V”. Zakładamy kciuk na kciuk; który na który – to możecie zmieniać w trakcie używania tej mudry, jak wam wygodniej akurat.
Zdjęcie rozjaśni wszelkie wątpliwości:
LUB:
3 palce prawej ręki  składamy tak aby opuszkami  dotknęły wewnętrznej  części dłoni , palec wskazujący jest wyprostowany a kciuk dociskamy do palca wskazującego  Mudrę trzymamy na wysokości splotu słonecznego palcem wskazującym do przodu.

Czakra serca

Czakra czwarta mieści się w klatce piersiowej na wysokości serca. Związana jest z żywiołem powietrza i zmysłem dotyku. Ma połączenie energetyczne z gruczołem grasicy i wpływa na pracę serca, układ oddechowy, krążenie krwi i skórę.

Gruczoł grasicy odpowiada za system immunologiczny-odpornościowy. Szczególnie ważny dla dzieci. Te przytulane i kochane nie mają kłopotu z odpornością. Mniej chorują, rozwijają się szybko i prawidłowo. Dzieci nie kochane, wychowywane bez miłości i dotyku bez przytulania za każdym razem kiedy tylko mają ochotę bez względu czy maja 3 czy 11 lat częściej chorują, są stłumione i zamknięte w sobie, z trudem nawiązują kontakt z otoczeniem. Brakuje im miłości, dotyku i pieszczot.

Człowiek z otwartą czakrą serca jest osobą, z którą chętnie się przebywa, ma ciepłe wnętrze i miły dotyk. Otwarte serce jest przepustką do szczęścia, to zaś nadaje życiu sens. Te osoby potrafią się cieszyć sobą, dostrzegać piękno natury, urodę sztuki, muzyki

Kolory przypisane tej czakrze to zieleń, róż, złoty. Nie bez przyczyny mówi się, że ktoś ma złote serce. Mamy na myśli człowieka dobrego, wrażliwego.

Energia tej czakry dysponuje wielkim potencjałem, uzdrawiania i wybaczania. Reiki jest energią przekazywaną przez serce i przez dłonie rozchodzi się po ciele.

Podstawowa medytacja, która harmonizuje i uzdrawia czakrę serca, to kontakt z naturą. Zalecane są spacery po lesie, podziwianie kwiatów, zbieranie grzybów, przytulanie się do drzew. Szczególnie dobrze działają na tę czakrę zwierzęta. Starajmy się jak najczęściej głaskać kota, przytulać psa, posłuchać śpiewu ptaków.

Mantrowanie samogłoski „A” pomaga otworzyć serce. Zalecam to wszystkim, szczególnie reikowcom.

MUDRA CZAKRY SERCA

Mantra:
YAM
Głoska:
A
Mudra:
Siad skrzyżny (po turecku). Plecy wyprostowane. Obie ręce złączamy tak jak przy mudrze dla czakry podstawy. Lewą rękę kładziemy na lewym kolanie. Prawą nieco poniżej czakry serca, powiedzmy w okolicach miejsca gdzie kończy się mostek, ale jeszcze na mostku, ew. zaraz pod mostkiem – tam, gdzie lepiej czujecie.

lub

Składamy dłonie częściami wewnętrznymi ku sobie – lekko rozwarte tak jakby tworzyły „lejek”.
Układamy na wysokości klatki piersiowej, ręce rozluźnione, nie napinamy mięśni

Czakra gardła

Czakra piąta, położona w dolnej części gardła, związana jest ze zmysłem słuchu i .żywiołem eteru. Energetycznie łączy się z gruczołami tarczycy i wpływa na funkcjonowanie gardła, tchawicy, oskrzeli, migdałów, strun głosowych. Czakra gardła łączy energetycznie głowę z resztą ciała. Dzięki niej wyrażamy pragnienia i potrzeby oraz swoje emocje: krzyk, płacz, śmiech, smutek.

Człowiek z rozwiniętą czakrą gardła jest spontaniczny, łatwiej kontaktuje się z otoczeniem, ma odwagę wyrażania siebie i swoich potrzeb. Rozwinięta czakra gardła daje poczucie wolności, bo mamy świadomość pewności siebie, nie poddajemy się opiniom innych ludzi. Dzięki niej otwieramy swoje uszy, odbieramy swój wewnętrzny głos i łatwiej kontaktujemy się z naszymi opiekunami duchowymi.

Zaburzenia tej czakry powodują kłopoty z wymową np. jąkanie się, z przekazem myśli za pomocą słów, mówią bardzo cicho i sprawiają wrażenie jakby bali się cokolwiek mówić. Nadmiar energii sprawia, że mówimy zbyt wiele, popadamy w gadatliwość. Niedobór natomiast powoduje zamknięcie się w sobie, kłopoty z samo wyrażaniem.

Chcąc pomóc tej czakrze wizualizujmy bezchmurne lazurowe niebo, błękitne morze, wsłuchujemy się w szum fal. Mantrujemy samogłoskę „E”. Czakrze tej odpowiada kolor błękitny.

MUDRA CZAKRY GARDŁA

Mantra:
HAM
Głoska:
E
Mudra:
Krzyżujemy palce bez kciuków. Te złączamy najwyżej jak możemy, ale bez zbędnego wysiłku. Niech wygląda to tak:

LUB:

Prawą rękę składamy w taki sposób jak na rysunku i grzbietem dłoni przykładamy do czakry gardła ,lewa ręka luźno na udach

Czakra trzeciego oka

Czakra szósta – trzecie oko – położona jest na środku czoła, nieco powyżej brwi. Ma połączenie energetyczne z przysadką mózgową, która zarządza gospodarką hormonalną w organizmie. Czakra związana jest z centralnym układem nerwowym, a więc z mózgiem, móżdżkiem, rdzeniem kręgowym.

Odpowiada za funkcjonowanie zmysłu wzroku. Osoba z rozwiniętym trzecim okiem dostrzega i rozumie o wiele więcej. Widzi aurę, ma dobry kontakt własną intuicją, odbiera impulsy wysyłane z przeszłości lub przyszłości. Ma dostęp do wszystkich poziomów rzeczywistości.

Dobrze funkcjonująca czakra zapewnia przytomny, jasny umysł, odnoszenie sukcesów naukowych i twórczych. Człowiek z nierozwiniętym trzecim okiem żyje w świecie materii. Interesuje go tylko to czego może dotknąć, sprawdzić, udowodnić. Jest wyznawcą zasady: to, co widzę, jest – tego czego nie widzę- nie ma.

Zaburzenie czakry objawia się brakiem koncentracji, trudnością zapamiętywania, bólami głowy. Dla rozwoju tej czakry dobrze jest medytować nocą przy bezchmurnym, gwieździstym niebie. Mantrujemy samogłoskę „I”. Tej czakrze przyporządkowany jest kolor indygo.

MUDRA TRZECIEGO OKA

   
Mantra:
KSHAM
Głoska:
I
Mudra:
Ręce układamy w miejscu zaraz pod mostkiem tak, aby kciuki były po naszej stronie. Palce oprócz palców małych i kciuków stykamy górną częścią, tak jak na zdjęciu poniżej. Palce małe unosimy do góry jak tylko możemy. Niech stykają się opuszkami. Kciuki wychylić należy w dół i złączyć, również opuszkami.

  Lub:
Prawą rękę (dłoń) ustawiamy grzbietem na wysokości Czakry Trzeciego Oka. Wszystkie palce są rozluźnione swobodnie przylegają do siebie.

Czakra korony

Czakra siódma – przepustka do tajemnic – czakra ciemiączka lub korony – położona jest na czubku głowy, połączona energetycznie z gruczołem szyszynki.

Od pozostałych czakr odróżnia ją wysoka duchowość. Często mówi się o niej, że jest przepustką do poznania największych tajemnic, drogą do złączenia się absolutem. Dlatego u osób rozwiniętych duchowo mieni się wszystkimi kolorami tęczy. Kielich tej czakry skierowany jest w kosmos, z którego pobiera ona odżywczą energię. Gdy czakra jest scharmonizowana, odczuwa się coraz większą jedność z sobą, Bogiem, wszechświatem. Wówczas z łatwością otrzymujemy odpowiedzi na swoje pytania., łatwiej materializują się nasze życzenia. Jest to droga do osiągnięcia oświecenia.

Człowiek ze słabo rozwiniętą czakrą siódmą odczuwa wewnętrzne rozbicie, wątpi w sens życia. Aby wzmocnić tę czakrę proponuję medytację:wyobraź sobie, że siedzisz pośrodku pachnącej, zielonej łąki. Cieszysz się jej kolorami, podziwiasz różnorodność kwiatów i zapachów. Zaciera się granica pomiędzy Tobą a przestrzenią, na której jesteś. Ty i całe piękno natury to jedno. Wczuj się w ten stan. Wyobraź sobie teraz, że przypływa na łąkę chmurka i zabiera Cię wysoko w górę. Jesteś wśród błękitu nieba. Czujesz się tak, jakbyś nic nie ważył. Zaciera się granica między Twoim ciałem a przestrzenią. Przepełnia Cię radość, odczuwasz jedność z całym wszechświatem, jesteś wolny. Teraz powoli spływasz na łąkę. Czujesz swoje ciało, robisz kilka głębszych oddechów i powoli wychodzisz ze stanu medytacji, otwierasz oczy. Przez tę czakrę wpływa światło Reiki w cały nasz system energetyczny.

Dla wzmocnienia czakry siódmej mantrujemy dźwięk „OM”. Czakrze tej odpowiada fiolet.

MUDRA CZAKRY KORONY

Mantra:
OM
Głoska:
M
Mudra:
Ręce przed brzuch. Palce serdeczne wyprostowane i dotykają się opuszkami. Resztę palców krzyżujemy, lewy kciuk pod prawym.

Lub

składamy dłonie tak jak do modlitwy i trzymamy nad głową

 

anjali-ręki-mudra-namaste-pozyci-biały-yogic-14702710

 

 

 

 

 

Chciałabym dodać jeszcze, że najlepsze efekty osiągnie się łącząc stosowanie mudr w połączeniu z mantrami, czy używaniem głosek do pobudzenia czakr. Innowacje z waszej strony jak najbardziej wskazane, wszelkie wizualizacje itp.Podałam również więcej mudr jak tylko jedną do każdej czakry ja stosuje w danej chwili jak pracuje nad jakąś czakrą intuicyjnie w zależności jak odczuwam .Wam proponuje sprawdzenie która z mudr jest dla was najlepsza.

Miłej pracy nad sobą.

Zdjęcia mudr pochodzą z http://www.eclecticenergies.com. i http://satis-tarot.blogspot.ie oraz solaris

 

 

NOWY PARTNER

„Żadne spotkanie nie jest przypadkowe. Zaaranżowane przez Boga, wprawia w ruch ciąg zdarzeń, których celem jest ziszczenie się twoich modlitw. Zwracaj baczną uwagę na nowych ludzi, których zsyłamy w twoje życie. Rozpoznasz ich, bo wydają ci się znajomi, przynoszący otuchę i poczucie bezpieczeństwa.”

Ta karta jest sygnałem, że w odpowiedzi na modlitwy w twoim życiu pojawił się lub pojawi ktoś nowy. Będzie to partner w interesach, przyjaciel bądź ktoś bliski sercu. Nie szukaj tej osoby, bo we właściwej chwili sama pojawi się na twojej drodze. Kiedy ją spotkasz, bądź otwarty na boskie przewodnictwo, a poprowadzi was drogą pełną miłości i magii.

Dodatkowe znaczenia tej karty:

· Spotkałeś (albo wkrótce spotkasz) swoją bratnią duszę.
· Nie próbuj wszystkiego robić samodzielnie, ale pozwól sobie pomóc.
· Poradź się znawcy.
· Twoja modlitwa spełnia się poprzez innych ludzi.
· W twoim życiu pojawi się nowy ulubieniec.

ŚLUB

„Małżeństwo jest zjednoczeniem dwóch dusz połączonych miłością, wzajemnym szacunkiem i oddaniem. Świadczy o pragnieniu pogłębiania miłości z biegiem czasu. Ślub jest dowodem na silnie ugruntowaną wiarę w moc miłości. Tchnij życie w tę wiarę i miłość, najdroższy.”

Otrzymałeś tę kartę, ponieważ twoje pytanie łączy się z tematem małżeństwa. W najbliższej przyszłości albo odbędzie się ślub, albo anioły sugerują ci odnowienie przysięgi małżeńskiej, aby ożywić i podtrzymać uczucia w obecnym związku. Kartę tę otacza miłość i pozytywna energia, więc nie musisz się martwić o jej przesłanie. Bądź otwarty na miłość, romantyczne uczucia oraz możliwości i ciesz się dniem swojego ślubu!

Dodatkowe znaczenia tej karty:

· Wkrótce otrzymasz propozycję miłosną lub zawodową.
· Doświadczasz „mistycznego mariażu” miedzy swą męską i żeńską energię wewnętrzną.
· Spotkasz kogoś znaczącego na ślubie, na którym będziesz gościem.
· Porozmawiaj ze swoją dziewczyną lub chłopakiem na temat małżeństwa.
· Wkrótce poznasz swoją przyszłą małżonkę lub małżonka.
· Ktoś z grona twoich przyjaciół lub członek rodziny wkrótce wstąpi w związek małżeński.

MIEJ ZAUFANIE

„Kroczenie naprzód niekoniecznie wymaga wiary w siebie. Wystarcza wiara w Boga, jeżeli wiesz, że działa on poprzez ciebie i bezustannie cie wspiera. Jeżeli zawahasz się – zwróć się do nas, a my dodamy ci odwagi i wiary.”

Ta karta zawiera przesłanie, w którym anioły mówią ci: „Możesz to zrobić”!. Uwierz, że masz wszystko, czego potrzeba, żeby dokończyć swoją misje. Choć być może nie w pełni rozumiesz, w jaki sposób zdołasz ją zrealizować, ufaj, że zostaniesz odpowiednio poprowadzony. Im bardziej zdołasz zobiektywizować tę misję, uznając, że nie chodzi w niej o ciebie, tym lepiej. Nie słuchaj głosu pytającego: „Kto, ja?”. Znakomicie się nadajesz, bo jesteś doskonałym synem lub córką Stwórcy, a anioły otaczają cię na każdym etapie twej drogi.

Dodatkowe znaczenia tej karty:

· Skup się na chwili obecnej, idąc krok po kroku.
· Przekaż wszelkie zmartwienia i obawy Bogu i Aniołom.
· Poproś anioły, żeby zwiększyły twoją wiarę.
· Ufaj, że dzięki tobie Bóg wyraża swoją miłość i mądrość.

NIE MA SIE CZYM MARTWIĆ

„Jesteś bezpieczny, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób i bez wysiłku.”

Anioły zsyłają ci tę kartę, ponieważ niepotrzebnie się zamartwiasz. Zmartwienie jest formą modlitwy, która przyciąga do ciebie to, czego nie chcesz. Powierz swoje kłopoty aniołom, bo naprawdę nie ma się czym martwic. Co więcej, twoje troski mogłyby wytworzyć samospełnającą się przepowiednię.

Dodatkowe znaczenia tej karty:

– Wszystko ma się znacznie lepiej, niż ci się wydaje.
– Poproś anioły żeby uwolniły cię od zmartwień.
– Szczęśliwy wynik jest nieunikniony.
– Unikaj martwienia się, żeby nie pozwolić negatywnym emocjom zdominować ciebie i całej sytuacji.
– Anioły są przy tobie i wszystko jest w porządku.

AMOR

„Napełniamy twe serce i umysł miłością, budząc w tobie miłość do samego życia. Zródłem tego przebudzenia stała się twoja decyzja, żeby otworzyć się na miłość i cieszyć się nią. Pozwól sobie na spontaniczna celebracje wszelkich przejawów miłości.”

Ta karta oznacza że Anioły widza twoje pragnienie zakochania się. Zamiast zajmować się twoim życiem miłosnym w świecie zewnętrznym, swoją pomoc kierują wprost do twego wnętrza. Anioły twierdzą, że aby doświadczać miłości z drugim człowiekiem, trzeba najpierw zakochać się w samym życiu. Kiedy pozwolisz im rozbudzić w sobie tę miłość, będziesz w naturalny sposób przyciągał i doświadczał więcej miłości w swoich związkach.

Dodatkowe znaczenie tej karty:
· Otaczaj się romantycznym pięknem, na przykład różami i świecami.
· Przekaż swoje miłosne cierpienie Aniołom.
· Poproś Archanioła Michała o pomoc w pozbyciu się bolesnych więzów z dawnymi lub obecnymi partnerami.
· Jasno określ, czego pragniesz w swoim życiu miłosnym.
· Afirmuj: „Kocham i jestem kochany, a miłość jest dla mnie bezpieczna”

POPROŚ

„Poproś nas o pomoc w tej sytuacji, a my natychmiast zaczniemy działać w twoim imieniu. Podlegamy wielu prawom wszechświata, a jednym z nich jest zasada wolnej woli, która pozwala ci dokonywać własnych wyborów. Cierpliwie więc czekamy na twoją prośbę.”

Ta karta przypomina, żebyś częściej prosił swoje anioły o wsparcie. Mogą pomagać ci w każdej sferze życia, a także podsuwać pomysły i użyczać odwagi, wiary, pewności siebie i jasności umysłu. Mogą pomóc zaspokoić także twoje potrzeby materialne i fizyczne, związane z pieniędzmi, czasem, zdrowiem i witalnością.

Dodatkowe znaczenia tej karty:

· Proś o wszystko czego potrzebujesz.
· Zamiast narzekać poproś o pomoc.
· Poproś innych o pomoc.
· Powierzaj działanie innym.
· Korzystaj z pomocy innych.
· Poproś swoje anioły o pomoc we wszystkich sprawach, małych i dużych.

OCEAN

„Głębokie błękitne morze przemawia do twojej duszy, przynosząc uzdrowienie i ukojenie. Wystarczy, że wyobrazisz sobie, jak zanurzasz się w jego uzdrawiającym łonie, by doświadczyć upragnionych rezultatów. Najlepiej jednak spędź trochę czasu nad prawdziwym oceanem. Niech jego moc i piękno zmyje wszelkie troski i obawy.”

Otrzymujesz tę kartę ze względu na twoją więź z oceanem. To znak, że powinieneś spędzać więcej czasu nad morzem, na przykład w czasie urlopu. Anioły pomogą ci w tym, jeśli je poprosisz i przyjmiesz ich pomoc. Powietrze nad oceanem i jego woda inspirują cię i uzdrawiają.

Dodatkowe znaczenia tej karty:

· Oczyszczaj się, biorąc kąpiele z solą morską.
· Pij więcej wody.
· Łącz się z delfinami i innymi morskimi istotami.
· Jedno z twoich poprzednich wcieleń związane jest z oceanem.
· Naucz się jakiegoś sportu wodnego, na przykład żeglowania, nurkowania z fajką albo akwalungiem.

SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU

Znalezione obrazy dla zapytania karty anielskie szczęście w nieszczęściu

„To co wydaje się być problemem, w rzeczywistości jest częścią odpowiedzi na twoje modlitwy. Zrozumiesz przyczyny swojej obecnej sytuacji, gdy wszystko się wyjaśni. Ufaj w moc niebiańskiej ochrony i nieskończoną mądrość, a twoje modlitwy zostaną wysłuchane.”

Anioły zesłały ci tę kartę, żebyś mógł dostrzec błogosławieństwo ukryte pod pozorem wyzwania. Coś, co wydawało się utracone, musiało odejść, ustępując miejsca czemuś lepszemu. Nie mój się swojej przyszłości, lecz módl się i idz za swym głosem wewnętrznym, który przemawia do ciebie w postaci powracających uczuć, myśli, wizji i słów.

Dodatkowe znaczenia tej karty:

· Jedne drzwi się zamykają, inne otwierają.
· Sposób w jaki zostaną spełnione twoje modlitwy zostaw Bogu.
· Porzuć potrzebę kontroli i przewidywania wyniku swej obecnej sytuacji.
· Ufaj.

ZAUWAŻAJ ZNAKI

Tak to niebiosa zsyłają ci różne znaki. Na twojej drodze zostawiamy dla ciebie pióra,monety i inne rzeczy,które przypominać ci mają,ze cie kochamy i że nigdy nie jesteś sam.

Anioły zesłały Ci tę kartę, żeby pomóc zrozumieć znaki, które ostatnio otrzymałeś. Mogły to być pióra, monety, motyle, ptaki i inne powtarzające się wizje, przywodzące na myśl anioły, które celowo zesłały te znaki, żeby przypomnieć o swojej obecności przy Tobie: o tym, że Cie chronią, kochają i prowadzą.

Dodatkowe znaczenie tej karty:
– Bliskie Ci osoby w niebie pozdrawiają Cie i zapewniają o swej miłości.
– Zwracaj uwagę na powtarzające się znaki, bo potwierdzają one słuszność obranej przez Ciebie drogi.
– Miej wiarę.
– Podążaj za znakami, bo prowadzą Cię one ku najgłębszym pragnieniom twego serca.

UWOLNIJ SIĘ I PODDAJ SIĘ

„Obdarzamy cię błogosławieństwem naszej promiennej miłości. Wyciągnij ręce i uwolnij się od wyzwań, których dotąd trzymałeś się tak kurczowo. Otwórz serce i przyjmij naszą miłość i pomoc.”

Anioły obdarzają cię tą kartą, ponieważ usiłujesz poprawić swoją sytuację samodzielnie. Pragnę ci pomóc i spełnić twoje modlitwy, ale najpierw musisz się poddać i uwolnić od tej sytuacji. Poddanie się wynika ze znużenia ciągłą walką. Przynosi emocjonalną swobodę i wiarę, że boska mądrość Ducha (również twojego wyższego JA) lepiej sobie poradzi. Poddanie się nie oznacza przegranej ani chęci oddania się czyjejś kontroli. Dzięki poddaniu się osiągniesz lepszy wynik. Jeżeli potrzebujesz pomocy, poproś anioły, a pomogą ci się poddać.

Dodatkowe znaczenia tej karty:

· Nie martw się tym, w jaki sposób zostanie spełniona twoja modlitwa. Szczegóły pozostaw Bogu.
· Chętnie proś o pomoc.
· Uwolnij się od napięcia i potrzeby kontroli, a wszystko ułoży się najlepiej.
· Nie walcz o władzę w swoim związku. Zachowaj swoją moc, a nie będziesz musiał o nią walczyć.

