Sex Shop
Blog za darmo

Tarot- jak to działa?

Czym jest Tarot?

Na początku chciałabym przestrzec przed jedną rzeczą, nie nazywajcie Tarota dobrym lub złym, nie klasyfikujcie go w żaden sposób. Tarot nie może być i nie jest ani dobry ani zły sam w sobie, to tylko narzędzie i tak jak tysiące innych narzędzi czy technik, począwszy od zwykłego młotka a skończywszy na technologii jądrowej, może być wykorzystywany i w dobrych i w złych celach. To człowiek nadaje każdemu instrumentowi charakter pozytywny lub negatywny poprzez sposób i cel jego wykorzystania.
Skąd pochodzi Tarot?

Istnieje wiele hipotez, co do jego narodzin. Niektórzy wskazują na Egipt, udowadniając, że karty były obrazami inicjacyjnymi egipskich kapłanów. Inni są przekonani, że tajemnicze obrazki na kartach powstały w Indiach. Jeszcze inni, że to Saraceni sprowadzili je do Europy między XIV a XV w. W historii Francji znaleźć można wzmiankę z 1392 roku, kiedy to Jacquemin Gringoneur wykonał talię kart na zlecenie króla Karola V. Alfred Douglas, znakomity znawca kart Tarota, przypuszcza, że po raz pierwszy karty pojawiły się w 1441 roku, kiedy to Bonafacio Bembo wykonał dla księcia Mediolanu talię Visconti Sforza z okazji ślubu z Biancą Maria Visconti. Rok 1526 przynosi wzmiankę o grze nazwanej „tarocci”, do której to gry były używane kiedyś karty. We Francji karty te nazwano kartami Tarota.
Jakie zastosowanie mają karty Tarota?

Najpopularniejszym zastosowaniem Tarota jest niewątpliwie przewidywanie przyszłości, czyli funkcja prognostyczna. Tarot pełni też jednak inne funkcje, o których mówi się mniej, a są równie ważne, o ile nie ważniejsze. Dzięki Tarotowi jesteśmy w stanie dokonać analizy stanu emocjonalnego, psychologicznego i duchowego człowieka i dzięki temu zdiagnozować podłoże jego aktualnych problemów. Tą funkcję możemy nazwać swego rodzaju funkcją terapeutyczną. Naturalną konsekwencją takiej diagnozy jest fakt, że w zależności od uzyskanego obrazu, będziemy starać się dobrać odpowiednie dla danej osoby rozwiązanie. I tu wkraczamy w trzecią funkcję Tarota- funkcję doradczą. To zastosowanie Tarota pozwoli nam znaleźć i wdrożyć możliwie najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie, co pozwoli uniknąć też nietrafionych decyzji i sprawi, że nasze podejmowane działania będą możliwie najbardziej efektywne.
Jak działa i w czym pomaga Tarot?

Na temat działania Tarota mówi się wiele, jednak podstawowym błędnym przekonaniem wielu nieznających tematu osób jest przekonanie o sile sprawczej samych kart oraz przypisywanie kartom pochodzenia demonicznego lub boskiego. Prawdziwa siła kart ma charakter odtwórczy i pochodzi z samego człowieka. Tarot jedynie ukazuje to, co już w nas istnieje, a czemu często nie dowierzamy lub wręcz zaprzeczamy. Działanie tarota można porównać do działania lustra. Karty Tarota odbijają/ukazują to, co już w nas istnieje, co nosimy w sobie. Pozwalają dostrzec i uświadomić sobie istnienie w nas konkretnych cech, uczuć, pragnień, pozwalają przyjrzeć się mechanizmom naszego działania- przyczynom zaistnienia pewnych faktów jak i skutkom, które wywołują. Zaglądając w karty, będziesz mógł zobaczyć to, kim byłeś do tej pory, kim jesteś obecnie i kim możesz się stać w przyszłości. Ten obraz będzie się zmieniał za każdym razem, kiedy zrobisz jakiś krok, podejmiesz jakieś działanie i przekroczysz kolejny próg w swoim rozwoju. Tarot stwarza więc możliwość kontrolowania na bieżąco swoich poczynań i podpowiada, w którym miejscu wymagane są ewentualne modyfikacje lub zmiana naszego nastawienia. W końcu też Tarot ukazuje nam istotę, sens wydarzeń, które zachodzą w naszym życiu, pozwala zrozumieć, dlaczego coś się wydarzyło i zrozumieć głębsze znaczenie tych wydarzeń.

Czy nasz los ukazany w Tarocie można zmienić?

Tarot nie jest wyrocznią, praktycznie większość zdarzeń widzianych w kartach można odmienić, my jesteśmy panami swojego losu. Istnieje jednak pewien procent zdarzeń, których zmienić nie można- to nasze fatum- fatum zwiastują Koło Fortuny i karta Sądu Ostatecznego. Fatum związane jest z naszą karmą, czyli tym, co przywlekliśmy ze sobą z poprzednich wcieleń, jako swego rodzaju lekcje do przepracowania.

Czy Tarot działa na odległość?

Oczywiście. Działanie Tarota opiera się na ludzkiej energetyce, a energia nie zna pojęcia odległości.

Czy Tarota można się nauczyć? Czy każdy może się tym zajmować?

Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Potencjalnie każdy z nas ma w sobie tę siłę, bo każdy posiada przecież intuicję i podświadomość, ale każdy z nas rodzi się z innym poziomem jej rozwinięcia. Niektórzy rodzą się już z wysoce rozwiniętym kanałem energetycznym intuicji, inni mogą to w sobie wypracować, jednakże często po prostu nie czują takiej potrzeby.

TALIA KART TAROTA
Współczesna talia Tarota dzieli się na :
Wielkie Arkana – 22 karty

Małe Arkana – 56

Wielkie arkana to zbiór 22 symboli archetypowych. Wg. Junga, symbol archetypowy jest symbolem ponadczasowym, którego znaczenie zna podświadomość człowieka. Ponumerowane kolejno karty Wielkich Arkan przedstawiają ścieżkę rozwoju człowieka. Każda karta jest lekcją, o każdej karcie można napisać książkę. Wyobraźcie sobie, jak zmienia się znaczenie przekazu karty, gdy rozpatrujemy ją pod kątem innej karty, innego symbolu i znaczenia… Karty Tarota są ściśle powiązane z symboliką senną, a właściwie symbolika archetypowa w naszych snach, to właśnie kolejne karty Tarota. Podsumowując, Wielkie Arkana są to wieczne symbole życiowe, których znaczenie jest uniwersalne i niezmienne od wieków. Esencja prawd życiowych pozostaje niezmienna od początku Świata, zmieniają się jedynie nazwy, sposób ukazania tych prawd.

Arkana małe – Małe Tajemnice Życia to cztery kolory, w których mamy karty od 1 do 10 oraz 4 karty dworskie w obrębie każdego z kolorów, tj. paź (lub giermek), rycerz, królowa i król. Arkana Małe nie są dla nas symbolami archetypowymi i mają mniejsze znaczenie. Opanowanie wiedzy zawartej w Wielkich Arkanach może zająć kilka wcieleń, nie mówiąc już o łączeniu jej w bardziej skomplikowane struktury z Małymi Arkanami.

Category: TAROT
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>