PRAWO PRZYCIĄGANIA

„Każda myśl jest inwestycją, która natychmiast procentuje, więc inwestuj mądrze. Masz moc wyboru swych myśli i napełniania ich miłością, spokojem i harmonią. Na twoją prośbę, z przyjemnością dostroimy twoją energię do wyższych częstotliwości.”

Poprzez tę kartę anioły przypominają ci, że dzięki prawu przyciągania możesz poprawić sytuację, o którą pytasz. Skargi i zmartwienia przyciągają jeszcze więcej tej samej energii, więc wznieś swe myśli na wyższy poziom (z pomocą aniołów), żeby zaczęły przyciągać to, czego pragniesz. Kilka razy dziennie wyobrażaj sobie, że sytuacja już została uzdrowiona i w doskonały sposób zrealizowana. Poczuj wdzięczność, że w sferze ducha jest to już faktem, wykonując w ten sposób pierwszy krok ku sprowadzeniu tej sytuacji na poziom materialny.

Dodatkowe znaczenia tej karty:

· Myśl o tym czego pragniesz, zamiast zamartwiać się i narzekać.
· Wznieś się na poziom osoby, którą pragniesz przyciągnąć.
· Gdy wzrasta twoja energia duchowa, coraz mniej pociągają cię niższe energie w związkach i sytuacjach życiowych. To normalne, a anioły mogą pomóc poradzić sobie z zakończeniem pewnych spraw i rozpoczęciem innych.

POZWÓL PRZESZŁOŚCI ODEJŚĆ

„Jarzmo przeszłości znużyło cię, ukochany. Nadszedł czas, byś zdjął je ze swoich ramion. Zatrzymaj tylko miłość i to, czego się nauczyłeś, a całą resztę przeszłości zostaw za sobą. Nie chcesz jej, ani nie potrzebujesz, a ona już minęła.”

Wylosowałeś tę kartę, bo twoje myśli i uczucia dotyczące przeszłości powstrzymują cię przed ruszeniem naprzód. Jakieś niedokończone w przeszłości problemy z emocjami sprawiają, że wciąż powtarzasz ten sam schemat. Ta karta zachęca do przebaczenia i zrobienia kroku naprzód, żeby wyrwać się z tych bolesnych schematów. Nie znaczy to, że musisz być z osobą której przebaczyłeś. Po prostu pozwoliłeś odejść toksycznym emocjom, zyskując w ten sposób wewnętrzny spokój.

Dodatkowe znaczenia tej karty:

· W nowy związek lub sytuację wejdź z pozytywnym nastawieniem.
· Unikaj rutyny.
· Porozmawiaj z psychologiem lub przyłącz się do grupy wsparcia.
· Przebacz osobom które cię zraniły.
· Przebacz sobie.
· Najgorsze masz już za sobą.
· Myśl pozytywnie o tej sytuacji.

OCZYSZCZAJ I ODTRUWAJ

„Z wielką miłością i szacunkiem prosimy cię oczyść swoje cenne i wrażliwe ciało. Na twoją prośbę pomożemy ci wstąpić na drogę afirmacji życia, podpowiemy jak poradzić sobie ze stresem i złagodzimy wszelki żal po porzuceniu dawnych ścieżek. Przekaż nam swoje troski, zmartwienia i obawy, a poczujesz cudowną łaskę przenikającą twe czyste ciało.”

Ta karta przekazuje anielskie zalecenie, żebyś oczyścił swoje ciało z substancji chemicznych i toksyn. Wzrosła twoja wrażliwość na narkotyki, dodatki do żywności (włącznie z cukrem), alkohol, kofeinę i nikotynę. Substancje te zakłócają twój odbiór anielskich przekazów, więc anioły proszą, żebyś ich unikał. Z radością pomogą ci poradzić sobie ze stresem i głodem nałogowym, jeżeli tylko je o to poprosisz.

Dodatkowe znaczenia tej karty:
· Stosuj preparaty z ziół oczyszczających, takie jak sok z zielonej pszenicy albo nasiona babki płesznika.
· Zasięgnij porady holistycznego dietetyka.
· Przywołaj Archanioła Rafaela i poproś go o zmniejszenie lub wyeliminowanie głodu nałogowego.
· Unikaj toksycznych relacji i sytuacji.
· Poproś Archanioła Michała o oczyszczenie ciała i domu z wszelkich niższych energii.
· Używaj łagodnych ekologicznych środków czyszczących.

CZEGO PRAGNIESZ

„Masz możliwość napisania scenariusza zgodnie ze swoimi najgłębszymi pragnieniami. Kiedy wyraźnie określisz już, czego najbardziej pragniesz i poczujesz , że jesteś gotowy i zasługujesz na spełnienie swych marzeń, natychmiast objawiają się w twoim życiu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.”

Wylosowałeś tę kartę, ponieważ czekałeś na jakiś sygnał z zewnątrz, który podpowie, co masz teraz zrobić. Anioły mówią, że odpowiedz masz w sobie. Zanim zaistnieją jakiekolwiek zmiany, musisz najpierw określić, czego chcesz. Znajdź czas na medytację nad swymi prawdziwymi pragnieniami i wiedz, ze zasługujesz na wszystko, co najlepsze, jak każdy człowiek.

Dodatkowe znaczenia karty:

· Stosuj afirmacje i pozytywne wizualizacje, żeby realizować swoje pragnienia.
· Wyraźnie określ, czego pragniesz.
· Porzuć wszelkie poczucie winy i lęk przed proszeniem o to, czego chcesz.

IDEALNY TERMIN

Idealny-Termin
„Właśnie nadszedł idealny moment, żeby zacząć działać, poddając się natchnieniu. Drzwi są otwarte, więc przejdz przez nie, a my będziemy ci towarzyszyć. Nie zwlekaj, bo masz już wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć sukces. Wszystko i wszyscy są po twojej stronie, wspierając twój triumf.”

Karta ta oznacza, że musisz podjąć pewne kroki, zanim twoja modlitwa zostanie w pełni wysłuchana. Anioły mówią, że właśnie jest idealny moment do działania i że ię poprowadzą. Czasami nie tak ważne jest podejście do danej sytuacji ale to, że swoją energią, działaniem i intencją realizujemy swoje pragnienia. Kiedy zrobimy pierwszy krok w kierunku upragnionego celu, wszechświat udzieli nam potrzebnej pomocy.

Dodatkowe znaczenia tej karty:

· Zacznij działać teraz.
· Wszystko dobrze się ułoży pod warunkiem, że nie będziesz dłużej zwlekał.
· Podejmij decyzję.
· Wszelkie przeszkody, które zaistniały w przeszłości, wynikały stąd, że nie nadszedł jeszcze odpowiedni czas.

CZAKRA SERCA

Czakra-serca„Miłość jest najważniejsza. Serce to centrum twojego fizycznego JA, ukierunkowane przede wszystkim na miłość. Jesteś bezpieczny, otwierając swe serce, by kochać i być kochanym, bo jesteśmy przy tobie, chroniąc cię i prowadząc.”

Anioły dały ci tę kartę, ponieważ odpowiedz na twoje pytanie znajduje się w twoim własnym sercu. Im bardziej je otwierasz, tym więcej czujesz miłości, radości i spokoju. Czakrę serca możesz otworzyć, prosząc anioły o zesłanie uzdrawiającej energii, wizualizując swe serce w otoczeniu różowego światła, wdychając zapach różowych róż, trzymając albo nosząc różowy kwarc i koncentrując się na miłości.

Dodatkowe znaczenia tej karty:

· Wyślij światło i miłość do swojej czakry serca.
· Zadbaj o zdrowie układu sercowo-naczyniowego, ćwicząc i zdrowo się odżywiając.
· Bliska osoba, która zmarła na chorobę serca pozdrawia cię i mówi: „Kocham cię”
· Odbądź szczerą rozmowę.

 

 

 

MEDYTACJA DO CZAKRY SERCA

Jak się bronić przed kontrolą w związku?

Można ją pomylić z troską, zaangażowaniem a nawet z miłością. To jednak pozory. Jeśli jesteś kontrolowana w związku, ulegasz emocjonalnej przemocy. Oto 5 kroków, które warto podjąć w takiej relacji.

Jak się bronić przed kontrolą w związku?

„Nie uważasz, że lepiej wyglądałabyś w niebieskiej sukience?”, „Poszukaj sobie prawdziwej pracy, twoja artystyczna twórczość to zawracanie głowy”, „Twoje przyjaciółki mają na ciebie zły wpływ” – takie wypowiedzi w połączeniu ze sprawdzaniem gdzie i z kim byłaś oraz częstą krytyką są symptomami toksycznej kontroli w związku. Próby wyswobodzenia się z tego schematu kończą się szantażem, pod którym czai się lęk ofiary przed samotnością, porzuceniem, bezradnością. Ten lęk jest przyczyną tego, że dajemy się kontrolować. A dlaczego inni nas kontrolują? Bo dzięki temu czują się lepsi, bo również boją się odrzucenia, bo na ofiarę projektują własne lęki. Jak wyjść z tego schematu, gdy jesteś kontrolowana?

1. Poczuj, że jest w tobie siła

W momencie gdy naprawdę poczujesz, że możesz odejść ze związku, będziesz mogła go zmienić. Możesz to zrobić tylko z miejsca mocy, nie strachu. Związki mają nas rozwijać, a nie umniejszać. Twoja miłość własna pozwoli ci odzyskać się na nowo.

2. Ustal granice dla krytyki i wybuchów emocjonalnych

Stanowczo poinformuj partnera na co się nie zgadzasz. Rób to na bieżąco, kiedy twoje granice będą przekraczane.

3. Postaw się na miejscu partnera

Zastanów się co możesz dla niego zrobić, ale pozostając w zgodzie ze sobą. Porozmawiaj z nim o jego lękach z jego perspektywy. Będzie to możliwe tylko wtedy, jeśli on wyrazi gotowość do takiej konfrontacji.

4. Bądź konsekwentna wobec siebie i partnera

Ustal twoje cele i priorytety. Twoje mocne „nie” służy przede wszystkim tobie i relacji. Nie daj się zwątpieniu i zastraszaniu. Jeśli „nie” nie zostanie usłyszane pozostanie ci się rozstać, bierz to pod uwagę.

5. Poszukaj życzliwego wsparcia

Dobrze czujemy się z osobami, które akceptują nas takimi, jacy jesteśmy. Rozejrzyj się wokół siebie, poszukaj ich towarzystwa. Ułatwisz sobie zadanie, jeśli sama polubisz siebie, rozprawiając się wcześniej z własnym wewnętrznym krytykiem i kontrolerem. Może potrzebujesz w tym celu pomocy terapeuty?

źródło -Zwierciadło .pl

 

MAPA ŚWIADOMOŚCI

„Poznaj swoją mapę i naucz się drogowskazów, abyś przestał błądzić i szybko dotarł do celu swojego istnienia”

By bardziej obrazowo przedstawić naszą psychiczną konstrukcję, naszą świadomość, spróbuję porównać ją do mapy. Będzie to mapa naszej świadomości, która ułatwi wyobrażenie sobie zależności zachodzących między obiektami na niej zawartymi. Najpierw podzielmy ją na 3 części, trzy jaźnie: świadomą, podświadomą i nadświadomą. Kolejność nie jest tutaj przypadkowa, gdyż w takiej kolejności mają kontakt między sobą czyli że umysł świadomy i nadświadomy komunikują się między sobą za pośrednictwem jaźni podświadomej.

Umysł świadomy, czyli średnie Ja, przyjmuje informacje z zewnątrz czyli z otaczającego nas środowiska i naszych w nim doświadczeń, analizuje je i wyciąga osobiste wnioski. Na podstawie których podejmuje decyzje i poprzez to wpływa na nasze życie, kierując się przy tym głównie logicznym myśleniem, oraz wyuczonymi schematami. Zdarza się jednak, że ulega emocjom, pragnieniom, wyobrażeniom i programom, które przechowuje podświadomość. W umyśle świadomym, który cechuje się właśnie logicznym i intelektualnym myśleniem, znajduje się, nazwijmy to „monitor” oraz „kodeks moralny”.

Podświadoma – niższa jaźń natomiast przechowuje wszelkie wyobrażenia i programy, które powstały przy udziale umysłu świadomego. Steruje również częściowo naszym życiem, a dokładniej sytuacjami, które przypisujemy losowi i prawom natury w przekonaniu, iż nie mamy na nie najmniejszego wpływu. To co potocznie nazywamy losem i prawem natury,a co ingeruje w nasze życie,leży w kwestii działań naszej podświadomości.Za wszystkie losowe zdarzenia  w naszym życiu, jak również za zasady rządzące światem fizycznym, które nas dotykają,  jest odpowiedzialna nasza podświadomość, która kieruje się przechowywanymi w sobie programami i wyobrażeniami przyjętymi w zdecydowanej większości z zewnątrz, od otaczających nas
ludzi. To, że na przykład, ulegamy prawom grawitacji, to tylko nasze wyobrażenie w które świece wierzymy, a wierzymy bo inni w to wierzą itd. To prawo znają i zmieniają Jogini którzy lewitują. W świadomości europejskiej jest jednak przekonanie, że to tylko wymyślone bajki.

Tak więc każdemu zostają wykreowane jego życiowe zdarzenia, przypisywane wypadkom losowym, bądź prawom natur. Wykonuje to jednak nasza podświadomość będąca
przekonana o wpływie takiego prawa na nas. Takie programy w podświadomości kodują się, jak wspomniałem, za sprawą naszego umysłu świadomego, a dokładnie za sprawą tego na czym się on koncentrował, co zaobserwował, w co uwierzył i do czego dał się przekonać. Nasza podświadomość, bacznie przyglądając się temu, na czym koncentruje się umysł świadomy i stara się dokładnie odwzorować jego myślenie. Niższa jaźń, za wszelką cenę, stara się więc wykreować w postaci „losowego zdarzenia” coś, co w jej odczuciu jest przez nas, czyli umysł świadomy, oczekiwane. Wniosek z tego:

Umiejętnie sterując koncentracją umysłu świadomego,możemy mieć pełny wpływ na nasz los i kontrolę nad nim.

Naszym losem kieruje również pewien mechanizm, którym częściowo zawiaduje umysł podświadomy a częściowo wyższa jaźń. Mechanizm ten znany jest w naukach buddyjskich jako prawo karmy – prawo przyczyny i skutku (został on pokrótce przedstawiony przeze mnie w rozdziale: „Co tak naprawdę decyduje o naszym losie”- art.ukaże się już wkrótce). Podświadoma jaźń realizuje również zakodowane w przeszłości programy i wzorce myślowe, które wydają jej się nadal potrzebne, nie zawsze jednak adekwatne do naszej aktualnej sytuacji.

Niższe Ja cechuje się prostym myśleniem typowym dla dziecka. Ta jaźń bierze wszystko dosłownie, kieruje się emocjami, myśli jedynie w czasie teraźniejszym i wyciąga proste wnioski na podstawie dostarczanych jej informacji, bez głębszej ich analizy. Z podświadomością należy więc rozmawiać podobnie jak rozmawia się z dzieckiem. Jest ona bowiem łatwowierna, często nawet żarty traktuje poważnie. Należy o tym pamiętać szczególnie w czasie układania sobie afirmacji. Podświadoma jaźń posługuje się językiem obrazów i symboli, tzn. należy jej w formie komunikatu podsyłać obraz, np. jakiegoś przedmiotu, który kojarzy się z tym, co chcemy jej przekazać, i na odwrót, obrazy z podświadomości należy odbierać jako symboliczne, czyli należy zastanowić się nad ich znaczeniem i skojarzeniami.

Jeśli do czegoś dążymy i koncentrujemy się na tym naszym umysłem świadomym, ale cel ten jest niesprecyzowany, nierealny, bądź nasze dążenia są sprzeczne z sobą, wykluczające się, to nasza niższe Ja kreuje nam to, co jest najbardziej zbliżone do naszych aspiracji, bądź jest im najbliższe skojarzeniowo. W przypadku sprzeczności szuka kompromisów, jednak są to kompromisy na miarę jej wyobrażeń, co znaczy, że mogą one być zupełnie niezgodne z intencjami świadomej części naszego umysłu. Ta jaźń zawiera w sobie „wyobrażenia o nas” oraz „moc sprawczą”.

Trzecia jaźń – wyższa, zwana nadświadomą, przez wielu zapominana i niedoceniana, cechuje się intuicyjnym, wydawałoby się czasem nieracjonalnym, jednak w praktyce najbardziej trafnym, myśleniem. Pokazuje nam najlepsze rozwiązania, dzięki którym możliwe jest nasze w pełni stabilne funkcjonowanie oraz dalszy rozwój. W niej zawarta jest „matryca naszej doskonałości” oraz „intuicja”, która podsuwa nam najlepsze rozwiązania zbliżające nas do doskonałego obrazu
siebie.

Mapa świadomości


Przyjrzyjmy się teraz poszczególnym częściom naszych trzech jaźni.

Monitor ma za zadanie monitorować otaczającą nas rzeczywistość i procesy myślowe zachodzące w świadomej jaźni. Charakteryzuje się on zdolnością wizualizacji. Wszystkie zaobserwowane otaczające nas zdarzenia, które zarejestrował oraz nasze świadome decyzje, a także wizje stworzone oczami wyobraźni, przekazuje na przechowanie do podświadomości, gdzie są magazynowane w „zbiorze Ego”.

Ego to magazyn wyobrażeń o sobie, otaczającym nas świecie i możliwościach przejawiania się w nim. Przechowuje wszystkie informacje i wyobrażenia, które biorą się z tego, na czym koncentruje się średnia jaźń a dokładnie nasz „monitor”. Średnią wypadkową tych wyobrażeń  kieruje się „moc sprawcza” w czasie kreacji zdarzeń, których doświadczamy. „Ego” lubi wiedzieć o sobie jak najwięcej, nie lubi zmian i pozbywania się jakichkolwiek wyobrażeń, nawet jeśli są one negatywne. Jednym słowem, woli mieć złe wyobrażenia niż nie mieć ich w ogóle. Jeśli przechowuje w sobie sprzeczne z sobą wyobrażenia, to wprowadza w zakłopotanie, dysharmonię, a nawet doprowadza do głębokiej depresji całą „mapę” czyli naszą świadomość, nas samych.

Kodeks moralny jest wyznacznikiem naszego świadomego postępowania. Został wypracowany głównie przez system wychowawczy w okresie naszego dzieciństwa. Zajmuje on funkcje centrum dowodzenia naszej świadomości, naszej deski rozdzielczej, gdyż z niego wychodzą wszelkie decyzje które podejmujemy. Nim przede wszystkim kieruje się nasz świadomy, logiczny umysł podejmując wszelkie decyzje, wykonanie których zleca kolejnemu punktowi naszej mapy, tj. „mocy sprawczej”.

Moc sprawcza zawiera się w podświadomej części naszej mapy i przez nią jest zawiadywana. Owa moc jest odpowiedzialna za nasze zdarzenia losowe, czyli za to, co i kogo na swojej drodze życiowej spotykamy, czego dzięki tym osobom i z ich strony doświadczamy itp. „Moc sprawcza” obecnie kieruje się zawartością „magazynu wyobrażeń” i realizuje wypadkową tego, co jest w nim zakodowane, mimo iż początkowo, gdy nie mieliśmy jeszcze wyobrażeń, słuchała naszego, słabo rozwiniętego wówczas,  „kodeksu moralnego”. Nasza świadoma część umysłu, nie wierząc wówczas w siebie i w to, że może sama decydować o naszym życiu, zaczęła gromadzić wyobrażenia na swój temat, przyjmując je od otoczenia. Średnie Ja nie wiedząc zupełnie, co miałoby zlecić „mocy sprawczej”, nie wierząc jeszcze, że cokolwiek samo może, co wynikało z nieznajomości siebie i niskiej samooceny, zleciło „mocy sprawczej” kierowanie się „zbiorem wyobrażeń”, w których przechowywane są w większości wyobrażenia i opinie innych na nasz temat i nasze, wyciągnięte na podstawie powyższych wnioski. A działo się tak dlatego, że mieliśmy przekonanie, iż to inni wiedzą lepiej, co ja – jako jednostka – mogę, na co ja zasługuję, co ja potrafię, a co mi się nigdy nie uda.

Matryca doskonałości, która jest atutem wyższego Ja, jest niczym innym jak obrazem nas doskonałych. W niej znajdują się wszelkie informacje o naszej nieograniczonej doskonałości, nasz doskonały wizerunek, nasze wszelkie możliwości, predyspozycje i umiejętności, które ułatwiają i umilają nam życie. Nasza nadświadomość, korzystając z „matrycy”, potrafi pokazać nam najlepsze rozwiązania naszych problemów, przy czym nakłania nas do kierowania się miłością, dobrocią i do dążenia ku wiecznemu szczęściu. Jeśli średnia jaźń nie ma kontaktu z wyższym Ja, a co za tym idzie, nie wzoruje się na zawartej w niej „matrycy”, to za taką matrycę traktuje otaczającą nas rzeczywistość i otaczających nas ludzi, do których się upodobniamy.

Poznając całą naszą świadomość, nietrudno stwierdzić, że im słabszy jest kontakt między poszczególnymi jaźniami, tym trudniejsze jest funkcjonowanie całego umysłu czyli trudniejsze poruszanie się po naszej mapie i w rezultacie – słabsza kontrola naszego losu. Jednak dzięki jej poznaniu możemy znacznie łatwiej zrozumieć samych siebie, sprawniej poruszać po całej świadomości i nauczyć się żyć w radosny i korzystny dla nas sposób.

www.duchowa.pl

POSŁUCHAJCIE BARDZO UWAŻNIE!

CZY TWÓJ PARTNER CIĘ SZANUJE?

Szacunek oznacza cześć lub darzenie kogoś estymą  «poważanie, szacunek» . Jeśli sza­nujesz swego partnera, cenisz jego punkt widzenia, słuchasz jego słów, bierzesz pod uwagę jego uczucia.
Traktujesz swo­ją miłość z godnością.

Szacunek dla partnera jest tym, co może cię, na szczęście, powstrzymać przed wyładowywaniem na nim swoich fru­stracji czy innych negatywnych uczuć.

Gdy miałeś zły dzień w pracy, to nie znaczy że masz sprawić by i wszyscy w domu mieli go także.
Partner to ukochana osoba, nie worek treningowy.

Choć oczywiście może zapew­niać opiekę i wsparcie i być z tobą, kiedy czujesz potrzebę rozładowania emocji, nie jest jego powinnością wytrzymy­wanie impetu tych uczuć. Gdy wracając do domu po ciężkim dniu, „warczysz” na partnerkę, pokazujesz, że jej nie szanu­jesz.
Pamiętaj, że ona jest twoim sprzymierzeńcem, nie prze­ciwnikiem, i traktuj ją odpowiednio.
Sposób, w jaki mówisz do partnera, odzwierciedla twój szacunek dla niego.
Do nikogo, kogo wysoko cenisz, nie ode­zwiesz się z sarkazmem czy złośliwością, bo to byłoby niesto­sowne. Ostry ton może zaboleć dotkliwiej niż fizyczna rana.
Staraj się słuchać tonu głosu, jakim mówisz do ukochanej, bo ona zasługuje na traktowanie z takim samym szacun­kiem, jak każda inna osoba obdarzana przez ciebie estymą.
To, jak traktujesz swego partnera w obecności innych, jest kolejnym dowodem twego szacunku. Jeśli wysoko kogoś ce­nisz, nawet nie przyjdzie ci do głowy poniżać go. Nie bę­dziesz go poprawiać czy upominać w obecności innych, tak jak nie będziesz mu przerywać, dopóki nie skończy wypo­wiedzi, gdyż to świadczyłoby o braku zainteresowania tym, co ma do powiedzenia.
Niedawno byłam na obiedzie z pewną parą i byłam zszo­kowana, obserwując męża, który przerywał żonie za każdym razem, gdy próbowała coś powiedzieć. Zawsze, gdy to robił, widziałam, że ona staje się jakby coraz mniejsza. Najwyraź­niej mąż nie miał szacunku dla jej przemyśleń i opinii.
Jeśli wychodzisz gdzieś z partnerką, każde z was powinno przyjąć rolę najlepszego ambasadora drugiego. Na przykład David, towarzysząc Lane na oficjalnych przyjęciach, bardzo się stara zrobić na wszystkich jak najlepsze wrażenie właśnie ze względu na nią. Ponieważ szanuje Lane, stara się zacho­wywać jak sprzymierzeniec i pomocnik.
Szacunek wymaga też przyznania partnerowi przywileju interpretowania na jego korzyść wątpliwości, w razie gdyby pojawiły się pytania, dotyczące jego działań czy motywów postępowania.
Pochopne wyciąganie oskarżycielskich wnio­sków wskazuje na brak zaufania, a zaufanie idzie ręka w rę­kę z szacunkiem. Szacunek oznacza, że wierzysz, iż twój partner jest niewinny, dopóki nie zostanie udowodniona jego wina, i że trwasz wtedy u jego boku.
Szacunek wydobywa na powierzchnię najlepsze „ja” każ­dego z partnerów. Oboje czują się podbudowani wysoką oce­ną swojej osoby przez partnera, co z kolei inspiruje ich do wzajemności w tym względzie.
Gdy dwoje ludzi szanuje sie­bie nawzajem, indywidualne poczucie własnej wartości wzra­sta w każdym z nich, a w rezultacie ich związek umacnia się.
To, jak traktujesz swoją ukochaną i jak ona traktuje cie­bie,
w ostatecznym rachunku określi jakość waszego związ­ku. Poświęcanie sobie nawzajem uwagi, nieustanne branie i dawanie oraz życzliwość, którą obdarzacie siebie, to wszyst­ko są sposoby okazywania, jak bardzo cenicie swego part­nera i jak zabiegacie o zdrowy rozwój waszego związku. Troszczcie się o swoją relację i o partnerów, bo tak jak piękny ogród potrzebują czasu, miłości, uwagi, energii i troski, by rozkwitać.

C.Carter-Scott Jeśli milość jest grą

Trochę od siebie

Wzajemne okazywanie sobie szacunku to fundament każdego związku czy w ogóle każdej relacji z drugim człowiekiem.  Nawet jeśli jesteśmy od dłuższego czasu w stałym związku i zauważamy, że powoli wkrada się do niego rutyna nie powinniśmy zapominać o traktowaniu i odnoszeniu się do drugiej osoby z szacunkiem. Niezależnie od rodzaju relacji, która łączy dwie osoby, każdy oczekuje zawsze okazania szacunku.Szacunek względem partnera okazujemy poprzez romantyczne zwroty, czułości, zdrobnienia. Bardzo ważny jest sposób, w jaki rozmawiamy z drugą połówką. Zawsze należy wysłuchać uważnie drugą osobę i nigdy nie lekceważyć. Niezwykle ważne jest okazywanie troski w sposobie zwracania się do partnera i pokazywanie, że jej lub jego zdanie, punkt widzenia mają dla nas bardzo duże znaczenie. Szacunek do partnera przejawia się nie tylko w sposobie rozmawiania, ale także w tym jak mówimy o ukochanej osobie. Po sposobie wypowiadania się o drugiej połówce można rozpoznać stopień zaangażowania w związek i to czy darzy się partnera szacunkiem. Nawet jeżeli partnerzy przechodzą w związku trudny okres i zdążyło się w nich uzbierać trochę goryczy, pewne rzeczy powinni zachować dla siebie i nie dzielić się nimi ze znajomymi czy przyjaciółmi. Pod żadnym warunkiem nie należy nigdy oczerniać partnera. Oczywiście okazywanie to nie tylko sposób odnoszenia się do siebie. Równie ważne są gesty i sposób obchodzenia się ze sobą. Szacunek w związku zakłada liczenie się z drugą połówką i nie przedkładanie własnych potrzeb nad cele i potrzeby drugiej osoby, które są równie ważne jak nasze własne.  Szacunek dla partnera łączy się również niewątpliwie z lojalnością Jeżeli kochamy partnera i darzymy go szacunkiem, powinniśmy być zawsze gotowi stanąć za nim murem.

 

LĘK I KONTROLA W ZWIĄZKU

Lęk to nieobecność zaufania.
Kiedy pojawia się lęk, znika zaufanie, czyli jedna z podwalin waszego związku, bo lęk i zaufanie nie mogą ze sobą współistnieć w tej samej prze­strzeni i w tym samym czasie. Ponieważ zaufanie jest abso­lutnie niezbędne między partnerami, musisz skontrolować i wyeliminować lęki, związane z wchodzeniem w związek, byś mogła tworzyć relację bez obaw. To imperatyw.

toksyczny_zwiazek_486x324

Lęki w związku często dotyczą bliskości. Tworzenie związ­ku to zbliżanie się do kogoś na tyle, by powstała więź, przy jednoczesnym utrzymywaniu dystansu, niezbędnego do za­chowania indywidualnej tożsamości każdego z partnerów. Pomyśl o tym jak o fizycznej przestrzeni. Jeśli ktoś stoi zbyt daleko, możesz mieć trudności z usłyszeniem go i możesz czuć się w jakimś sensie wyobcowana. A jeśli stoi zbyt blisko, też możesz czuć się niedobrze i chcieć, by zwiększył dystans i oddał ci trochę przestrzeni. Żaden z tych scenariuszy nie prowadzi do zdrowego związku.

Próby zachowania równowagi między bliskością i dystan­sem mogą być skomplikowane i wywoływać lęk przed porzu­ceniem lub przed usidleniem. Lęk przed porzuceniem i jego lustrzane odbicie, lęk przed usidleniem, są najczęstszymi przyczynami problemów z zaufaniem w związkach miłos­nych.

Jeśli twoim problemem jest lęk przed opuszczeniem, może być tak, że stale nawiązujesz związki, które są słabe, podko­pywane przez cichą, wiszącą w powietrzu groźbę ich zakoń­czenia. Żyjesz w oczekiwaniu na kolejny cios i reagujesz na dwa sposoby: albo ciasno przywierasz, co zazwyczaj odpycha twego partnera, albo odchodzisz pierwsza, by uniknąć po­rzucenia, które wydaje ci się nieuniknione. W każdym przy­padku spełnia się twoje oczekiwanie, że zostaniesz sama.

Lęk przed porzuceniem to problem, który prawie zawsze korzeniami sięga dzieciństwa.
Może spowodowany został tak wydawałoby się niewinnym zachowaniem dorosłych, jak brak reakcji na twój płacz, a może tak ekstremalnymi sytu­acjami, jak rzeczywiste porzucenie przez opiekuna. Przeko­nanie leżące u podstaw takich lęków zawiera się w stwierdze­niu: „Nie dość zasługuję na miłość, by ktoś mógł ze mną zostać”. A wniosek z lekcji, której musisz się nauczyć, brzmi:

„Zasługujesz na miłość wystarczająco, by ktoś został z to­bą”. Wiara w to zmieni oczekiwania, które przekazujesz, i dzięki temu spowoduje zmianę skutków, których doświad­czasz. Lekcja będzie się wciąż na nowo pojawiała w twoim związku, dopóki nie wyzbędziesz się leżącego u jej podstaw przekonania.

Jeśli twoim problemem jest lęk przed usidleniem, będziesz czuła się „zduszona” za każdym razem, gdy ktoś za bardzo się zbliży. Usidlenie, przeciwieństwo opuszczenia, wiąże się z obawą, że nigdy nie dostaniesz dość przestrzeni, bo druga osoba po prostu cię przytłacza.
Lęki tego rodzaju mogą się­gać okresu dorastania w otoczeniu nadmiernie kontrolują­cym czy też w takim, w którym brakło prywatności, prze­strzeni lub czasu dla siebie.

Peter doświadczał głębokiego lęku przed usidleniem. Gdy był dzieckiem, matka kontrolowała każdy aspekt jego życia, zaczynając od tego, co je, kończąc na skarpetkach, które za­kładał. Potem, gdy już jako dorosły człowiek zbliżał się do kogoś, doświadczał emocjonalnej klaustrofobii.

Nic dziwnego, że Peter przyciągnął do siebie Zuzannę, któ­ra była osobą niezmiernie kontrolującą i podjęła zdecydowa­nie rolę jego matki. Z jednej strony czuł się swojsko z tym, że Zuzanna decydowała o każdym szczególe jego życia, poczy­nając od garniturów, które ma nosić, kończąc na gazetach, które powinien prenumerować, ale z drugiej strony zaczęło w nim kiełkować uczucie przerażenia.
Peter pozwolił, jak to było w jego zwyczaju, by sytuacja taka trwała jeszcze jakiś czas, a potem, gdy już nie był w stanie jej dłużej znieść, po pro­stu uciekł. Ci, których problemem jest lęk przed usidleniem, muszą nauczyć się, jak opanować panikę i zostać przez chwilę, gdy już czują się osaczeni. Celem jest rozpoznanie i określenie źródeł emocji, które rodzą się w tej sytuacji. Kolejnym kro­kiem będzie ocena, jakie działania należy podjąć.

Kontrola

Kontrolowanie blokuje przepływ energii między partnerami. Jeśli któreś z nich jest osobą kontrolującą, nie może uczestni­czyć w wymianie daję – i – biorę, niezbędnej w prawdziwym związ­ku, ponieważ zawsze chce dominować. Autentyczna relacja wy­maga, byście obydwoje dążyli do tego, co dyktuje „my”, a nie do tego, co chce każde indywidualne „ja”. Kontrolując wszyst­ko, nie pozwalasz, by „my” zaistniało jako silna jednostka.

Mitch miał problem z kontrolą, choć o tym nie wiedział, dopóki Hope mu tego nie uświadomiła. On zawsze musiał być tym, który prowadzi, który robi plany, który decyduje, kiedy i ile czasu spędzą razem. Ilekroć Hope coś zasugerowała, Mitch musiał zaproponować coś „oczko wyżej” i znaleźć miej­sce większe, ładniejsze, lepsze, zabawniejsze albo kosztowniej­sze. Na początku Hope pochlebiało to, że był taki szczodry, że o wszystko dbał, ale w końcu zaczęła odnosić wrażenie, że w tej relacji chodzi mu bardziej o siebie niż o nich. Czuła się jak marionetka, a Mitch pociągał za sznurki.

Podczas szczerej rozmowy partner na początku czuł się zbulwersowany „oskarżeniem”, że jest osobą nadmiernie kontrolującą. Ale gdy przywołała konkretne przykłady, in­terpretując sytuacje, kiedy manipulował nią czy przejmował inicjatywę, by zrealizować własne pragnienia, zaczęło do nie­go docierać to, co widzi Hope. Uświadomiła mu, że jego działania sprawiły, iż czuła się nieważna. Mitch miał okazję zobaczyć, że jego zachowanie raniło kobietę, którą kochał. Był zdumiony, kiedy zrozumiał, jak bardzo brakuje mu ela­styczności, i zgodził się pracować nad tym problemem.

Choć nadal jest to przedmiotem negocjacji i powodem sprzeczek między nimi, Mitch wykorzystał związek jako szansę do nauczenia się zachowywania w inny, nowy dla nie­go sposób.
Teraz, jeśli Hope coś proponuje, stara się po­wstrzymać od prób zmiany jej sugestii i ćwiczy opanowanie swojej potrzeby kontrolowania wszystkiego. Niedawno Hope zadzwoniła do mnie, by powiedzieć, że Mitch zgodził się na „romantyczną niespodziankę”, czyli cały weekend, który za­planowała ona, bez jego udziału.

Jeśli twoim problemem jest kontrola, musisz nauczyć się, jak wyeliminować nieustępliwość. Związek intymny może być doskonałą okazją, by to praktykować, bo dzielenie fote­la kierowcy w relacji tego rodzaju jest szczególnie ważne.

Cherie Carter-Scott, Jeśli miłość jest grą…

SESJE TAROTA

SESJE TAROTERAPII I DORADZTWA ŻYCIOWEGO
Witam wszystkich bardzo cieplutko! Nazywam się Kasia i jestem doświadczoną tarocistką i Bioenergoterapeutką
Sprawdź swoją codzienność i przyszłość za pomocą tarota a zobaczysz jak wiele doświadczeń ma odzwierciedlenie właśnie w tych kartach.
Zrozumiesz skutki wyborów i ujrzysz możliwości oraz szanse leżące przed Tobą.
Tarot wydobywa również z naszej podświadomości to, czego nie chcemy sobie uświadomić. Nie chcemy ponieważ ulegają wtedy zburzeniu nasze schematy, ograniczenia i forma którą przybraliśmy aby żyć we własnym świecie (własnym wyobrażeniu świata lub wyobrażeniu siebie).
Każdy z nas posiada jednak wolną wolę, która poparta decyzyjnością i działaniem jest potężnym narzędziem do wprowadzania zmian we własne życie.
– Jesteś teraz w trudnej sytuacji życiowej?
– Nie możesz zdecydować, które rozwiązanie wybrać?
– Może masz problemy międzyludzkie w domu lub w pracy?
– Doskwiera ci złe samopoczucie i poczucie braku spełnienia?
– Pragniesz lepiej zrozumieć siebie?
– Trzeba przetestować kandydatów dla Twojej firmy?
– Zastanawiasz się czy ta osoba jest TĄ jedyną?
– Rozważasz podjęcie współpracy, wejście w ryzykowne, ale kuszące przedsięwzięcie?
Karty to doskonały partner do rozmów, zgłębiania istoty problemów, nurtujących nas spraw, jednak jako wyroczni go nie wolno traktować. Osiągnięcia fizyki kwantowej potwierdzają, jak potężnym narzędziem do kreowania rzeczywistości jest ludzka uwaga podszyta intencją i emocjami. Zatem sesja Tarota stanowi jedynie/aż analizę energii obecnych w danym momencie naszego życia, ujrzenie ewentualnych skutków/ konsekwencji swojego działania. Na jej podstawie klient może podjąć odpowiednie kroki. W kartach niczym w lustrze przyglądamy się sobie, swojemu obecnemu stanowi świadomości, emocjom. Po szczerej rozmowie ze swoją podświadomością możemy chwycić ster w swoje ręce i pokierować życiem zgodnie z wolą.
Sesja tarota w moim wydaniu to wejście w moment TU i TERAZ, ROZPOZNANIE i UMOŻLIWIENIE podjęcia wyboru co do dalszej drogi. Tarot w moich rękach to doradca, drogowskaz, przyjaciel do rozmowy. Jeśli jesteś gotów/gotowa otworzyć się na prawdę i wziąć odpowiedzialność za swoje życie to zapraszam na sesję
Rozkłady
-Noworoczne
-Urodzinowe
-Finansowe
-Biznesowe
-Partnerskie
-Zdrowotne
-Wybory to czy to? / ten lub ten? itp
i wiele wiele innych
Sesja Tarota trwa ponad godzinę, podczas której pracujemy z jednym tematem dogłębnie, ale masz też możliwość zadania wielu krótkich pytań. Moją zasadą jest, że pracujemy tak długo aż klient osiągnie jasność w głównej sprawie, o którą pyta. Istnieje możliwość odbycia sesji przez skype, mesenger, viber jak również odpowiedzi na pytanie e-mailem. W przypadku kontaktu przez Internet płatności należy dokonać z góry.
KONTAKT
tel- +353 894 812 984 Irlandia
można pisać w prywatnych wiadomościach na fb
whatsapp
mesenger
viber
skype- Wróżka Kasia
Jeśli podejmiesz decyzje napisz do mnie
podam szczegóły opłaty za wróżbę i ustalimy konkretny termin sesji
wróżba online do wyboru
whatsapp
mesenger
viber
skype
lub osobista u mnie w domu
CENNIK
Sesja tarota 1-1,5 godz 45 eur , jeśli tylko 2 pytania -25 eur , 1 pytanie 10 eur
Wpłata na konto lub Pay Pal
Serdecznie zapraszam

STRUNY ETERYCZNE (WIĘZY ENERGETYCZNE)

Coraz więcej osób prosi mnie o odcięcie od przeszłości: karmiczne, empirycznie, emocjonalne bądź energetyczne.

Nasze czakry często są powiązane z czakrami innych ludzi, z którymi łączą (lub łączyły) nas więzy emocjonalne, poprzez struny eteryczne. Możemy je sobie wyobrazić jako cienkie rurki, rozciągające się od naszych czakr do czakr innych ludzi. Najczęściej jesteśmy w ten sposób połączeni z partnerem, partnerką, kochankiem, kochanką, rodzicami, rodzeństwem, dziećmi oraz z bliskimi przyjaciółmi. Można być także nadmiernie (chorobliwie) przywiązanym do swojego domu lub lokalizacji geograficznej, wówczas struny eteryczne rozciągają się od naszych stóp do ziemi. Osoby połączone strunami eterycznymi są ze sobą związane energetycznie.sznury+aka

Więzy te są formowane przez strach powstający w naszych związkach i relacjach. Można go scharakteryzować jako współuzależnienie, przywiązanie, obawę przed byciem opuszczonym i samotnością lub brak przebaczenia. Także wampiry energetyczne łączą się ze swoimi ofiarami za pomocą strun eterycznych. Czynią to jednak w sposób świadomy i zamierzony, w celu pozyskania energii życiowej (qi, prany). Struny eteryczne działają jak dwukierunkowe rurki energetyczne łączące dwoje ludzi. Jeżeli osoba, do której jest się podłączonym, spotyka się z jakimś wyzwaniem życiowym lub jest wampirem energetycznym, będzie czerpała od nas energię. Można odczuwać wówczas zmęczenie, wyczerpanie i brak energii, nie zdając sobie sprawy z przyczyn tego stanu.
Wiele osób ma problem z niechcianą utratą energii na rzecz innych osób. Może to mieć miejsce w różnych okolicznościach, np.:
gdy spotykamy w swoim życiu tzw. wampiry energetyczne, które intencjonalnie wysysają z nas energię życiową; w trudnych relacjach rodzinnych lub z przyjaciółmi, gdzie często dochodzi do konfliktów lub pojawia się poczucie winy (połączone są wówczas czakry splotu słonecznego); w niezdrowych relacjach z rodzicami, gdzie rodzic zabiera energię dziecku; w prawidłowych relacjach energia życiowa powinna płynąć głównie jednokierunkowo od rodzica do dziecka , gdy jesteśmy uwikłani w trudne i bolesne relacje związkowe i emocjonalne, gdzie partner/partnerka zabiera nam energię (połączone są wówczas czakry serca); w relacjach między kobietą a mężczyzną ugruntowanych seksualnie boska energia płynie pomiędzy czakrami sakralnymi od kobiety do mężczyzny, nawet do 7 lat po zakończeniu związku, więc przy dużej ilości krótkotrwałych związków kobieta może być energetycznie bardzo osłabiona, jednocześnie mężczyzna bardzo aktywny seksualnie może być związany energetycznie z wieloma kobietami i czerpać od nich energię; gdy do naszego ciała eterycznego lub astralnego przyłączone są niższe byty astralne, będące pasożytami energetycznymi przepływ energii pomiędzy kobietą a mężczyzną
Odcinanie strun eterycznych nie musi prowadzić do zerwania lub zakończenia relacji czy związku. Uwalnia ono jedynie i oczyszcza te elementy relacji, które nie funkcjonują prawidłowo. Należy pamiętać, że strach jest przeciwieństwem miłości, a struny eteryczne tworzone są w dużej mierze ze strachu.

Odcinanie strun eterycznych (więzów energetycznych) zajmuje niewiele czasu, jest bardzo proste i skuteczne, jeśli rzeczywiście tracimy energie na rzecz innych osób. Można go powtarzać wielokrotnie w miarę potrzeby. Proszę jednak pamiętać, że zabieg nie przyniesie poprawy, jeśli to nie niekorzystne struny energetyczne są powodem naszego osłabienia, a na przykład nasze schematy myślowe czy wyobrażenia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na Sesje odcinania i uzdrawiania przeszłości

KONTAKT

tel.. 0894812984

lub fb na pv –  https://www.facebook.com/ReikiTarotMojaPasja

skype wróżka kasia

prowadzę również sesje osobiste

ZABÓJCZE WĘZY

Zabójcze Więzy,
czyli jak uwolnić się od wampira energetycznego

Są wśród nas. Wyglądają jak ludzie. Czasami maskują się tak doskonale, że traktujemy ich jak centrum naszego świata i z pazurami rzucilibyśmy się na każdego, kto chciałby ich skrzywdzić. I często dopiero gdy odchodzą, dociera do nas, że wcześniej nie żyliśmy, nie czuliśmy się sobą, że teraz nagle świat wydaje się kolorowy, a my mamy siłę korzystać z jego uroków.

Ludmiła ma 25 lat. Skończyła studia, ma odpowiedzialną, dobrze płatną pracę. Mężczyznę, który ją kocha z wzajemnością – i z którym tylko raz była na prawdziwej randce, gdyż jej matka uznała, że nie jest jej wart (tak jak i wszyscy poprzedni).

Ludmiła nie jest głupia – doskonale wie, że jest ofiarą swej zaborczej, wampirzej matki, wie, że Henryk – z którym razem pracuje i tylko dlatego jeszcze się widują – jest dla niej wymarzonym partnerem, ale nie potrafi działać wbrew woli swej rodzicielki.
– To jest jak wewnętrzne więzienie – opowiada. – Kiedy byłam dzieckiem, nieustająco mnie krytykowała i docinała mi. Z drugiej strony mówiła, jak bardzo mnie kocha i że chce dla mnie wszystkiego najlepszego, ale ja nie wiem, co jest dla mnie dobre, więc ona musi mi pokazać drogę. Zrobiła mi klasyczne pranie mózgu. Nawet kiedy już wiedziałam, że jestem jej ofiarą i że prawda wcale nie musi wyglądać tak, jak ona mi ją przedstawia, nie potrafiłam powiedzieć: „nie”. W moim mózgu cały czas wyświetla się napis: Co na to mama? A ponieważ wiem, czego ode mnie oczekuje, większość rzeczy muszę wykluczyć z mojego życia. Henryk mówi – wyprowadź się, trzaśnij drzwiami, zerwij więzy. Wiem, że tak powinnam zrobić, ale na samą myśl o tym robi mi się niedobrze. Wiem, że to chore. Chcę się uwolnić, ale nie jestem w stanie.Wampir obcy i domowy
Wielu ludzi z pewnością w tej opowieści dostrzeże siebie. Może i zdziwi się – jak to, to moja mama (ojciec, teściowa, mąż, żona, szef – niepotrzebne skreślić) jest wampirem? Myślał(a)em, że wampiry wysysają energię, a nie maltretują i uzależniają. Że czujemy niechęć do kontaktów z nimi, a nie, że nie potrafimy od nich uciec.
Ależ to są te same osoby! Tyle że „punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”: osoby poddane nieustającemu wpływowi takiego wampira (np. rodzina), są oplątane jego energetycznymi mackami, które wysysają z nich nie tylko energię, ale wręcz wolę życia i umiejętność samodzielnego myślenia. Natomiast ludzie, którzy mają z nim sporadyczny kontakt, czują doń odruchową niechęć albo (gdy wampir jest na pozór miłą osobą) po kontakcie z nim mają wrażenie, że opadli z sił, boli ich głowa, mają mętlik w myślach itp.
Łatwo jest ochronić się przed obcym wampirem (a nawet gdy nie potrafimy, to przez tak krótki czas specjalnie nam nie zaszkodzi), natomiast szalenie trudno wydostać się spod długotrwałego wpływu.

W sieci energetycznych macek
Musimy sobie wyobrazić rodzaj więzów, które nas z takim „domowym” wampirem wiążą: z jego aury wychodzą nitki energetycznych macek, które wpijają się w naszą aurę. Im dłużej z nim przebywamy, tym tych macek jest więcej, a im jest ich więcej, tym trudniej jest je oderwać. Co więcej – energetyczne więzy mają tę szczególną cechę, że są rozciągliwe do nieskończoności – dokądkolwiek byśmy nie uciekli, choćby na antypody, i jak długo byśmy byli oddaleni od naszego wampira, to więź będzie istniała i zatruwała nam życie. Z czasem siła macek słabnie, ale nie znika całkowicie. To dlatego czasem psychoterapia nie pomaga – teoretycznie jesteśmy wolni: wyprowadziliśmy się, rozwiedliśmy, zmieniliśmy pracę itp. – a nadal z podświadomości w najmniej odpowiednich momentach wypływa niechciana twarz, słyszymy głos. Bywa i tak, że nawet po śmierci wampira jego ofiary nadal zadają sobie pytanie „I co on na to?”…
Na marginesie dodam, że są ludzie, którzy potrafią już na pierwszym spotkaniu schwytać w swoją sieć człowieka. Czynią to intencjonalnie i celowo. Niestety, często są to ludzie, którzy powinni nas przed tym bronić – bioterapeuci, wróżki, mistrzowie duchowi (choć właściwsze byłoby określenie guru, bo prawdziwy mistrz nigdy by tego nie uczynił).

Rytuał odcięcia
No dobrze – wiemy, jaka jest przyczyna naszej niemocy – ale co z tym zrobić?
Przede wszystkim – trzeba przeciąć energetyczne więzy. Oto rytuał, który pomógł Ludmile – podobny poleca swoim klientom wróżka Selena.
W pokoju, w którym przeprowadzasz rytuał odcięcia, zapal kilka białych świec. Usiądź na podłodze (lub na krześle), zamknij oczy i zacznij głęboko oddychać. Wdech – licz do czterech, wydech – licz do czterech. Koncentruj się na oddechu i liczeniu.
Kiedy poczujesz, że myśli masz już spokojne, wyobraź sobie, że wokół Ciebie pojawia się na podłodze biały, świetlisty krąg. Potem w myślach narysuj na podłodze przed Tobą drugi krąg z czerwonego światła (oba kręgi nie mogą się stykać). W kręgu tym umieść postać osoby, od której chcesz się odciąć. (Jeśli Twoja zdolność wizualizacji nie pozwala na takie manewry, pomóż sobie, ustawiając na krześle przed sobą np. zdjęcie tej osoby.)
Wyobraź sobie czerwone nitki energii, które łączą Twoją białą aurę z czerwoną aurą wampira. Są wczepione w Twoją aurę jedna obok drugiej, a całe wiązki wnikają głęboko w Twoje energetyczne centra – czakramy. (W wymiarze materialnym możesz połączyć zdjęcie wampira i swoje ubranie kilkudziesięcioma czerwonymi nitkami – ale spróbuj wyobrazić sobie, że to nitki energetyczne.)
W Twoich rękach pojawiają się wielkie nożyce (możesz pomóc wyobraźni, biorąc w dłonie prawdziwe nożyce) zrobione z czystej, srebrzystej energii. Zaczynasz przecinać łączące Ciebie i wampira nici. Wyobrażaj sobie najbardziej bolesne przejawy Waszych kontaktów, i wtedy przecinaj kolejne więzy.
Gdy wszystkie więzy zostaną już przecięte, zajmij się końcówkami macek, które nadal tkwią w Twojej aurze. Wyrywaj je garściami i odrzucaj w kierunku czerwonego kręgu. Zacznij od pierwszego czakramu – tego u podstawy kręgosłupa. Powiedz np.: „Nie będę czuł/a się winna/y, uprawiając seks”, przy czakramie splotu słonecznego powiedz: „Odcinam Cię od mojej energii życiowej”, przy czakramie serca powiedz: „Wyrzucam z serca chore przywiązanie i lęk przed pokochaniem innych”, przy czakramie gardła powiedz: „Nie będę więcej mówić Twoim głosem”, przy czakramie Trzeciego Oka powiedz: „Od teraz moje myśli będą wyłącznie moimi”. Na koniec odetchnij głęboko, wyobraź sobie, że Twoja aura jest już bez nici, jedynie cała w czerwonych kropkach (w miejscu czakramów zieją czerwone dziury). Wyobraź sobie, że przez czakram korony, nad czubkiem Twojej głowy, wlewa się w Ciebie jasny promień światła, przechodzi przez Twoje ciało jak fala, po drodze zalepiając rany w aurze, aż wreszcie jest ona zdrowa, cała i lśni srebrzyście. Unieś dłonie – cała energia promienia zbiera się w Twoich dłoniach w postaci błyszczącej kuli. Skieruj dłonie w stronę czerwonego kręgu i znajdującego się tam wyobrażenia wampira. Powiedz: „Spalam Cię i uwalniam się” – i rzuć tam kulę światła. Wyobraź sobie, jak kula światła pochłania czerwony krąg, resztki nici i samego wampira. (Gdy pracowałaś/eś na rzeczach materialnych, spal nici, czerwony sznurek i zdjęcie wampira, a prochy spuść w toalecie).

Odetchnij kilka razy i zgaś świece
Czasami rytuał trzeba wykonać kilka razy – wszystko zależy od energii, jaką uda Ci się w sobie wzbudzić. Ludmiła za pierwszym razem robiła wszystko lękliwie i niepewnie, cała w strachu. Nic dziwnego, że nie pomogło. Następnym razem trochę ją przedtem podbuntowaliśmy, więc do rytuału usiadła wściekła i zdecydowana. Tak bardzo wczuła się w rolę, że wyrywając nici krzyczała i płakała – ale to były łzy oczyszczenia. Dwa dni później wprowadziła się do Henryka i nawet nie zerwała kontaktów z matką. Jednak gdy ta zaczyna swoje sztuczki, Ludmiła po prostu odwraca się i odchodzi lub odkłada słuchawkę telefonu. Tak właśnie należy traktować wampiry energetyczne.
Artykuł pochodzi z czasopisma „Gwiazdy mówią” (nr 12/2004)

Horoskop numerologiczny na nowy Rok Osobisty

Zanim zaproszę Cię do lektury horoskopu, przeczytaj,
jak obliczyć swój aktualny Rok Osobisty.

Według systemu numerolog Gladys Lobos, nów Księżyca we wrześniu jest początkiem nowego numerologicznego roku osobistego, zwanego Cyklem Życia. Według numerologii życie człowieka wyznaczają 9-letnie cykle. Obliczając swój Osobisty Rok możemy dowiedzieć się co czeka nas w danym roku numerologicznym, mianowicie jakie pojawia się przed nami możliwości, wyzwania i zagrożenia, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, czego się wystrzegać, nad czym popracować, co zmienić. Każdy Osobisty Rok numerologiczny cechuje różnorodna energia i specyfika. W zależności od tego, z jaką wibracją liczbową mamy do czynienia, możemy napotkać różne okoliczności i wyzwania w danym roku. Niezwykle ważnym, przełomowym momentem staje się czas przejścia z 9 Roku Osobistego w 1 Rok Osobisty. Rok wibracji liczby 9 zamyka stary, trwający 9 lat cykl i pozwala przejść do nowego cyklu, czyli do 1 roku osobistego, w którym otwierają się nowe szanse i możliwości.

A w jakim roku numerologicznym Ty się znajdujesz?

13 września 2015 wchodzimy w Cykl Życia związany z nadchodzącym rokiem kalendarzowym, czyli 2016, opuszczamy natomiast cykl związany z rokiem 2015.

Lata osobiste świadczą o naszym wewnętrznym samopoczuciu – dotyczą naszych wewnętrznych przeżyć. Aby dowiedzieć się, co przyniesie nam kolejny rok numerologiczny, należy wyliczyć liczbę swojego Roku Osobistego. By to zrobić, po 13 września 2015 należy dodać 2016 do liczby urodzenia

Na przykład

24.01.1976. Sumując otrzymujemy: 2+4+1+1+9+7+6 = 30 = 3.

3 – osobista liczba urodzenia.

Teraz możemy określić jakim będzie rok 2016 dla osoby z powyższą datą urodzenia. Na początku dodajemy wszystkie cyfry interesującego nas roku, aby poznać liczbę tego roku: 2 + 0 + 1 + 6 = 9.

A więc liczbą roku jest 9.

Teraz, aby określić osobistą liczbę roku należy zsumować osobistą liczbę urodzenia i liczbę interesującego nas roku. W tym przykładzie otrzymamy: 3 + 9= 12= 1+2= 3

– osobista liczba roku to 3.

 


Horoskop Numerologiczny 2016: zapraszamy do lektury Horoskopu Numerologicznego na 2016 rok

Rok Osobisty 1

Właśnie wkraczasz w nowy 9-letni cykl w swoim życiu, przy czym najaktywniejsze będą pierwsze lata. W roku 1. zaczniesz stosować całkowicie nowy plan życiowy, nastawiając się na osiągnięcie założonych celów. Dąż do zdobycia tego, czego bardzo pragniesz. Nie pozwól, by ktokolwiek Ci w tym przeszkadzał. Jesteś pewny siebie, asertywny i potrafisz wziąć sprawy w swoje ręce, a także poprawić wszystkie sfery swojej egzystencji. Mimo że na początku to wszystko może Ci się wydawać zbyt trudne do ogarnięcia, kiedy już Ci się uda, nikt i nic nie będzie Ci w stanie przeszkodzić.

Największe zmiany przyniesie kwiecień. Miesiąc ten – prawdopodobnie – okaże się początkiem poważnych zmian życiowych. Pod względem zawodowym najlepszy będzie lipiec, wrzesień zaś – początkiem czegoś naprawdę ważnego. Pozostałe miesiące upłyną pod znakiem ciężkiej pracy i dążenia do osiągnięcia celów.

Rok Osobisty 2

W 2015 roku działo się naprawdę dużo, jednak w 2016 wszystko będzie zwalniało. Wyciszysz się i bardziej skupisz na pracy, analizując swoje plany i angażując innych, by Ci pomogli. W 2016 roku naprawdę potrzebujesz, by ktoś przy Tobie był. Prawdopodobnie też będziesz pośredniczyć w wielu konfliktach, pełniąc funkcję mediatora. Wykażesz w tych działaniach większą wrażliwość niż zazwyczaj. Nie musisz starać się wszystkich usatysfakcjonować. Spróbuj wprowadzić do swego życia większą równowagę.

Najbardziej problematycznym miesiącem może być marzec – pojawi się wiele zmian. W lipcu uwolnisz się od pewnego problemu, dzięki czemu wykażesz większą aktywność w sierpniu. Uważaj na wrzesień – będziesz wtedy najbardziej podatny na kłopoty.

Rok Osobisty 3

W tym roku będziesz chciał pełniej wyrazić siebie i uruchomisz pokłady do tej pory uśpionej kreatywności. Wykażesz bardziej optymistyczne nastawienie. Nie bierz wszystkiego zbyt poważnie – ciesz się tym, co Cię spotyka.

Rok 2016 przyniesie wiele kontaktów towarzyskich – dużo czasu zaczniesz spędzać z innymi osobami. Zainteresuje cię mnóstwo różnych rzeczy, musisz jednak popracować nad koncentracją, ponieważ w przeciwnym razie utracisz umiejętność kreatywnego działania. Spróbuj się wykazać większym pragmatyzmem – takie nastawienie na pewno Ci pomoże. Działanie kreatywne okaże się także pomocne pod względem finansowym. Powinieneś częściej przebywać wśród osób, które mają pozytywne nastawienie do życia.

W kwietniu pojawi się wiele pomysłów na życie. Będziesz pracować nad wdrażaniem w życie planów, które opracowywałeś w maju. Lipiec może być początkiem nowego projektu.

Rok Osobisty 4

Rok 4. będzie pełen ciężkiej pracy i determinacji. Rezultaty Twoich działań mogą być widoczne dopiero po jakimś czasie – nie daj się jednak uczuciu frustracji. Zbierasz kapitał na przyszłość, a wykonywana przez Ciebie praca będzie stanowić fundamenty dalszych działań. Możesz w pewnym momencie mieć już wszystkiego dość, ale się nie poddawaj. Ciężka praca w końcu się opłaci.

To dobry czas, aby skupić się na życiu rodzinnym i poprawić sytuację w domu. Bierz życie w swoje ręce i staraj się wykorzystać wszelkie nadarzające Ci się okazje, nie tracąc przy tym poczucia odpowiedzialności.

Styczeń i październik przyniosą duże zmiany, marzec natomiast okaże się bardzo spokojnym miesiącem. W czerwcu rozpocznie się coś nowego, a Ty w końcu ujrzysz rezultaty swoich działań.

Rok Osobisty 5

Rok 5. to czas pełen zmian – najbardziej aktywny z całego 9-letniego cyklu. Musisz się przygotować na to, co jeszcze przed Tobą. Prawdopodobnie rok ten zakończy się w zupełnie inny sposób od tego, jak się zacznie. Pozwól sobie na zmiany. Nie musisz tkwić przy tym co zastane.

Masz przed sobą wiele możliwości i tylko od Ciebie zależy, jak je wykorzystasz – możesz podróżować, zmienić miejsce zamieszkania, zrobić to, co tylko zechcesz. Pamiętaj, by zachować otwarty umysł i elastyczność. Jeśli oprzesz się zmianom, pojawią się problemy. Spróbuj czegoś nowego i otwórz się na ludzi.

Marzec to dobry miesiąc na prowadzenie interesów – niewykluczone, że poznasz bardzo wpływową osobę. Maj sygnalizuje nowy początek, wrzesień zaś może stanowić ogromne wyzwanie, ponieważ to właśnie wtedy staniesz przed wprowadzeniem w życie poważnych zmian.

Rok Osobisty 6

W roku 6. weźmiesz na siebie więcej działań – praca nie będzie jednak stanowiła większego problemu. To może być wspaniały czas na rozwój zawodowy. W tym roku będzie Ci się także wiodło finansowo – zarobisz dużo pieniędzy. Zwróć uwagę na swoje relacje – być może ktoś Ci bliski potrzebuje Twojej pomocy. W pracy będzie się dużo działo, ale w tym całym zamieszaniu znajdziesz także czas dla rodziny. Pracuj nad poprawą relacji z innymi.

Luty to świetny miesiąc na prowadzenie interesów, kwiecień natomiast może oznaczać początek czegoś nowego. Maj to dobry okres na poprawę relacji rodzinnych, w sierpniu natomiast nadejdą poważne zmiany. Pod koniec roku oczyścisz swoje życie z negatywnej energii i sfinalizujesz sprawy, które trapiły Cię od dawna.

Rok Osobisty 7

Rok 7. to czas wglądu we własne wnętrze i głębokiej introspekcji. Na dalszy plan zejdą relacje osobiste czy kariera. Ten rok poświęć tylko i wyłącznie sobie. Niczym się nie martw – nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Skup się na swojej osobie i na rozwoju osobistym. Dzięki temu pogodzisz się z przeszłością, poradzisz z dawnymi niezałatwionymi sprawami, wzmocnisz swoją duchowość i ciało fizyczne. Warto także zadbać o poprawę jakości życia – pomyśleć o większej aktywności, odpoczynku i właściwym oddechu.

Ten rok może się zacząć niezwykle dynamicznie. Musisz się jednak skupić przede wszystkim na swojej pracy i finansach. W lutym wszystko się uspokoi, w marcu natomiast możesz zacząć obmyślać plany na przyszłość. Rok zakończysz w pełnej gotowości na kolejne wydarzenia, które nastąpią już niedługo.

Rok Osobisty 8

Rok 8. to będzie czas rozkwitu zawodowego. Zrealizujesz wszystkie plany, które sobie zakładałeś. Przed Tobą ogromne możliwości biznesowe i finansowe. Ciężka praca zacznie się w końcu opłacać. Jesteś nastawiony na cel i bardzo ambitny – zrobisz więc wszystko, co w Twojej mocy, by osiągnąć to, czego naprawdę pragniesz. Jesteś w stanie wziąć sprawy w swoje ręce, wiesz, co musisz zrobić, a oprócz tego otaczają Cię pomocni ludzie, na których zawsze możesz liczyć.

Wszystkie pozytywne działania zaczniesz realizować już w lutym. Mnóstwo pracy włożysz w maju, by już w czerwcu ujrzeć tego rezultaty. Lipiec okaże się wspaniałym miesiącem pod względem finansowym, listopad zaś – początkiem czegoś zupełnie nowego.

Rok Osobisty 9

Rok 9. to ostatni rok w Twoim 9-letnim cyklu, dlatego też będzie to czas pewnych podsumowań, oczyszczania życia z negatywnych energii i przygotowywania się na kolejne zmiany. Musisz dokładnie przeanalizować, czego już nie potrzebujesz, a nad czym warto jeszcze popracować.

W tym roku bardziej możesz się skupić na pomaganiu innym, gdyż do tej pory skupiałeś się tylko i wyłącznie na sobie. Na pewno wtedy zrozumiesz, że wyciąganie pomocnej dłoni do potrzebującego przyniesie wiele korzyści także Tobie. Z pewnością ten rok nie będzie należał do najłatwiejszych – masz bowiem przed sobą wiele do zrobienia – ale pamiętaj, by niczemu się nie opierać i nie próbować odwracać kijem Wisły.

W lutym i czerwcu skup się na relacjach, jakie łączą Cię z innymi osobami. Najbardziej aktywnymi miesiącami okażą się bez wątpienia maj i sierpień.

Podsumowując, zwróć uwagę na poziom swojej energii – obecnie jest dosyć niski, dlatego też potrzebujesz mnóstwa odpoczynku

INICJACJE REIKI -KURSY

Reiki  dzieli się na trzy poziomy:   Reiki I stopnia, Reiki II stopnia Reiki III stopień Mistrza/Nauczyciela.
Inicjacja I stopnia
Poprzez inicjację I stopnia Reiki dokonane przez mistrza Reiki inicjowany  zostaje ponownie całkowicie połączony z Uniwersalną Energią  życiową poprzez oczyszczenie i zaktywizowanie jego kanału uzdrawiającego. Przynosi to równocześnie intensywny napływ światła do ciała i systemu energetycznego. Podczas inicjacji jesteśmy ponownie podłączani do źródła.
Rytuały energetyczne I stopnia otwierają przede wszystkim ciało fizyczne ucznia.
Zostajesz „kanałem” reiki, tzn. jesteś od tej pory pośrednikiem między energią Reiki a osobami, którym będziesz przesyłał energię lub pobierasz ją tylko dla siebie. To co otrzymujesz wraz z przyjęciem inicjacji pozostaje do twojej dyspozycji na zawsze!
Inicjacja II stopnia
Uzyskanie drugiego stopnia związane jest z otrzymaniem od mistrza  inicjacji oraz symboli Reiki, a także sposobów ich zastosowania w takiej formie, w której odkrył je, nauczał i przekazywał dr Usui. Inicjacje II stopnia powodują intensywniejszy związek z Reiki i zwiększa wibracje świetlne w kanale uzdrawiania i w każdym z naszych ciał energetycznych. Oddziaływanie osoby inicjowanej na drugi stopień jest przez to znacznie mocniejsze. Wzmacniając uniwersalną energię życiową w dowolnym miejscu, może dokonywać uzdrawiania mentalnego i na odległość.
Inicjacja Reiki III stopnia
Inicjacja III stopnia umożliwia Energii Reiki pełny dostęp do adepta. Powoduje ogromne przyspieszenie rozwoju osoby inicjowanej i pokonywanie kolejnych szczebli w górę w szybkim tempie.
Przy nauczaniu  Reiki otrzymasz skrypt  na maila z materiałami szkoleniowymi i  dokładnym opisem ćwiczeń  a po inicjacji 3 stopnia dostaniesz dyplom Mistrza  Reiki – na adres  domowy lub  mailem
Więcej informacji udzielam telefonicznie +353 894 812 984 lub przez komunikator viber, whatsapp lub messenger
mail- aakd1@wp.pl
Nauczanie odbywa się indywidualnie stacjonarnie lub na odległość, więc możesz być gdziekolwiek na świecie i otrzymać inicjacje Reiki!
Po zgłoszeniu się, wspólnie ustalimy  datę i godzinę  inicjacji.
Reiki jest chyba najprostszą metodą pracy z Energią a jednocześnie, po właściwym przeszkoleniu, najbezpieczniejszą, zarówno dla pacjenta jak i dla terapeuty.
Podstawową sprawą jest to, że terapeuta nie pracuje własną energią lecz każdorazowo dostraja się do Źródła Energii. Na czas zabiegu staje się przeźroczystym kanałem przepływu Energii Czystej Miłości, którą kieruje za pomocą dłoni lub tylko świadomością do pacjenta.
W wyższych formach uzdrawiania nie jest niezbędny fizyczny dotyk.
Energia Reiki otwiera i rozwija  przestrzeń duchowego serca gdyż nie jest możliwe uzdrawianie bez otwartego serca.
Praktyka Reiki po inicjacjach dla uczniów jest bardzo prosta ale bardzo efektywna.
Bardzo ważną sprawą godną podkreślenia jest możliwie częsta praktyka z tą Energią po przyjęciu inicjacji.
Energia istnieje dookoła nas i w nas samych. Ciągle, każdego dnia, reagujemy na nią i odpowiadamy, nie zdając sobie z tego sprawy. Dookoła nas istnieje pole energii, zwane aurą. Aura ma kilka poziomów: emocjonalny psychiczny, wyższy psychiczny i kilka poziomów duchowych. Istnieje również aura wokół wszechświata. Jedna z jej warstw nazywa się Uniwersalną, Bezwarunkową Miłością. Reiki jest Uniwersalną, Bezwarunkową Miłością Wszechświata.
Reiki pochodzi z serca i jest często odbierana jako otrzymywanie bezwarunkowej miłości. Ta miłość posiada siłę wprowadzenia nas w stan pokoju i harmonii. Ten stan można opisać jako zdrowie, całość.
Choroba jest wynikiem braku równowagi. Przyczynę choroby można zazwyczaj znaleźć w głębszej warstwie poziomu emocjonalnego, psychicznego lub duchowego. Na przykład, jeśli przez całe życie odczuwasz strach, brak równowagi mógł wystąpić w różnych częściach twojego ciała: – w rejonie splotu słonecznego, jako że strach zazwyczaj w tym miejscu gromadzi energię (np: skurcze, katar żołądka ), – mogłeś też zgromadzić energię w rejonie gardła przez brak wyrażania uczuć. Prawdopodobieństwo choroby zawsze jest większe w rejonach braku równowagi.
Jako że energia działa na wszystkich tych poziomach, leczona jest zarówno przyczyna, jak i wynikająca z niej choroba.
Co zyskasz dzięki kursom Reiki
Nauczenie się terapii Reiki przynosi wiele korzyści. Dzięki kursom Reiki np.: zwiększysz szanse na wyzdrowienie swoje i bliskich Ci osób, przyspieszysz wyzdrowienie, poprawisz zdrowie, więc będziesz czuł się lepiej, zwiększysz samodzielność i niezależność w procesie wyzdrowienia, rozwiniesz odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie, oczyścisz organizm, co sprzyja Twojemu zdrowiu, polepszysz stan czakr, a tym samym poprawisz samopoczucie psychicze i fizyczne, zwiększysz odporność organizmu, ogólnie się wzmocnienisz, będziesz mógł usuwać negatywne energie z jedzenia, rzeczy i pomieszczeń, a więc usuniesz negatywne wpływy ze swojego otoczenia, zyskasz dłuższe życie, będziesz mógł dłużej cieszyć się młodszym wyglądem, przyśpieszysz rozwój osobisty, będziesz miał możliwość pomagania innym – np. osobom bliskim, zwierzętom i roślinom, wzmocnisz swój rozwój duchowy, zyskasz możliwość działania zawodowego w tej kwestii dzięki zdobytemu dyplomowi.

INICJACJE KUNDALINI REIKI

9a9d68b4a93c8e635f7d8f98948d7ff7Kundalini Reiki to jeden z ciekawych podsystemów tradycyjnego Reiki. Pomaga bezpiecznie oczyścić kanał Kundalini i pobudzić przebudzenie tej silnej energii. Dzięki Kundalini Reiki zyskujemy nowe, interesujące możliwości i wzmacniamy przepływy energetyczne.
Kundalini to duchowa energia, której zadaniem jest duchowa transformacja człowieka w lepszą, bardziej kochającą i współczującą istotę ludzką
Co to jest Kundalini
Kundalini to potężna energia, najsilniejsza, jaką może wytworzyć ludzki organizm/duch. Ma ona swój początek u podstawy kręgosłupa. Pobudzona wywołuje stan ekstazy, pełnej świadomości, oświecenia i pobudza moce duchowe, w tym ułatwia osiąganie tak zwanych zdolności paranormalnych.
Kundalini po jej przebudzeniu płynie głównymi kanałami energetycznymi. Niezwykle ważne jest to, aby pobudzać Kundalini delikatnie i bezpiecznie. Gwarantują to inicjacje w Kundalini Reiki.
W Kundalini Reiki – stopień 1, procedura inicjacji obejmuje usunięcie wszelkich blokad z czakr (oprócz czakry korzenia). Główny kanał energetyczny, od czakry korony do czakry korzenia, jest oczyszczany i przygotowywany do pobudzenia Kundalini, dzięki czemu następnie można przejść inicjację drugiego stopnia. Czakra serca staje się powiększona i kanał energetyczny od rąk do czakry korony otwiera się, dzięki czemu możliwy jest przepływ energii Reiki.
Płomień Kundalini w Kundalini Reiki drugiego stopnia może zapłonąć tylko wtedy, kiedy wszystkie główne czakry i kanały energetyczne zostaną w czasie pierwszej Inicjacji oczyszczone i otwarte.

I Stopień Kundalini Reiki.
Inicjacja ta nie wzbudza energii Kundalini, choć osoby które ją otrzymały są zdania, że jednak już ona wzmacnia przepływ Reiki.
Inicjacja ta ukierunkowana jest, by wzmocnić ,oczyścić system energetyczny oraz poszerzyć kanały – czyli przygotować je na przepływ energii Kundalini.
Zostają oczyszczone kanały energetyczne i czakry (szczególnie pierwsza)
Główny kanał energetyczny zostaje przygotowany do przyjęcia energii Kundalini
Powiększa się czakra serca
Czakry dłoni mocniej się uaktywniają
Pomocna jest także w przypadkach gdy, poprzez uraz fizyczny, bądź inne zdarzenie, nastąpiło niekontrolowane pobudzenie tej że energii. Inicjacja 1 stopnia pomaga ją zharmonizować oraz unormować jej przepływ, – uwalniając od często niemiłych objawów jakie towarzyszącym niekontrolowanym przebudzeniom.
Powiększa się czakra serca i otwierają się kanały energetyczne rąk.

II Stopień Kundalini Reiki

Przebudza Kundalini i delikatnie otwiera główny kanał energetyczny. Uaktywnia pierwszą czakrę ( podstawy ). Od tego momentu możemy już udzielać zabiegów Kundalini Reiki.
Energia Kundalini zostaje delikatnie pobudzona
Główny kanał energetyczny bezpiecznie otwiera się
Można dokonywać medytacji Kundalini oczyszczającej kanały energetyczne, wzmacniającej je oraz przygotowującej do przyjęcia jeszcze większej dawki Kundalini

Pobudzona Kundalini wzrasta do czakry splotu słonecznego, przygotowując się do pełnego podniesienia po 3 Stopniu. Znacznie skraca się czas wykonywania zabiegów Reiki. ( z uwagi na większy przepływ energii Reiki – która teraz jest już wzmocniona siłą Kundalini)
Otrzymujecie możliwość przeprowadzania medytacji KR, podczas których w krótkim czasie, ogień Kundalini przeczyszcza kanały energetyczne wzmacniając je i przygotowując do przyjęcia większej dawki tej że energii

III Stopień Kundalini Reiki. – Mistrz.

Ogień Kundalini wzmacnia się i podnosi do czakry korony, przez którą wychodzi do góry.
Przepływ energii Kundalini wzmacnia się
Kundalini podnosi się do czakry korony
Można od tej pory inicjować innych w system Kundalini Reiki

Otrzymujecie DODATKOWE FORMY PRACY Z KUNDALINI REIKI – DOSTĘPNE PO INICJACJI 3 STOPNIA:

– Pomoc w usuwaniu przeszkód życiowych (Krystaliczne Reiki)
– Zrównoważenie systemu energetycznego (Balans Reiki)
– Usuwanie urazów psychicznych i fizycznych (Diamentowe Reiki)
– Wzmocnienie Dna do samouzdrowienia (DNA Reiki)
– Uzdrowienie urazu okołoporodowego ( Reiki Trauma urodzeniowa)
– Uzdrowienie relacji z miejscem życia ( Reiki Lokacji)
– Uzdrawianie urazów z zeszłego życia ( Reiki Poprzednich wcieleń)

Po tym stopniu macie już możliwość inicjacji innych w system Kundalini Reiki.

Przy nauczaniu Kundalini Reiki otrzymasz skryp na maila z dokładnym opisem ćwiczeń i inicjacji a po inicjacji 3 stopnia dostaniesz dyplom Mistrza Kundalini Reiki – na adres domowy lub mailem …

e mail aakd1@wp.pl
lub na www.facebook.com/ReikiTarotMojaPasja
skype- wróżka kasia
Nauczanie odbywa się na odległość, więc możesz być gdziekolwiek na świecie i otrzymać inicjacje Kundalini Reiki!
Po zgłoszeniu się, wspólnie ustalimy datę i godzinę inicjacji.

LINIA PRZEKAZU KUNDALINI REIKI
Ole Gabrielsen (twórca systemu Kundalini Reiki)
Piotr Dacjusz Górski
Katarzyna Domagalska (Andrzejak)

INDYWIDUALNY KURS TAROTA

Zapraszam na indywidualny również przez dowolny i dogodny komunikator Skype Messenger Viber ,WhatsApp kurs Tarota, wszystkich, którzy chcą nauczyć się pracy z kartami, interpretacji kart lub pragną usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę.
Kurs warsztatu obejmuje tematykę – Małe i Wielkie Arkana Tarota. Będziemy szczegółowo poznawać symbolikę, znaczenie kart, ich praktyczne zastosowanie, wzajemne powiązania. Będziemy rozwijać umiejętności interpretacji rozkładów (sąsiedztwo kart, pokrewieństwo karty), samodzielne tworzenie rozkładu oraz poznawać tajniki i etykę pracy z kartami.
Kurs składa się z wykładów oraz ćwiczeń praktycznych.
Na kursie całą swoją uwagę poświęcam jednej osobie, jest to kurs indywidualny. Na koniec jeśli ktoś sobie życzy, wystawiam certyfikat ukończenia kursu tarota.
W programie kursu między innymi:
– czynności wstępne
– warsztat pracy z kartami
– symbolika – Małe i Duże Arkana Tarota
– interpretacja kart – Wielkie Arkana – w otoczeniu innych kart – Arkanów Wielkich oraz w otoczeniu Arkanów Małych
– interpretacja kart – Małe Arkana
– określenie osób w Tarocie
– określenie zawodów w Tarocie
– określenie czasu w Tarocie
– wybór układów
– techniki rozkładu kart
– interpretacje rozkładów (uczucia, sytuacja zawodową, firma, finanse, zdrowie, podróże)
– samodzielne tworzenie rozkładów
– ćwiczenia praktyczne
– etyka pracy z kartami
Terminy: do indywidualnego ustalenia
Na takim kursie jestem tylko ja i uczeń, więc mogę poświęcić cały swój czas dla jednej osoby (uczeń).
Koszt kursu – godzina spotkania 20  eur tylko od was zależny jak szybko i jak długo potrzebujecie czasu na zdobycie wiedzy w zakresie nauki tarota.
KONTAKT
tel.. +353894812984
Priv -proszę pisać lub dzwonić na messenger  lub whatsApp – podam szczegóły
Obraz może zawierać: 3 osoby, w tym Wróżka Kasia Tarocistka Doradca Ezoteryczny, tekst „Wróżka sia”

Pieczęć 7 Archaniołów

11880486_1479832642313198_2786846347990658309_n

Zapraszam na sesje Indywidualnych Spotkań Rozwojowych

Zapraszam na sesje Indywidualnych Spotkań Rozwojowych   warszaty-rozwoju-osobistego

Szukasz uzdrowienia siebie i swego życia, szukasz sposobu by poprawić jakość życia, chcesz poznać, obudzić i uruchomić swoje potencjalne możliwości, chcesz poznać siebie, chcesz żyć w zgodzie z sobą i swym otoczeniem, to pozwól sobie uwierzyć, że jest to możliwe, a ja służę Ci pomocą.

Zapraszam na sesje Indywidualnych Spotkań Rozwojowych oraz kursy indywidualne i zajęcia grupowe -które pomogą w tworzeniu spełnionego życia., przekraczania ograniczeń; usuwanie negatywnych wzorców, wprowadzanie wzorców sukcesu i powodzenia.

Spotkania pomogą Ci:
Przede wszystkim warsztaty rozwoju osobistego pozwalają na uzyskanie wewnętrznej harmonii – poznanie relacji zachodzących pomiędzy ciałem a umysłem oraz emocjami, co pozwala jednocześnie na odkrycie i rozwój wewnętrznego potencjału. W efekcie warsztaty dają ich uczestnikom większą samoświadomość, zmieniają niejednokrotnie perspektywę patrzenia na zdarzenia przeszłe i przyszłe, na swoje otoczenie, zwiększają pozytywną samoocenę, powodują większą otwartość na ludzi i łatwiejsze wyrażanie siebie w relacjach z innymi, a w efekcie przywracają zadowolenie i radość z życia.
– Ustalić cele życiowe i uświadomić sobie oraz przepracować blokady z nimi związane.
– Przepracować Krytyka wewnętrznego, czyli zgeneralizowane, niepodatne na zmianę, nacechowane silnie negatywnie przekonania na swój temat.
– Podnieść swój poziom samooceny, poczucia własnej wartości, asertywności, spójności wewnętrznej oraz zdobyć nowe pożądane jakości, jak np. inteligencja emocjonalna, kompetencje społeczne, empatia.
– Rozładować myśli oraz emocje zablokowane na różnych etapach rozwoju osobistego.
– Przećwiczyć nowe, bardziej satysfakcjonujące sposoby reagowania w różnych sytuacjach.

Moje usługi są przeznaczone dla wszystkich chętnych, niezależnie od tego w jakim punkcie życia się znajdują. Dla jednych osób będzie to typowa pomoc terapeutyczna lub rozwiązanie sytuacji problematycznej, dla innych będą to podpowiedzi, wskazówki i działania związane z rozwojem osobistym, dla jeszcze innych, z rozwojem duchowym.

Jak odbywa się sesja Indywidualnych spotkań i ile trwa?

Sesje przeprowadzane są „na żywo”  lub za pośrednictwem komunikatora skype.

Ile trwa jedna sesja?

Sesja  trwa 60 min.

Ile kosztuje sesja Indywidualnych Spotkań Rozwojowych ?

Koszt jednej sesji wynosi 20 eur

Jeśli podjąłeś  /aś decyzję zadzwoń lub napisz

KONTAKT

tel.. 0894812984

meil – aakd1@wp.pl

lub fb na pv – https://www.facebook.com/ReikiTarotMojaPasja

skype- wróżka kasia

WALET DENARÓW

AURA DNIA – WALET DENARÓW

To przede wszystkim dobry dzień dla wszystkich młodych ludzi, którzy podejmują decyzje o swoich dalszych losach związanych z nauką. Dzisiaj warto dokładnie zastanowić się nad tym, w jakich kursach warto wziąć udział w najbliższym czasie lub w jakie szkolenia zainwestować, by później móc czerpać z tego korzyści. To również nauka przed maturami w końcu mamy MAJ.
Dla innych to dobry dzień na odkrywanie nowych pasji, hobby, które pozostanie z nami na bardzo długo. To także karta dobrych wiadomości związanych z podjęciem nowej pracy lub podnoszeniem kwalifikacji do zmiany stanowiska. Działaj! Warto więc zwracać uwagę na to, co dzieje się wokół nas, ponieważ to może okazać się dla nas bardzo cenne. Dzisiaj możemy otrzymać dobre wiadomości w kwestii ważnego dla nas przedsięwzięcia lub inwestycji, być może ktoś pochwali nas za dobre zarządzanie zasobami (tak w pracy, jak i w domu). Paź Denarów poleca także, by zadbać o swoje otoczenie a w szczególności o nasze pociechy.- karta ta oznacza ludzi, którzy mają dar wzbudzania u innych silnych emocji: domagają się tego, aby ich kochać, jak również uwielbiają, kiedy trzeba się z nimi liczyć. To również dobry moment na porządki oraz zadbanie o własny dom. Dzisiaj możemy być bardziej pedantyczni i dokładni w tym, co robimy.
Być może dzisiaj spotkamy osobę, która zaimponuje nam swoją przedsiębiorczością i zmysłem do interesów, może wejdziemy z nią w jakiś układ Nawiasem mówiąc ta propozycja może dotyczyć także naszego życia osobistego, przynosząc przyjemne wydarzenia i przeżycia. Zgadzajmy się i dajmy sobie czas w pełni nacieszyć się tym.
Z drugiej strony karta przestrzega jednak przed nadmiernym skupianiem się na pieniądzach. Ostrzega także przed fanatyzmem w kwestii porządków. Powinniśmy też umieć rozróżniać osoby potrzebujące od zwykłych pasożytów, które chcą żerować na nas i naszym majątku.

 

PRZESŁANIE -przewodników duchowych

Czy ze wszystkich sił buntujemy się przeciwko władzy? Tak bardzo ,że aż chce nam się krzyczeć” Nie możecie mnie kontrolować”!
Jeśli tak to mamy rację. Nikt nie może nas kontrolować jeśli się na to nie zgodzimy. Sam fakt że już nie pozwalamy by inni nas kontrolowali, oznacz że poczyniliśmy postępy. To znak, że oddalamy się od świata zależności i odzyskujemy swój osobisty autorytet jako niezależna świadoma dusza, gotowa do przyjęcia za siebie odpowiedzialności
Stawianie czoła autorytetom stanowi niezbędny krok w rozwoju. Musimy jednak uświadomić sobie, że nie wszyscy i nie wszystko co znajdzie się na naszej drodze, działa przeciwko nam.
Poprośmy swoich Przewodników- Wojowników o odwagę, by stawić czoło temu co nas dręczy, a także o mądrość,żeby wiedzieć, kiedy uznać czyjś autorytet.
Przesłanie Przewodników- Wojowników brzmi:
” Stań w obronie tego, co dla ciebie ważne i proś o to.Nie walcz jednak dla samej walki. Szanuj też władzę i prawa innych.”

KARTA DNIA- 8 KIELICHÓW

KARTA DNIA – 8 KIELICHÓW

Dziś kochani pewna trudna sprawa wreszcie się zakończy. Możemy dostać negatywną odpowiedź na swoją prośbę lub zerwać pewną znajomość. Przestaniemy się oszukiwać i wreszcie zobaczymy jasno, kto nam sprzyja, a kto tylko udaje. Możemy z tego powodu poczuć żal, a nawet złość, jednak już wkrótce w naszym sercu pojawi się także uczucie ulgi. Zamknijmy stary rozdział i zastanówmy się, gdzie i z kim chcielibyśmy naprawdę być. Karta radzi, abyśmy przestali żyć przeszłością. To, co nowe i jeszcze nieznane czeka na nas i przyniesie nam szczęście.

Karta dnia- 3 mieczy

W dzisiejszym dniu będzie patronować nam 3 mieczy- trudna karta, ale jak wiadomo,zawsze smutek i radość będą się ze sobą przeplatać. Więc co nam dziś 3 mieczy może przynieść? Hmm kiepski nastrój który szybko minie. Może oznaczać przysłowiowego ,,doła” – nic nam się nie chce, unikamy znajomych, widzimy wszystko w czarnych kolorach,ale większość problemów jest łatwa do rozwiązania, zależeć to jednak będzie od naszego podejścia. Dzisiejszy dzień stać też będzie pod szyldem przyswajania wiedzy. Łatwiej niż zwykle będziemy mogli przygotować się do rozmów lub do zbliżającego się egzaminu czy wystąpienia publicznego, bowiem Trójka Mieczy wskazuje na bardzo łatwe przyswajanie wiedzy poprzez pamięć i bardzo swobodne operowanie słowem mówionym. To dzisiaj wyciągniesz i sformułujesz poprawne wnioski, to dzisiaj łatwiej zapamiętasz tekst przemowy z racji tego, że szybciej wejdą ci do głowy odpowiednie sformułowania i cytaty. W sprawach uczuciowych symbolizuje kłopoty, z reguły sercowe. Zapowiada rozczarowanie, przykrości, zranienie i nierzadko koniec związku. Są to trudne do zagojenia rany serca i psychiki, ale dzisiaj nastąpi pełne oczyszczenie i droga do uzdrowienia, gdyż karta radzi, żeby w danej sytuacji odłożyć sentymenty na bok i działać tak, jak nakazuje rozum i logika i mimo bólu zdecydowanie uwalniamy się ze związku, lub po prostu znajomości ,który wpływał na nas negatywnie i czynił nas chorymi.Życie idzie do przodu i ty też powinieneś za nim podążać.Kochani nie warto zamykać się w przeszłości i w złych doświadczeniach obecnych, ponieważ to my kreujemy własne jutro!
 

Przesłanie Przewodników Dobrobytu

Czy to z powodu nagłej zmiany warunków, czy głęboko zakorzenionych wzorców niedostatku, możemy być całkowicie pochłonięci swoimi finansami i poczuciem bezpieczeństwa. Być może boimy się że nie zdołamy całkowicie zaspokoić własnych potrzeb, więc staramy się zaoszczędzić każdy grosz.Wasze lęki mogą spowodować, że nie w sobie , lecz u innych będziemy nieświadomie szukać otuchy, lub zapewnienia nam tego czego potrzebujemy. Niestety jeśli pozwolimy by nasze lęki przejęły nad nami kontrolę inni będą wyczuwać nasz brak pewności siebie i odsuną się od nas, obawiając się, że „wykorzystamy” ich, żeby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i w ten sposób powiększymy jeszcze pasmo niedostatku. Ten krąg lęku i braku coraz bardziej wysusza „studnię dobrobytu”.
Na szczęście mamy przy sobie swoich Przewodników Dobrobytu, którzy pomogą nam odwrócić tę wibrację. Informują nas że wszelkie gromadzenie i wstrzymywanie jest sprzeczne z boskim przepływem we wszechświecie i stanowi odwrotność tego, co potrzebne, by tworzyć dobrobyt. Prawa dobrobytu we wszechświecie głoszą, że dostajemy to, co dajemy;- we wszechświecie nie ma czegoś takiego jak brak ;- pojęcie to istnieje wyłącznie w naszym umyśle. Ubóstwo jest wskazówką ,że straciliśmy kontakt z Boskim Źródłem, czego skutkiem jest niskie poczucie własnej wartości. Oto prawdziwe źródło braku w każdej dziedzinie naszego życia- czy będzie chodziło o pieniądze, wygodę, bezpieczeństwo, czy nawet miłość.Żebyśmy mogli znowu popłynąć z prądem życia. nasi Przewodnicy Dobrobytu zachęcają nas do odnowienia kontaktu ze Źródłem, co możemy zrobić, będąc hojnym pod każdym względem. Wszelkie skłonności do skąpstwa, nawet w odniesieniu do siebie samego, jedynie utrzymują brak kontaktu z Boskim Źródłem. Odzyskajmy poczucie własnej wartości przyznając, że jesteśmy dzieckiem wszechświata, a nasze potrzeby zostaną bez trudu zaspokojone, jeśli tylko otworzymy swe serce i przyjmiemy dary wszechświata. Włączmy się w ten strumień, dzieląc się tym , czym możemy: uśmiechem, komplementem, pomocą lub czasem
. Przesłanie Przewodników Dobrobytu:
„Włącz się w obfitość wszechświata, dzieląc się swoim sercem”

 

Mudra woli

Mudra przepływu

MUDRY- Joga rąk – energetyczne układy rąk

Kochani od poniedziałku do karty tarota będę losować co tygodniową kartę
'”Mudry dla ciała, umysłu i ducha” która zachęci was do działania pchnie naprzód, tym samym pomagając wam uporać się z chorobami, trudnościami, smutkiem, strachem oraz rozczarowaniem, sprawią ,że na nowo odnajdziecie radość i spełnienie w wielu małych i większych przyjemnościach życia. A wtedy kamienie leżące na waszych ścieżkach będziecie umieli wykorzystać we właściwy sposób; -do budowania pięknych dróg, mostów, schodów i wież, które będą dla was schronieniem dającym bezpieczeństwo i zapewniającym ochronę
Wiele wyzwań, którym musimy stawić czoła, wymaga od nas użycia całej naszej siły i wykorzystania całej odwagi. Chcemy odzyskać zdrowie lub wbrew naszej niemocy wieść udane życie. Musimy podejmować ważne decyzje i odnajdywać niełatwe rozwiązania. Odpowiednie wewnętrzne nastawienie sprawi, ze WSZYSTKO stanie się możliwe! Mudry nam w tym pomogą!

Z mudr korzysta się w bardzo prosty sposób;
Upewnij się ,że twoje ciało jest wyprostowane i zrelaksowane, a następnie złóż dłonie lub palce razem tak jak na obrazku karty. Możecie odnieść wrażenie ,że palce lub dłonie przyciągają się do siebie niczym magnesy.Nie jest istotne, od której ręki będziecie zaczynać ustawienie palców.
Mudry można stosować w zależności od sytuacji i jak wam wygodnie można stojąc, spacerując, siedząc lub leżąc. Ale zawsze trzeba pamiętać aby robić to co najmiej 3 razy dziennie po 10-15 minut pamiętając o spokojnym miarowym oddechu.
Wylosowana karta pokaże nam, gdzie istnieje jakiś brak i jak to zmienić, gdzie występuje nadmiar i jak doprowadzić do równowagi. Pomogą nam również w podejmowaniu decyzji i odnalezieniu drogi, jeżeli ją zgubiliśmy. Ale oczywiście stanie się to tylko wtedy, gdy będziemy postępowali zgodnie z tym ,co nam podpowiedzą- żadnych , ale to żadnych półśrodków. Róbcie dokładnie to, co karty pokażą, a na pewno nie zbłądzicie. Nie oszukujcie!!! Róbcie 3 razy dziennie przez cały tydzień!

Tarot Reiki -moja pasja
Wróżka Kasia
.

Przesłanie Duchowych Przewodników „Wyższe Ja”

Karty Duchowi przewodnicy

Wyższe Ja radzi nam trzymać emocje na wodzy, gdy przechodzimy przez etap przemian. Bądźmy też czujni, aby nie ulec manipulacji emocjonalnej poprzez lęk i dramatyzm otaczających nas ludzi. Wokół nas panuje atmosfera zmian, a niepewność wywołuje niepokój i poczucie zagubienia. Zaakceptujmy potencjalny stres i stawmy czoło tej nieprzewidywalnej burzy, zachowując zimną krew. Cokolwiek zrobimy, nie pozwólmy ulec kuszącemu i uzależniającemu urokowi dramatyzowania tylko po to, żeby pozbyć się nadmiaru płynącej w żyłach adrenaliny. Wyjdźmy pobiegać albo poćwiczyć w siłowni. Nasz niepokój wyrażajmy raczej fizycznie niż emocjonalnie i chrońmy się przed działaniami innych, wywołujących w nas lęk
Owszem trudno jest stawić czoło nieznanemu, ale nasze wyższe Ja spokojnie zapewnia nas, że niezależnie od tego, jakie napotkamy wyzwania, poradzimy sobie z nimi śpiewająco, jeśli tylko zachowamy spokój i pozostaniemy odprężeni mocno stojąc na ziemi.
Przesłanie Wyższego Ja to:
„ZACHOWAJ SPOKÓJ”

KARTA TYGODNIA – 6 MIECZY

Dzień dobry kochani, dziś tasując karty wyleciała mi 6 mieczy, więc chciała być z nami w tym tygodniu. Zatem co przyniesie nam tydzień w 6 mieczy? Jest to karta zmian i pokazuje nowa drogę wszelkim pomysłom i kreacji twórczej.. Skłania nas do podejmowania ważnych dla nas spraw życiowych często trudnych i bolesnych ,które w rezultacie mogą nas uleczyć i pomogą nam przełamać rutynowe działania lub metody postępowania i być może dla wielu z nas przyniesie duchowy przełom i w rezultacie poczujemy ulgę i wolność. 6 mieczy to również kontakty internetowe, podróże te mentalne i konkretne- realne. Zmiana pracy lub nowe stanowisko, zmiany miejsca zamieszkania i w rezultacie przeprowadzka, to również wszelkiego rodzaju kursy i dokształcanie.
W tym tygodniu mamy szansę wypłynąć na nowe wody i coś zmienić, oderwać się od jakiejś trudnej sytuacji, relacji, mimo lęku i wątpliwości. Spróbujmy nie poddawać się emocjom, a będziemy mieli możliwość poznania nowych rozwiązań nowatorskich, którymi zastąpimy te dotychczasowe. A warto pamiętać że rozpoczęcie nowej drogi zawsze zaczyna się w momencie porzucenia tego co stare, tego co już się wypaliło . Dopiero gdy zostawimy to za sobą , to możemy wkroczyć i zapisywać nowy rozdział w swoim życiu.
Czasem trzeba wyruszyć na poszukiwanie nowego, lepszego świata. Nie oglądać się do tyłu, być ufnym, opanowanym i spokojnym. Na drugim brzegu z pewnością czeka coś miłego.
Jeśli jednak próbujemy uciec od swych myśli, to musimy wiedzieć, że nam się to nie uda. Podążą one za nami wszędzie – dokądkolwiek się udamy…

db_VV-_Schwerter_061

karta dnia- Król Kielichów

Kochani dzisiejszy dzień zapowiada się nader spokojnie i harmonijnie. Przede wszystkim Król Kielichów to bardzo pozytywna karta symbolizuje dojrzałość emocjonalną, bezpieczeństwo opiekuńczość i empatię patronuje spotkaniom z ludźmi, którzy są od nas starsi, ale mają liczne zainteresowania w temacie artystycznym. To wrażliwe osoby, które posiadają empatię uczuciową i potrafią wesprzeć psychicznie i intelektualnie. Ważne jest to, że dzisiaj możemy spodziewać się dobrych wieści i spokojnych, szczerych rozmów. Tak więc kochani jeśli pojawią się dziś jakieś problemy to zapewne pojawi się sposobność, aby spojrzeć na nie z innej strony, a zapewne to co nas niepokoi lub sprawa która leży nam na sercu znajdzie szybkie rozwiązanie. Może też, dziś spotkamy bystrego, sympatycznego człowieka , lub kogoś kogo już dobrze znacie, który wysłucha, wesprze i któremu będziemy mogli powierzyć swoje troski. A być może to my staniemy się takim dobrym empatycznym wsparciem?
Dla osób w związkach to także dobry dzień, który zwiastuje spokój i poczucie bezpieczeństwa psychicznego. Król Kielichów to mężczyzna opiekujący się rodziną i wspierający ją emocjonalnie.
Osoby samotne mogą liczyć na to, że ktoś wesprze je w poszukiwaniach tej drugiej połowy. Być może nawet to ta osoba stanie im się bliska, lub okaże się miłością jego życia.
W pracy spokojnie i harmonijnie, ale musimy pamiętać ,aby zadania wykonywać rozważnie i nie działać pochopnie, zachować zdrowy rozsądek do spraw i ludzi.
W negatywnym aspekcie Król Kielichów ostrzega nas przed nadmiernym kontrolowaniem swoich uczuć i brakiem spontaniczności. Nie pozwólmy sobie na zbytnią melancholię.
 

karta dnia- Sprawiedliwość

Dzisiejszy dzień znajduje się w aurze karty Sprawiedliwości, przekazuje ona podstawową zasadę karmiczną ” co wyślesz- to do Ciebie wróci”
Tak więc kochani ten dzień będzie wymagał od nas jasności myśli, będziemy musieli dokonywać wyborów między dobrem i złem, prawdą a kłamstwem, dzień, w którym zarówno będziemy oceniać jak i będziemy oceniani.
Więc jeśli przeżywamy konflikty lub musimy podjąć ważną decyzję postarajmy się zachować uczciwość i bezstronność. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tylko nasza uczciwość zapewni nam dzisiaj spokój ducha i ciała – jeżeli jednak gdzieś popełniliśmy błąd, dzisiaj poniesiemy konsekwencje.

W negatywnej odsłonie nie będzie dobrze, o ile zechcemy nadużyć prawa, naciągnąć paragrafy na swoją korzyść, wymuszać i dopuszczać się oszustwa( również w partnerstwie)Pamiętajcie! prędzej czy później wyjdzie przysłowiowe szydło z worka i wtedy możemy mieć problemy. Warto zastanowić się nad naszym podejściem do życia, może warto coś odpuścić, zmienić swoją postawę względem kogoś lub czegoś gdyż nie warto blokować energii!!!

 

karta tygodnia – 8 buław

Witajcie kochani! I jak sama karta wskazuje ho ho ho będzie się działo!!! jest to najbardziej dynamiczna karta w tarocie a więc; Aktywność, , intensywna komunikacja. Ruch, szybkość, działanie, znaczny postęp w rozwoju sytuacji. Coś zostało wprawione w ruch, teraz pozostaje czekać na rezultaty. Jest to karta, która symbolizuje natłok wydarzeń, dynamizm sytuacji, szybki rozwój wypadków, intensywną komunikacja wszelkiego rodzaju. Ponadto karta może symbolizować podróż, gorący romans, znajomość, która jest intensywna, dużo się dzieje. Po okresie stagnacji wróży nagłe przyspieszenie, krok do przodu. To również częste komunikowanie się poprzez pocztę elektroniczną, sms-y, komunikatory umożliwiające rozmowę i innymi drogami, które są dostępne.
Ale kochani czy potrafimy temu zdołać? Gdyż w mniej pozytywnej odsłonie tej karty to jedynym problemem są nasze ograniczenia, strach przed zmianami i nieumiejętność podołania szybkości zdarzeń, albo ich unikanie ,to również wielkie lenistwo.Problemem mogą być trudności z tym że nie można wyjść ze stagnacji samodzielnie, takie czekanie na cud z zewnątrz… trzeba się ruszyć, samo nic nie przyjdzie a nawet jeśli przyjdzie z 8 Buław to też trzeba coś z tym zrobić Emotikon smile Możecie w pewnym momencie czuć dyskomfort ale warto to przełamać…!

W uczuciach przygotujcie się na; duży ruch i przyspieszenie akcji. Jeśli mamy wątpliwości czy przejąć inicjatywę, to karta ta podpowiada, że jak najbardziej trzeba działać. Granie na zwłokę, czekanie aż sytuacja rozwiąże się sama, jest najgorszym rozwiązaniem w tej chwili. To my musimy przejąć inicjatywę i wziąć sprawy w swoje ręce, inaczej plany mogą się nie powieść. Jest to bardzo korzystny czas na załatwianie spraw, wyjaśnianie nieporozumień czy też przejęcie inicjatywy w związku. Dużo będzie zależało od nas. W stałych związkach oznacza nagłą potrzebę rozmawiania, komunikowania się, polepszania relacji, chęć pracy nad związkiem poprzez rozmowy i działania, również może oznaczać wspólne pomysły i plany. Ponadto karta oznacza szybkie decyzje i działania.Być może, że mężczyzna, którym się interesujesz narzuca Ci zbyt duże tempo, możliwe że za szybko chce Cię zdobyć albo nie daje Tobie czasu na wytchnienie. A może znasz taką kobietę, która postępuje w ten sposób i trochę za bardzo naciska na wspólne spotkania, związek i zbyt szybko się angażuje? Karta może być także zapowiedzią nagłej podróży, np. w miejsce, gdzie będzie Twój ukochany/Twoja ukochana. Może wskazywać też na nagłe, niespodziewane zaproszenie na randkę lub romantyczne spotkanie,lub romans. Czegokolwiek karta by nie dotyczyła, 8 buław zapowiada intensywny okres. Oj będzie się działo!
w sprawach finansowych zapowiada pracowity, ale i owocny okres. Biznes będzie się rozwijał i to w dosyć szybkim tempie. Karta wskazuje także na wszelkiego rodzaju transakcje handlowe i negocjacje. Wszystko działa doskonale, nawet jeśli tempo jest wysokie. Nasza energia jest zogniskowana, możemy się spodziewać szybkich rezultatów. 8 buław to także podróż powietrzna, rozmowy, częste negocjacje, intensywna korespondencja, dużo zamówień i klientów. Jeśli prowadzisz własną działalność to możesz się spodziewać dynamicznego rozwoju lub końca zastoju. Dla osób nie mających zatrudnienia karta może oznaczać nowe, obiecujące perspektywy albo też kilka interesujących ofert. Jest to znak, że praca wkrótce się znajdzie, o ile będziemy jej dosyć aktywnie szukać. To nie jest czas na lenistwo i bierność! Ósemka buław wyraźnie zachęca do działania i wzmożonej aktywności. Los będzie nam sprzyjał, ale musimy wykazać się pracowitością i wytrwałością. Jeśli damy z siebie trochę energii, to możemy liczyć na szybkie sukcesy. Jest to dobry okres na prowadzenie interesów i na rozpoczęcie własnej działalności.

Moi drodzy w tym tygodniu pilnujcie ładowania telefonów bo pewnie będą gorące od połączeń. Życie nabierze kolorów i smaku. Przyjmijcie tę aurę 8 buław z otwartymi umysłami i sercami, z wiosną dobrze jest wpuścić trochę świeżego powietrza w nasze życie.

A w kolejnym poście tak jak obiecywałam wcześniej Mudra na tydzień

karta dnia- królowa kielichów

Królowa Kielichów dzisiaj gwarantuje nam spokojny, miły i bardzo emocjonalny dzień. Uczy, jak sobie radzić ze swoimi stanami psychicznymi, tym samym wprowadzając w życie gwałtowników trochę spokoju. Niewykluczone są również niezwykłe doznania miłosne więc kto wie, może kogoś z was dopadnie nagle jak piorun z jasnego nieba miłość z łagodną, ciepłą, empatyczną, pomocną, opiekuńczą, niezwykle wrażliwą i romantyczną osobą ?. W stałych związkach niezwykłe porozumienie a każdy nowy dzień będzie Wam przynosił coś nowego.Jeżeli pojawiły się w pracy lub w finansach jakieś problemy, może najlepiej by było abyśmy poradzili się kogoś? Najlepiej aby to była kobieta, kobieta bowiem da nam osąd który pomoże nam w trudnej sytuacji.Jeżeli coś nam dolega, prawdopodobnie jest to przejściowe, choroby na razie większe nie będą się nas imały.
Jako ostrzeżenie -pomyślmy o sobie, zadbajmy o własne sprawy i potrzeby. Nie poświęcajmy się aż tak bardzo i pozwólmy swoim bliskim na samodzielne decyzje. Gdyż Królowa Kielichów ostrzega przed nadmierną troską o innych i szantażem emocjonalnym w twoim otoczeniu.

karta dnia – Wiara, Kapłan

Na dzisiejszy dzień wylosowałam kartę Kapłana, co oznacza dla nas dzień pełen poszukiwania siebie i sensu swojego życia i który będzie nastawiał nas na przyjmowanie wszelkich darów oraz rad od mądrych ludzi, autorytetów. Może to być ksiądz, nauczyciel czy mistrz duchowy, osoba zajmująca się ezoteryką. Możemy oczekiwać wsparcia jakiegoś eksperta lub dobrej mądrej rady kogoś bardzo doświadczonego. Jeśli ktoś planuje zmianę pracy, to radzę nastawić się na wysokie wymagania, ale ważne aby wybierać firmy z tradycjami.
W związkach spodziewajmy się porozumienia zarówno duchowego jak również emocjonalnego.
Dla par o dłuższym stażu możliwość zaręczyn(bierzcie kochani propozycję z zamkniętymi oczami) gdyż karta wskazuje na rychły ślub i trwałe małżeństwo!
A dla tych którzy zastanawiają się czy podjąć przerwane studia , zacząć kurs języka obcego, lub inne szkolenie to karta jak najbardziej sugeruje ,że jest to właściwy czas.
Kochani jeśli dziś pojawią się jakieś dylematy lub nie będziecie wiedzieli co dalej robić, to teraz jest dobry czas aby udać się np. do doradców lub specjalistów w danej dziedzinie' Jego porady okażą się zbawienne.

W negatywnym aspekcie -Warto zwrócić uwagę na złość, niechęć i bunt przeciwko utartym regułom i zasadom moralnym.Jest wskazówką, że nieraz trzeba okazać trochę pokory i przestać myśleć, że wszystko umiemy zrobić najlepiej.

karta dnia- 5 denarów

Smutna to karta….wskazuje na chroniczny niedostatek, a więc wszelkie sytuacje kiedy czegoś nam do szczęścia brakuje,brak stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa gdzie w tych chwilach towarzyszy nam niepokój co wiąże się z mniejszymi lub większymi kłopotami finansowymi i kryzysami emocjonalnymi. Nie piszę kochani aby was wystraszyć, ale po to abyście zwrócili uwagę na to, że czasami dzieje się to wszystko tak naprawdę na „własne życzenie” zamykamy się w sobie, użalamy się nad sobą i skupiamy się na własnym nieszczęściu, sztuka jest w tych trudnych dla nas chwilach pochwycić szanse jakie niesie nam los i umiejętnie wyrwać się z marazmu i znaleźć sposób na poprawę losu i wyjść z kryzysu czy to materialnego czy też emocjonalnego. Wyciągnijmy rękę i poprośmy bliskich o pomoc, im naprawdę na nas zależy.W ten sposób odzyskamy poczucie bezpieczeństwa, miłości i zrozumienia
Dzisiaj nie inwestujmy i nie kupujmy, bo stracimy więcej niż tylko pieniądze. Usiądźmy lepiej spokojnie i odczekajmy z działaniami, gdyż sprawy, które będziemy załatwiać mogą nie pójść po naszej myśli, warto przemyśleć jeszcze raz i podjąć pewne kroki w tej sytuacji włączając w to sprawy urzędowe i bankowe.Pamiętajcie że nawet ze złej sytuacji można znaleźć rozwiązanie, więc nie bójcie się prosić o pomoc.

Karta dnia- 4 buław

Dziś kochani jesteśmy gotowi na przyjęcie nowych doznań
4 buław wreszcie okaże się być naszym wybawieniem po wczorajszej rozpaczy To zapowiedź odkrywania nowych dróg i obszarów w naszym życiu.
Tak więc dziś otwieramy się i wychodzimy na zewnątrz, cieszymy się dniem i życiem. Poczujemy się dziś na tyle bezpiecznie ,że będziemy gotowi opuścić swój pancerz i aktywnie brać czynny udział w życiu świata który nas otacza. Tak więc moi drodzy dziś będziemy zarówno towarzyscy, uśmiechnięci i weseli.W życiu zawodowym poczujemy że mamy wenę , poczucie zadowolenia z wykonywanych działań, Jeśli wcześniej nie mieliśmy chęci aby cokolwiek załatwić ,to zapewne dziś poczujemy motywację i chęć działania.
W mniej korzystnej odsłonie możemy poczuć dziś brak wiary we własne możliwości, niechęć spowodowana takim „nic mi się dzisiaj nie chce”
 

ŚPIĄCY MUSI SIĘ PRZEBUDZIĆ!

Bogosawienispiacy
Śpiący musi się przebudzić!

Podobno po zamknięciu pchły w słoju, na pewien czas, skacze ona i obija się o wieko. Z czasem poznaje swoją strefę bezpieczeństwa i skacze już tylko na wysokość bezpieczną dla siebie, nie obijając się już o wieko. W momencie usunięcia wieka pchła nie jest już w stanie wyskoczyć ze słoja, jej strefa bezpieczeństwa staje się jej więzieniem…

Żyjemy we wszechświecie, w którym istnieją tylko dwa stany – miłość albo lęk, świadomość albo nieświadomość. Między jednym i drugim jest wolny wybór.
Za każdym razem, kiedy natrafiamy na lęk, konfrontujemy się z naszą własną, osobistą strefą bezpieczeństwa, z naszym własnym więzieniem stworzonym przez nas samych w naszym umyśle. Nie doświadczamy bezwarunkowej miłości, gdyż można ją doświadczyć tylko i wyłącznie poprzez rezygnację z naszej strefy bezpieczeństwa.

Nasza strefa bezpieczeństwa często zbudowana jest głównie z lęku przed bólem i zranieniem, które już dawno się wydarzyło. Ból w jakiejkolwiek formie jest oznaką nierozumienia rzeczywistości.
Gdyby pchła przy pierwszym uderzeniu w wieko, doświadczając go, uświadomiła sobie jego istnienie, przykre doświadczenie natychmiast zmieniłoby się w lekcję, poszerzając tym samym rozumienie i świadomość pchły. Lęk w naszym życiu odgrywa zawsze rolę strażnika chroniącego nas przed bólem i zrozumieniem prawdy. Zrozumienie zaś zawsze daje wyzwolenie i poszerzenie świadomości. Lęk pojawia się zawsze tam, gdzie jest potrzeba odcięcia nas od świadomości prawdy, której wcześniej nie zrozumieliśmy. Trwa na straży dotąd, aż będziemy na tyle silni i świadomi, by się z nim zmierzyć. Kiedy nam się to udaje, jest to znak, że spokojnie poradzimy sobie ze skarbem, który chroni. Z prawdą o rzeczywistości, której wcześniej nie potrafiliśmy przyjąć, dojrzeć i uświadomić sobie na tyle, by spokojnie zrozumieć Boską rzeczywistość i pozwolić sobie doświadczyć wszechobecnej doskonałości.

Nasze lęki pochodzą z naszej przeszłości, a nie z „Teraz”. W wiecznym „Teraz” nic się nie powtarza, wszystko jest z zmienne, w ruchu, pulsuje życiem. Nasza przyszłość zaś powstaje w oparciu o nasze wybory w „Teraz”. Wybraliśmy nieświadomość, by nie doświadczać tego, czego zrozumieć nie byliśmy w stanie w tamtym momencie. Zostało to wyparte do naszej podświadomości, by móc się z tym skonfrontować, jak już będziemy na tyle świadomi i gotowi, aby spokojnie poszerzyć naszą świadomość i doświadczenie o ten bardzo ważny fragment naszego istnienia. Kiedy przychodzi ten czas, gdy śpiący jest już gotów się przebudzić, nikt i nic nie jest w stanie go powstrzymać. Wszelkie przykre okoliczności, które do tej pory wypierał i tłumił nie rozumiejąc, teraz budzą go do świata Światła i Miłości, przybliżając moment doświadczenia w pełni swej Jaźni.
Przebudzeni

W moim życiu spotkałam parę osób, które naprawdę są przebudzone. Przeżywają swoje życie i naprawdę pozwalają sobie doświadczać życia takiego, jakie ono jest. Postrzegają i odbierają je w rzeczywistym stanie. Niektórzy nazywają to byciem tu i teraz.
Są to naprawdę unikalne jednostki. Przebudzeni wśród śpiących. Większości z nas śni się sen, który nazywamy „życiem”. Rzeczywistość snu jest dla nas tak realna i prawdziwa, iż nie uświadamiamy sobie nierealności doświadczeń i iluzji – emocji i lęków. Dopiero w momencie przebudzenia zauważamy, że to był tylko sen, a dla wielu początek prawdy o sobie i swym prawdziwym wymiarze. W momencie przebudzenia zdajemy sobie sprawę, kim naprawdę jesteśmy – a właściwie sobie przypominamy. Uświadamiamy sobie, że sen był iluzją, a my przez cały czas snu byliśmy tacy sami – od momentu zaśnięcia aż do przebudzenia.
Pięć przeszkód na drodze do przebudzenia

„Oświecenie to nie proces uczenia się czegoś nowego, lecz wyzbywania się starych przekonań i nieświadomych nawyków. Nie musimy nic robić, by wzrastać, należy jedynie przebudzić się do czegoś, co już w nas istnieje i trwa od prapoczątków.”

Colin P. Sisson

W przebudzeniu się i odbieraniu doskonałości życia przeszkadza nam pięć elementów. Jest to fundament filozofii „Integracji Oddechem” – rozwiniętej formy Rebirthingu stworzonej przez Colina Sissona. Jednocześnie jest to część mojego życia. Po tych pięciu elementach poznaję, że właśnie zasnąłem lub nawet już dawno śnię sen sprawiedliwego :))

Przyjmijmy, że przydarza nam się jakaś sytuacja – stajemy się jej świadomi. Pierwszą naszą nawykową reakcją i jednocześnie elementem odcinającym nas od rzeczywistości jest:

PORÓWNANIE

Automatycznie i niemal samoistnie porównujemy nasze doświadczenie do podobnych sytuacji z przeszłości i tu już w tym momencie nas nie ma!!!
Nasza świadomość zasypia w przeszłości, a to, co jest w teraz, przestaje dla nas istnieć. Całkowicie i w pełni nie doświadczamy już prawdy obecnej sytuacji, zaczynamy porównywać ją z przeszłymi doświadczeniami, które stłumiliśmy lub których pragniemy doświadczyć. Zaczynamy doświadczać uczuć i wrażeń z pamięci naszej przeszłości, a zwłaszcza tych, których się boimy, gdyż porównanie jest próbą sprawdzenia i kontroli, czy czasem już nie doświadczamy tego, czego się boimy lub czego pragniemy. Następuje kolejny etap w naszym umyśle w ciągu ułamka sekundy, to…

OCENA i OSĄD

Osądzamy nasze doświadczenie jako złe, gdyż nie doświadczamy prawdy, a tylko stłumioną energię naszego doznania z przeszłości, które już wcześniej osądziliśmy na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń – i koło się zamyka. Z reguły reagujemy emocjonalnie, często strachem, gdyż przypominamy sobie doznania, które oceniliśmy jako złe, a które wywarły na nas emocjonalnie największe wrażenie i wpływ. Zastanawialiście się, dlaczego ludzie lubią oglądać horrory? Na wydarzenia „dobre” mało kiedy zwracamy uwagę, a jak już nam się udaje osiągnąć prawdziwy sukces, to od razu się boimy, by się tylko na nim nie skończyło.
Następnie automatycznie pojawia się trzeci element układanki…

OPÓR

Stawiamy opór przed ponownym doświadczaniem tego, o czym nam przypomina obecna sytuacja, a z czym już dawno nie mamy kontaktu. Za oporem w parze idzie tłumienie i pojawia się najbardziej subtelna i trudna do zauważenia część, czyli…

UTOŻSAMIANIE SIĘ

Każdy z nas w życiu odgrywa jakieś role, z którymi się utożsamia. Spytasz kogoś, kim jest, to powie ci, że jest dyrektorem, ojcem, kierowcą, terapeutą itp., lecz czy naprawdę tym tylko jesteśmy? Co się z nami stanie, jak zmienimy zawód? Jeżeli mówię, że boli mnie noga, to czy rzeczywiście MNIE boli, czy tylko utożsamiam się z moim ciałem? Jeżeli jest mi smutno, to czy naprawdę tak jest, czy tylko utożsamiam się z moją sferą emocjonalną i uczuciem smutku? A jak smutek zniknie, to gdzie będzie ten smutny ja? Kiedy czuję wściekłość, bo ktoś mnie obraził, to czy jestem wściekły, bo tak rzeczywiście było, czy tylko identyfikuję się z moimi mentalnymi wyobrażeniami o sobie, w które wierzę? Czy naprawdę jestem tylko tym, w co wierzę, czy może jeszcze czymś innym?

Kiedy miałem problem ze zrozumieniem utożsamiania się, przyszła do mnie bardzo fajna opowieść dokładnie obrazująca ten aspekt:

Do Mistrza przychodzi kobieta z poważnym problemem, nie zdążyła jednak wypowiedzieć słowa, kiedy mistrz zapytał:
– Kim jesteś?
– Jestem Aria.
– Nie pytam, jak masz na imię, ale kim jesteś?
– Jestem szwaczką.
– Nie pytam się, co robisz, tylko kim jesteś?
– Jestem żoną Erycha.
– Nie pytam, czyją żoną jesteś, ale kim jesteś?
– Jestem matką moich dzieci.
– Nie pytam, czyją matką jesteś, ale kim jesteś?
– Jestem kobietą!
– Nie pytam, jakiej płci jesteś, ale kim jesteś?
Mistrz, widząc zakłopotanie kobiety, powiedział:
– Jak znajdziesz odpowiedź na to pytanie, twe problemy znikną.

Podobno jesteśmy tu, by właśnie odnaleźć odpowiedź na to pytanie.
Kiedy odnalazłem odpowiedź, postawiono przede mną następne pytanie: „Teraz, kiedy już wiesz, kim jesteś, czy masz na tyle odwagi, by być w pełni sobą?”.

ANALIZOWANIE

Analizowanie jest kolejną pułapką umysłu. Kiedy czegoś nie rozumiemy, to boimy się i uciekamy przed tym, wypierając to z naszej świadomości, gdyż „zrozumieć coś, znaczy zrobić to!”. Tylko doświadczenie daje zrozumienie. Często myślimy, że wiedza jest potrzebna, by coś zrozumieć, lecz doświadczenie jej nie potrzebuje. Analizowanie jest próbą zrozumienia bez doświadczania prawdy na podstawie szczegółów z przeszłości, idei i wiedzy zapożyczonej od innych. Analizowanie zawsze jest sposobem ucieczki od doświadczenia i prawdy, jaką każde doświadczenie ze sobą niesie.

Wszystkie te pięć elementów mamy w pełni perfekcyjnie opanowane. Dzieją się w ciągu ułamków sekund w naszej świadomości. Obszar działania naszego ego zamyka się w tych pięciu sferach. Bez przerwy analizujemy, oceniamy, stawiamy opór, utożsamiamy się z czymś i znowu porównujemy, analizując, przez co nie możemy doświadczać i być tym, kim naprawę jesteśmy. Przestajemy być sobą i odgrywamy role. Kiedy uświadomimy sobie, że jesteśmy aktorami na scenie życia, a nie rolami, które ogrywamy, życie naprawdę stanie się proste. Pocieszające jest to, że bez względu na to, jaką rolę teraz odgrywamy – kata czy ofiarę, kalekę, sportowca, bogacza czy żebraka, osobę poblokowaną i zakompleksioną (moja ulubiona :)),  czy mistrza duchowego, bez względu na te wszystkie role – MY SIĘ NIGDY NIE ZMIENIAMY, ZAWSZE JESTEŚMY W GŁĘBI SERCA SOBĄ. Tym, kim naprawdę jesteśmy. My tylko gramy na scenie życia, że tak nie jest. :))

Będąc kiedyś na pewnych warsztatach, prowadzący rozstawił siedzenia tak, jak są w samolocie, i stworzył atmosferę lotu nad Pacyfikiem. Po pewnym czasie przyjemnego lotu poinformował nas, że silniki uległy zniszczeniu i za minutę spadniemy do morza. Mamy czas, by wykonać jeden krótki telefon i powiedzieć jedno-dwa słowa. Padło szybkie pytanie: „do kogo byś zadzwonił i jakie to słowa?”. Po paru minutach zapalił światło i powiedział, że nie jesteśmy w samolocie i możemy ten telefon wykonać teraz! Podniosło się parę osób i wyszło z sali (to byli ci, co zrozumieli). Ja siedziałem na swym miejscu, zmieszany, nie wiedząc, co robić – czekałem, co będzie się dalej działo (przy okazji zobaczyłem, jak reaguję, jak zachowuję się często w życiu wobec różnych sytuacji – czekam :)). Kiedy te parę osób wyszło z sali, prowadzący zwrócił się do nas z pytaniem: „proszę o podniesienie rąk te osoby, którym nie pokazała się żadna osoba, do której mogłyby zadzwonić”. Nikt nie podniósł ręki. Prowadzący powiedział wtedy słowa, które głęboko zapadły mi w sercu: „Czy naprawdę potrzebują państwo aż tak ekstremalnych sytuacji w swoim życiu, by zadzwonić do osób, które kochacie?”. Poraziło mnie to jak prądem. Dosłownie włosy mi się zjeżyły na karku – ZROZUMIAŁEM… Życie nie polega na asekuracji, a na działaniu w miejscach, gdzie najbardziej tego działania unikamy. Wyszedłem i zadzwoniłem do domu, by powiedzieć to, czego nigdy im dotąd nie powiedziałem…

Następna sytuacja: idziecie do lekarza i po badaniach okazuje się, że macie złośliwy nowotwór, zostało wam mniej więcej trzy miesiące życia! Szybkie pytanie: „co robicie?”. Pracujecie do końca swoich dni w obecnej pracy? Czy może coś innego, co robicie? Siedzicie przez ostatnie tygodnie waszego życia w domu, czy może gdzieś jedziecie? Zostały wam tylko 3, a może nawet już tylko 2 miesiące życia!
Wypisaliśmy wszystko to, co byśmy zrobili. Z reguły były to rzeczy, które zawsze chcieliśmy zrobić, bardzo przyjemne i często szalone. Nigdy nie mieliśmy na to czasu i kiedy teraz już go naprawdę nie mieliśmy, to mogliśmy w końcu pozwolić sobie na wybór pragnienia duszy. Na pozwolenie usłyszenia swoich własnych marzeń i pragnień. Pada komunikat: „Nie jesteście chorzy, jesteście zdrowi i możecie spełnić swoje marzenia”.
Czy naprawdę potrzebujemy aż zachorować na raka, by docenić życie?

Śpiący musi się przebudzić. Budzić się, to znaczy uświadamiać sobie, że śpimy…

 

autor: RAFAEL(http://www.astraldynamics.pl/)

Pozwól odejść przeszłości, a ona sama puści cię wolno.

Kochani polecam medytację uwolnienia przeszłości.

Usiądź wygodnie  z prostymi plecami lub połóż się.
Skup się na swoim oddechu.
Wciągaj i wypuszczaj powietrze.
Z każdym wdechem wciągaj przyszłość i wszystkie zawarte w niej możliwości.
Wydychając, wypuszczaj przeszłość i wszystko co jest z nią związane.
Po prostu wdychaj przyszłość i wydychaj przeszłość.
Ponieważ to , co wdychasz jest przyszłością , a to co wydychasz, przeszłością , pozwól przeszłości odejść. Wdychaj przyszłość i wszystko , co chcesz osiągnąć.
Wydychaj przeszłość i wszystkie fałszywe ograniczenia, jakie na siebie nakładasz.
Przyszłość nie musi mieć nic wspólnego z przeszłością.
Pozwól przeszłości odejść.
Dalej wdychaj przyszłość i wydychaj przeszłość.
Patrz, jak przeszłość znika za tobą , a przyszłość pojawia się z przodu.
Patrz, jak przeszłe życia przepływają za twoimi plecami, a przyszłe płyną ku tobie od przodu.
Wdychaj przyszłość i wydychaj przeszłość .
Obserwuj upływ czasu i zobacz siebie jako centralny punkt świadomości i doświadczenia przesuwają się obok ciebie.
Siedzisz w centrum rzeczywistości .
Jesteś niezmienny.
Istniejesz poza ograniczeniami czasu.
Teraz , w chwili pomiędzy wdechem przyszłości a wydechem przeszłości, następuje przerwa.
W tej chwili przerwy pomiędzy oddechami wślizgujesz się w wieczne teraz.

Ja osobiście polecam aby przeczytać tekst kilka razy a potem włączyć muzykę cichutko położyć się oddychać nosem i wydychać nosem powietrze myśleć o uwalnianiu przeszłości pamiętając że WYDECH -to przeszłość a WDECH-to przyszłość

MUZYKA DO MEDYTACJI- https://www.youtube.com/watch?v=8ivRTkntVFg tarotowy-portret-karmiczny-ezoterion-monika-szendzielorz

 

Czy jesteś gotowy coś uwolnić aby stać się wolnym i zaznać szczęścia?

Wolisz analizować przeszłość? Czy może wolisz być wolnym od przeszłości?
Zapomnij o tym co myślisz na swój temat i stań się wolny ponownie! Uwolnij swoje myśli i emocje na temat tego co się zdarzyło w przeszłości. Zostaw ten bagaż za sobą.
Jak być wolnym od przeszłości? Jedną z najczęstszych przyczyn dlaczego ciągle tkwimy w bagienku jest ciągłe wracanie do przeszłości i widzenie siebie z perspektywy tego co zrobiliśmy lub czego nie zrobiliśmy. To ciągłe użalanie się, osądzanie i krytykowanie siebie prowadzi do tego, że ciągle w swojej świadomości utrzymujemy to czego nie chcemy.
Poprzez analizowanie i rozmyślanie o problemach prowadzi do tego, że ciągle są one w naszym życiu. Owszem zrobiliśmy to i tamto, ale czas najwyższy wyciągnąć z tego wnioski i iść dalej. Pewnie myślisz sobie łatwiej powiedzieć, niż zrobić – jeżeli tak myślisz to tak będzie. To że teraz nie widzisz sposobu na uwolnienie się od tego to nie znaczy, że jest to nie możliwe lub trudne do osiągnięcia.

Jeśli myślisz, że możesz coś zrobić to masz rację! Jeśli myślisz, że nie dasz rady to też masz rację.

Zadaj sobie pytanie:

Wolę analizować sytuację z przeszłości, czy wolę być wolny od wszelkich negatywnych myśli i emocji związanych z nią?

Jeżeli chcesz to analizować to proszę bardzo, nie ma nic złego w tym. Tylko zastanów się czy chcesz nadal babrać się w przeszłości przez najbliższe dni lub tygodnie aby zrozumieć, że to co zrobiłeś wynikło na przykład z uczucia braku bezpieczeństwa. W momencie, kiedy wybierzesz proces uwalniania to tym samym przejdziesz bezpośrednio do uwolnienia się od tego uczucia braku bezpieczeństwa. Uwalniając to uczucie braku skutkuje usunięciem pewnych przekonań i nawyków, które wpłynęły na Twoją reakcję.

To jak podejdziesz do swojej przeszłości zależy tylko od Ciebie, to Ty tu decydujesz jak się będziesz czuć odnośnie tego co wydarzyło się w przeszłości. Pozwól odejść przeszłości i pozwól sobie żyć tu i teraz!

Autor/ Mariusz- Techniki Uwalniania

karta dnia – 9 kielichów

AURA DNIA- 9 KIELICHÓW

Dziś kochani będziemy w energii 9 kielichów, oznacza czas, w którym będziemy się głęboko rozkoszować, cieszyć z całego serca. Więc zapowiada się się bardzo miło. Jest to karta zadowolenia znalezienia się tam, gdzie pragnęlibyśmy być. Czeka nas poczucie zaspokojenia i to nie tylko fizycznego, ale również na każdym poziomie, więc będziemy radować się przyjemnościami życia. Będziemy odczuwać satysfakcję wykorzystamy środki, którymi dysponujemy.
W pracy będziemy odczuwać zadowolenie i spełnienie Główną rolę odgrywa tu towarzyska, koleżeńska atmosfera i umiejętność pracy w zespole. Lekkość i dobry nastrój pozwalają na zapomnienie o rozdźwiękach i niesnaskach w przeszłości. A w związkach harmonię i stabilizację ,raczej nie będziemy chcieli dokonywać jakichkolwiek zmian. Ale także tutaj karta ta delikatnie przestrzega przed przesadą, która może przekształcić radosne przeżycia w manię uganiania się za rozrywkami.
Kochani 9 kielichów jest znana jako”Karta życzeń” oznacza że uzyskujemy to czego chcemy i co więcej będzie to spełnienie naszych marzeń więc tak jak smutek trzeba”wysmucić”to tak samo radość musimy „wyradować” a przepełniające nas uczucie zadowolenia koniecznie musimy wyśpiewać, wyszaleć, wytańczyć! I na taką okazję wytańczenia i wyśpiewania wyczekujemy bo zaczął się kochani weekend.
W negatywnym aspekcie – 9 kielichów radzi aby nie zamykać się w kręgu wyłącznie własnych spraw i nie litować się nad sobą izolacja od ludzi i otoczenia może spowodować że tłumienie radości i wielu innych uczuć nie wyjdzie nam na zdrowie.

Życzę wam dnia pełnego szczęścia i promienności.

 

karta tygodnia- 7 buław

Witajcie kochani!

Ten tydzień przyniesie nam energię raczej bojową, gdyż patronować nam będzie 7 buław. Oznacza to ,że w nadchodzących dniach będziemy musieli bronić swojej pozycji, terytorium czy to w pracy, czy w związku lub w domu. Co to dla nas oznacza? a więc pomoże nam trwać przy swoich zasadach i przekonaniach. Spokojnie to raczej nie będzie, ponieważ energia karty to wszelkie konflikty i odpieranie ataków, ale będziemy odczuwać odwagę i bez lęku i strachu będziemy trwać przy swoim i nie poddamy się mimo sprzeciwu innych.. Dla sportowców oznacza rywalizację, które będą wymagały dużo wysiłku i przygotowań. W związkach najlepszym rozwiązaniem w tych dniach będzie rozmowa i znalezienie rozwiązań w danej sprawie lub dręczącym problemie. Starajcie nie przypierać się do muru i nie atakować. W sprawach zawodowych bez względu na to jak bardzo będziecie się bać nie ulegajcie lękowi. Macie w sobie potrzebne umiejętności , aby poradzić sobie z trudną sytuacją. Najlepiej przygotować sobie wszystkie informacje, argumenty, materiały lub dokumenty i przyjąć postawę gotową do obrony a wszystko ułoży się dobrze.

W negatywnym aspekcie- 7 buław odradza podejmowania walki bez odpowiedniego przygotowania, gdyż może się to skończyć kompromisem i kłopotliwym położeniem . A w takiej sytuacji może narastać w nas niepewność , zniechęcenie i przeświadczenie ,że problem jest niemożliwy do rozwiązania . Karta również ostrzega przed nadmierną agresją i walczeniem z całym światem w sytuacjach które tego nie wymagają.

motto na ten tydzień
Kochani ten tydzień to 7 buław – czyli Ty naprzeciwko świata!
Damy radę!

karta dnia – Śmierć XIII

AURA DNIA – ŚMIERĆ

Witajcie kochani!
Na dzisiejszy dzień wylosowałam kartę Śmierć ja nazywam ją Transformacją. Oznacza,że dzień stanie pod aurą przemian, zapowiada, że coś się definitywnie zakończy w naszym życiu. Coś co się nie sprawdziło, musi odejść… znajomość, metoda naszego postępowania czy metoda pracy. Po prostu zmiany i to na różnych poziomach życia. Warto więc dziś przygotować się emocjonalnie i uzbroić w cierpliwość.… gdyż w zamian pojawi się coś nowego. W końcu śmierć jest tylko początkiem czegoś nowego, czego nie znamy ale co może okazać się o wiele lepsze! Nie bójmy się więc, tylko czekajmy na dalszy rozwój wypadków! . Postarajmy się nie stawiać spraw na ostrzu noża. Będzie nerwowo, ale mimo to postarajmy się zakończyć stare sprawy i nie wracać do tego, co nas niszczy psychicznie i fizycznie. W mniej trudniejszych zmianach życiowych karta może oznaczać wizytę u kosmetyczki lub nową fryzurę- transformacja.
Dziś warto zadbać o zdrowie i nie bagatelizować oznak zmęczenia, nie siedzieć w pracy do późna, gdyż nasz organizm może się zbuntować
.Nie obawiajcie się karty Śmierć… zmiany są naturalnym procesem, nasze życie nie może stać w miejscu… musimy się rozwijać, poprawiać to co niedoskonałe…chociażby wygląd.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10994225_1056209244396122_3822186412197095904_n.jpg?oh=5c6162190c9e3168881e5330f0c61164&oe=55830897&__gda__=1434737405_8f2303c6c7e593b0d864bf2ead30268c

karta dnia- rycerz buław

AURA DNIA – RYCERZ BUŁAWTo idealny dzień na zmiany, na planowanie i działanie. Nie warto czekać!
Karta patronuje dynamicznym ludziom, którzy nie boją się działać. Symbolizować może pozytywne zmiany więc nie warto dzisiaj bać się spontaniczności, decyzji wywołanych wpływem emocji czy też ryzyka – Rycerz Buław pomoże nam w tych właściwych wyborach, które zaprocentują na przyszłość.
Dzisiaj będzie działo się bardzo dużo i bardzo gwałtownie. Spodziewajmy się ruchu wokół siebie, a także sami nie stójmy bezczynnie w miejscu. Karta symbolizuje nie tylko przemiany duchowe, ale także i fizyczne – dzisiaj warto podróżować,podjąć decyzję o zmianie mieszkania lub pracy oraz zmieniać swoje przyzwyczajenia.To również możliwość nagłego przemieszczania się w obrębie własnej miejscowości. Jest to karta wdzierania się przebojem w życie i jego zakątki, karta wspomaga odwagę i daje uczucie zwycięstwa.
W miłości oznacza człowieka zdecydowanego, działającego, a Rycerz Buław gwarantuje wdarcie się przebojem w serce drugiej osoby.Oczywiście może się zdarzyć , że właśnie dziś spotkamy tego Rycerza… i zaczniemy nowy, gorący rozdział życia ale to tylko będzie krótki romans lub związek bez zobowiązań, nie na całe życie. Jeśli nie romans to kontakt z kimś kto może wesprzeć swoją silną energią.

W negatywnej odsłonie Rycerz Buław ostrzega przed nadmiarem aktywności i nadmiernym pokazywaniem odwagi. Może symbolizować agresję, człowieka gwałtownego, który za pomocą siły zdobywa wszystko, nie licząc się przy tym z ludźmi dookoła. W ten sposób można bardzo zrazić do siebie otoczenie, a wręcz zaszkodzić sobie. Jak zawsze we wszystkim należy zachować odpowiedni umiar i rozwagę.
Działaj zatem, ale roztropnie!

Życzę wam kochani dnia pełnego wrażeń, wydarzeń, zmian,szybkich zwrotów sytuacji, nowych kontaktów, wiadomości.

 

Karta dnia -PAŹ KIELICHÓW

AURA DNIA – PAŹ KIELICHÓW

Dzisiejszy dzień będzie pod wpływem świeżych inspiracji artystycznych, wyostrzonej intuicji, robienia sobie przyjemności, dzielenia się uczuciami, energii serdeczności, nowych romansów, erotyki, ciepłych spojrzeń i empatycznych zachowań ,zauroczenia drugą osobą, bezinteresownej pomocy i wsparcia ze strony kogoś miłego. . Wiele osób może się spodziewać dobrych niespodziewanych wiadomości a informacje w nich zawarte, chociaż będą miały pozytywny oddźwięk będą również budziły pewne podejrzenia, gdyż w tej sprawie nie wszystko jest tak jasne, jakby na pierwszy rzut oka mogło się wydawać. Dlatego też warto poważniej się nad nią zastanowić, nim podejmiemy decyzję co do podjęcia działania., Jako osoba może to być ktoś młody, młodszy od nas lub po prostu młody duchem, wrażliwy. To ktoś skromny ale mający stały, duży, dobroczynny wpływ na otoczenie.
Karta w mniej przyjemnym aspekcie może wskazywać na młodą osobę z Twojego otoczenia( dziecko,młodszy znajomy itp), która zaangażowała się w jakąś aktywność, która niekoniecznie jest dla niej dobra. Może to być związek, który nie ma racji bytu albo uwikłanie się w towarzystwie, które ma negatywny wpływ na jej rozwój. Może też utożsamiać nas samych i to, że w pewnym aspekcie, możliwe że emocjonalnym, zachowujesz się niedojrzale i podejmujesz nieprzemyślane decyzje.

 

Uzdrawianie karmicznych związków

rebirthing

Historie choćby te najboleśniejsze, uczą nas czegoś nowego oraz przygotowują do nowych relacji, w które możemy wchodzić z większym doświadczeniem. Związki, w które wchodzimy w tym życiu rzadko kiedy wynikają z przypadku. Nasze dusze umawiają się na spłatę długów karmicznych, wyrównanie rachunków lub na uczenie się od siebie czegoś nawzajem. Dlatego też w wielu sytuacjach możemy mówić nie o przypadku, a o przeznaczeniu. To co na początku wydaje nam się przypadkiem: poznanie kogoś, wyjazd, z czasem może nosić znamiona przeznaczenia, czyli czegoś co mieliśmy doświadczyć w naszym życiu.
Jeśli zatem czujesz silną więź z kimś (kto np. już dawno z Tobą nie jest w kontakcie), dalej o tym kimś myślisz, czujesz coś do niego, rozpamiętujesz różne łączące Was wówczas sprawy to jest to sygnał, że możesz mieć do czynienia z tzw. związkiem karmicznym.
Wiedz, że czeka Cię zatem niejednokrotnie długa i żmudna praca nad sobą – trzeba będzie zerwać więzi, przeprosić, wybaczyć lub dążyć do porozumienia. Co w wypadku, gdy takiej karmy nie odpracujemy? Los znowu Was ze sobą zetknie (wcześniej, czy później – w tym, czy innym wcieleniu) i będzie trzeba zaczynać od nowa – i tak w kółko, aż zamkniemy daną sprawę. Wiem, że to nie brzmi szczególnie optymistycznie, ale dużo zależy od samozaparcia i wkładu osobistego w daną sprawę. Pamiętaj przede wszystkim, że ta relacja ma Cię czegoś nauczyć – szacunku do siebie, miłości bezwarunkowej, przebaczania itp.
Nic nie dzieje się bez przyczyny i żadne spotkanie nie jest przypadkowe. Potraktuj tego rodzaju spotkania dusz jako naukę – naucz się wyciągać wnioski, rozwijaj się duchowo, wykształć u siebie te cechy, których Ci brakuje i przyjmuj te lekcje z pokorą. Efekty takich spotkań oraz ich cel w końcu pojmiesz i będziesz za nie wdzięczny.. Pozostaje mi życzyć owocnych spotkań i pokonania wielu barier. Kto wie, może nasze spotkanie też nie jest przypadkowe..?

SESJE UZDRAWIANIA RELACJI KARMICZNYCH

KONTAKT

tel.. 0894812984

lub priv na fb  https://www.facebook.com/ReikiTarotMojaPasja

skype  -wróżka kasia

prowadzę  sesje osobiste lub na odległość -wszystkie są indywidualne tz. tylko Ty i Ja

Jeśli podejmiesz decyzje napisz do mnie
podam szczegóły opłaty i ustalimy konkretny termin sesji
sesje online do wyboru
mesenger
viber
skype
lub osobista u mnie w domu

Były partner wciąż obecny jest w twoich myślach oraz sercu? Zobacz, jak rozprawić się z przeszłością raz na zawsze.

dezeen_Watch-sculptures-Moments-in-Time-by-Dominic-Wilcox_09Byli mężczyźni zajmują szczególne miejsce w naszych życiach. Jedni ważniejsze, drudzy mniej – ale zawsze istotne. Gorzej, gdy mimo starań, były facet przenika do twojej teraźniejszości i nie pozwala ci normalnie funkcjonować. Bardzo często bywa bowiem tak, że byłe miłostki i miłości, nawet gdy zakończyły się porażką, są dla nas tak intensywne i ważne, że trudno o nich zapomnieć. Często pamięć o byłym facecie jest silna do tego stopnia, że ogranicza nasze normalne funkcjonowanie i zupełnie podcina nam skrzydła. Skąd się to bierze?

„Jeżeli związek był intensywny albo z jakiegoś powodu ważny, wcale nie musiał być długi, żeby na długo pozostał w pamięci. Zwłaszcza gdy ludzi połączyło silne uczucie, a ono nie przechodzi przecież z dnia na dzień” – tłumaczy dr Anna Chotecka, psycholog.

Dlatego, jeśli twój były partner jest stale obecny w twoich myślach, co przeszkadza ci w uzyskaniu pełni szczęścia i spokoju, zobacz, jak możesz sobie pomóc.

Zamknij przeszłość na klucz

Skuteczne, bo: pozwala rozprawić się z demonami przeszłości i zrobić bardzo istotny krok do przodu. Choć często nie da się o niej zapomnieć całkowicie, warto nie podporządkowywać jej swojego obecnego życia, starając się żyć chwilą teraźniejszą i przyszłością. Co bardzo ważne, to daje człowiekowi siłę i wzmacnia pewność siebie. Grunt to spróbować oderwać się od tego, co minęło.

Jak to osiągnąć? Pozbywając się pamiątek po poprzednich związkach, zmieniając coś w swoim życiu, robiąc zdecydowany krok w stronę zmian i harmonii. Jeśli na twoim biurku wciąż stoi ramka ze zdjęciem twojego byłego, a w szufladzie nie brakuje od niego liścików, nic dziwnego, że nie potrafisz o nim zapomnieć. Wyjedź, zmień fryzurę, zapisz się na ciekawy kurs, zacznij pisać wiersze – po prostu podejmij się czegoś, co cię będzie absorbowało i co dla ciebie będzie oznaczało zmiany i powiew świeżości.

Wyjdź do ludzi

Skuteczne, bo: nie ma nic gorszego niż zamknięcie się w czterech ścianach sam na sam z telewizorem, słodyczami i mrocznymi myślami. Od tego nawet najbardziej zrównoważona osoba może zwariować! Kiedy czujesz, że dopada cię chandra, zwłaszcza przez eks-faceta, skulenie się w kłębek z myślami, że musisz swoje wycierpieć, jest największym błędem. Tylko otaczając się innymi ludźmi, zarówno przyjaciółmi jak i poznając nowe osoby, masz szansę na szybką rekonwalescencję.

Jak to osiągnąć? Po prostu: nie unikając towarzystwa ludzi! Jeżeli koleżanki chcą wyciągnąć się do klubu, żeby trochę potańczyć, albo znajomi organizują grilla, nie wykręcaj się. Oczywiście, czasem samotność jest bardzo potrzebna, ale wyłącznie czasem! Tylko przebywając wśród innych osób, nawet jeśli są „sparowani”, tak naprawdę poczujesz, że życie biegnie dalej i – mało tego – może być bardzo, ale to bardzo przyjemne!

Nie rzucaj się w ramiona każdego faceta

Skuteczne, bo: szukanie na siłę kogoś, kto zastąpi ci byłego chłopaka, może okazać się jeszcze bardziej bolesne i przykre niż samo rozstanie. Rzucanie się w wir nowego związku zaraz po zakończeniu poprzedniego jest dobre wtedy i tylko wtedy, gdy dla nowo napotkanego mężczyzny stracisz głowę. W przeciwnym razie pamięć o poprzedniej miłości może odżyć ze zdwojoną siłą, a ty wszystkich nowych mężczyzn będziesz porównywała do swojego eks. Nie zakładaj, że musisz natychmiast pocieszyć się w ramionach kogoś innego. Załóż za to, że oto nadszedł czas kwarantanny, a co ma być, będzie. To najlepszy sposób!

Jak to osiągnąć? Nie flirtując na potęgę, nie umawiając się z każdym facetem, nie przyjmując postawy agresywnej kusicielki. Owszem, leczenie ran pozwiązkowych w miłym, męskim towarzystwie jest zawsze przyjemne, ale pod warunkiem, że traktujesz to z przymrużeniem oka, jako zabawę i świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. A już stawianie sobie celu typu: „za miesiąc będę miała nowego chłopaka” jest absurdalne. On sam się znajdzie w odpowiednim momencie, bez względu na to, czy ten moment przyjdzie za dzień, tydzień czy pół roku.

Doceń dobre strony tego rozstania

Skuteczne, bo: rozstaliście się w końcu z jakiegoś powodu. Ten związek zakończyłby się zatem prędzej czy później. Coś było między wami nie tak, skoro poszliście swoimi drogami. Dlatego pomyśl o tym w ten sposób – może dobrze się stało? Jeśli coś nie grało, lepiej rozstać się wcześniej niż później i oszczędzić sobie dalszych rozczarowań. Wtedy znalezienie pozytywnych stron waszego rozstania pozwoli ci bez szwanku wyzdrowieć i przestać myśleć o swoim byłym partnerze.

Jak to osiągnąć? Uświadamiając sobie, że nie byliście sobie pisani i coś stanęło na waszej drodze do szczęścia. Może dzięki temu wreszcie powrócisz do dawnych zainteresowań i planów, których będąc w związku nie udało ci się zrealizować? Znowu masz czas tylko dla siebie, więc warto spojrzeć na to z tej strony – ciesz się swoją wolnością, niezależnością, beztroską. Od teraz zacznij poświęcać sobie dużo czasu, pokaż światu, że jesteś piękną, zadbaną kobietą, a nie zamkniętą w sobie dziewczyną, która rozeszła się ze swoim chłopakiem. Wszyscy się rozchodzimy! Ale najważniejsze to w rozstaniu znaleźć siłę, która pozwoli ci przetrwać najgorsze momenty.

Rozstania nigdy nie są łatwe. Trudno również stwierdzić, czy łatwiej jest porzucić, czy zostać porzuconą. Jednak nawet gdy spotka cię przykry koniec związku, a twoje myśli nadal krążą wokół byłego faceta, musisz starać się iść do przodu z podniesioną głową, bo tylko tak uda ci się przetrwać najgorsze chwile. I nie zapominaj o starej jak świat, ale świętej maksymie: „czas leczy rany”. Na całe szczęście, ten biegnie bardzo szybko, dlatego z jego pomocą nawet najbardziej intensywne myśli o byłym facecie w końcu przeminą.

 autor tekstu Ewa Podsiadły

MODLITWY DO ARCHANIOŁÓW

 

chomikuj.pl

Przywołuje teraz wielkiego Archanioła Zadkiela,
współpracującego z fioletowym promieniem miłosierdzia,
radości i transformacji, aby napełnił nim moją aurę.
Uwolnij mnie proszę od tego,
co we mnie negatywne i rozpuść to wszystko,
zastępując radością, dyplomacją i tolerancją.
Dziękuję ci.

Przywołuje teraz wielkiego Archanioła Jofiela,
aby wlał przez moją czakrę korony
swoje złote światło mądrości i oświecenia.
Pozwól, aby twoja mądrość rozświetliła i zainspirowała mój umysł,
pomagając mi uczyć się i nauczać na najwyższym poziomie.
Napełnij teraz światłem i aktywuj we mnie symbole mądrości,
które zgromadziłem na przestrzeni wszystkich moich inkarnacji.
Dziękuję ci.

 

Przywołuje teraz wielkiego Archanioła Chamuela
związanego z energią różowego promienia,
aby powiększył promień miłości w moim sercu.
Proszę, pomóż mi znaleźć współczucie i wybaczenie
dla mnie samego i dla wszystkich innych ludzi,
których kiedykolwiek świadomie bądź nieświadomie skrzywdziłem.
Spraw teraz, proszę, aby moje serce otworzyło się
na poziomie osobistym, jak i kosmicznym.
Dziękuję ci.

Przywołuje teraz wielkiego Archanioła Rafaela,
połączonego ze szmaragdowym promieniem,
aby stanął przede mną.
Proszę sprowadź na mnie uzdrowienie i obfitość.
Chroń mnie w czasie podróży
i natchnij mnie sprawiedliwością, prawdą i wizją.
Dziękuję ci.

 

Przywołuję teraz wielkiego Archanioła Uriela,
aby stanął przede mną i napełnił moja aurę
swoim purpurowym i złotym promieniowaniem mądrości i pokoju.
Załagodź wszystkie konflikty w moim życiu
i zastąp je pogodą ducha oraz poczuciem jedności.
Zerwij proszę moje mentalne i emocjonalne łańcuchy
oraz uwolnij mnie od wszystkich lęków.
Dziękuję ci.

 

Przywołuję teraz wielkiego Archanioła Gabriela,
aby stanął po mojej lewej stronie
otoczony swoim czysto białym promieniowaniem.
Napełnij moją aurę swoją czysto białą energią
i przekaż mi przewodnictwo dotyczące mojego następnego kroku lub dalszej drogi.
Proszę, rozjaśnij i aktywuj teraz symbole mojej życiowej misji.
Wnieś do mojego życia radość, łaskę, klarowność, zrozumienie, hojność i porządek.
Dziękuję ci.

Przywołuję teraz wielkiego Archanioła Michała,
aby stanął po mojej prawej stronie.
Napełnij mnie proszę odwagą, siłą i spraw,
aby moje dążenia przyniosły pozytywne efekty.
Odetnij swoim mieczem wszystkie sznury i przywiązania,
które wpływają na mnie w negatywny sposób.
Otocz mnie swoją ciemnoniebieską ochronną szatą,
aby tylko najwyższe energie i najjaśniejsze światło mogły wniknąć do mojej aury.
Dziękuję ci.

KOCHAM SIEBIE- INSPIRACJE

KOCHAM SIEBIE

INSPIRACJE

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie, uświadomiłem sobie,
że emocjonalny ból i cierpienie są tylko ostrzeżeniem dla mnie,
żebym nie żył wbrew własnej prawdzie.
Dziś wiem, że to się nazywa
AUTENTYCZNOŚCIĄ.

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie, zrozumiałem,
jak żenujące jest dla innych, gdy narzucam im własne pragnienia,
wiedząc, że ani nie nadszedł odpowiedni czas,
ani tamta osoba nie jest na to gotowa,
nawet jeśli byłem nią ja sam.
Dziś wiem, że to się nazywa
SZACUNKIEM DO SAMEGO SIEBIE.

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie,
przestałem tęsknić za innym życiem i mogłem dostrzec,
że wszystko wokół mnie stanowi zaproszenie do rozwoju.
Dziś wiem, że to się nazywa
DOJRZAŁOŚCIĄ.

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie, zrozumiałem,
że zawsze i we wszystkich okolicznościach
jestem we właściwym momencie i we właściwym miejscu
i że wszystko, co się dzieje, jest właściwe.
Od tamtej pory mogłem być spokojny.
Dziś wiem, że to się nazywa
WEWNĘTRZNĄ PEWNOŚCIĄ.

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie,
przestałem ograbiać się z wolnego czasu
i przestałem tworzyć kolejne wielkie plany na przyszłość.
Dziś robię tylko to, co sprawia mi radość i przyjemność,
co kocham i co sprawia, że moje serce się uśmiecha.
I robię to na swój sposób i we własnym tempie.
Dziś wiem, że to się nazywa
RZETELNOŚCIĄ.

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie, uwolniłem się
od tego wszystkiego, co nie było dla mnie zdrowe.
od potraw, ludzi, przedmiotów, sytuacji i od wszystkiego,
co wciąż odciągało mnie ode mnie samego.
Na początku nazywałem to “zdrowym egoizmem”
Ale dziś wiem, że to
MIŁOŚĆ DO SAMEGO SIEBIE.

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie,
przestałem chcieć zawsze mieć rację.
Dzięki temu rzadziej się myliłem.
Dziś wiem, że to się nazywa
SKROMNOŚCIĄ.

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie,
wzbraniałem się przed życiem w przeszłości
i troską o własną przyszłość.
Teraz żyję chwilą, w której dzieje się WSZYSTKO.
Żyję więc teraz każdym dniem i nazywam to
DOSKONAŁOŚCIĄ.

Kiedy naprawdę zacząłem kochać samego siebie, uświadomiłem sobie,
że moje myślenie może uczynić ze mnie chorego nędznika.

Kiedy jednak zwróciłem się do sił mojego serca,
mój rozum zyskał ważnego wspólnika.
Ten związek nazywam dziś
MĄDROŚCIĄ SERCA.

Nie musimy już się obawiać sporów,
konfliktów i problemów z samymi sobą i z innymi,
ponieważ nawet gwiazdy wpadają na siebie, tworząc nowe światy.
Dziś wiem, że
TO JEST WŁAŚNIE ŻYCIE

Charles Chaplin