CZY TWÓJ PARTNER CIĘ SZANUJE?

Szacunek oznacza cześć lub darzenie kogoś estymą  «poważanie, szacunek» . Jeśli sza­nujesz swego partnera, cenisz jego punkt widzenia, słuchasz jego słów, bierzesz pod uwagę jego uczucia.
Traktujesz swo­ją miłość z godnością.

Szacunek dla partnera jest tym, co może cię, na szczęście, powstrzymać przed wyładowywaniem na nim swoich fru­stracji czy innych negatywnych uczuć.

Gdy miałeś zły dzień w pracy, to nie znaczy że masz sprawić by i wszyscy w domu mieli go także.
Partner to ukochana osoba, nie worek treningowy.

Choć oczywiście może zapew­niać opiekę i wsparcie i być z tobą, kiedy czujesz potrzebę rozładowania emocji, nie jest jego powinnością wytrzymy­wanie impetu tych uczuć. Gdy wracając do domu po ciężkim dniu, „warczysz” na partnerkę, pokazujesz, że jej nie szanu­jesz.
Pamiętaj, że ona jest twoim sprzymierzeńcem, nie prze­ciwnikiem, i traktuj ją odpowiednio.
Sposób, w jaki mówisz do partnera, odzwierciedla twój szacunek dla niego.
Do nikogo, kogo wysoko cenisz, nie ode­zwiesz się z sarkazmem czy złośliwością, bo to byłoby niesto­sowne. Ostry ton może zaboleć dotkliwiej niż fizyczna rana.
Staraj się słuchać tonu głosu, jakim mówisz do ukochanej, bo ona zasługuje na traktowanie z takim samym szacun­kiem, jak każda inna osoba obdarzana przez ciebie estymą.
To, jak traktujesz swego partnera w obecności innych, jest kolejnym dowodem twego szacunku. Jeśli wysoko kogoś ce­nisz, nawet nie przyjdzie ci do głowy poniżać go. Nie bę­dziesz go poprawiać czy upominać w obecności innych, tak jak nie będziesz mu przerywać, dopóki nie skończy wypo­wiedzi, gdyż to świadczyłoby o braku zainteresowania tym, co ma do powiedzenia.
Niedawno byłam na obiedzie z pewną parą i byłam zszo­kowana, obserwując męża, który przerywał żonie za każdym razem, gdy próbowała coś powiedzieć. Zawsze, gdy to robił, widziałam, że ona staje się jakby coraz mniejsza. Najwyraź­niej mąż nie miał szacunku dla jej przemyśleń i opinii.
Jeśli wychodzisz gdzieś z partnerką, każde z was powinno przyjąć rolę najlepszego ambasadora drugiego. Na przykład David, towarzysząc Lane na oficjalnych przyjęciach, bardzo się stara zrobić na wszystkich jak najlepsze wrażenie właśnie ze względu na nią. Ponieważ szanuje Lane, stara się zacho­wywać jak sprzymierzeniec i pomocnik.
Szacunek wymaga też przyznania partnerowi przywileju interpretowania na jego korzyść wątpliwości, w razie gdyby pojawiły się pytania, dotyczące jego działań czy motywów postępowania.
Pochopne wyciąganie oskarżycielskich wnio­sków wskazuje na brak zaufania, a zaufanie idzie ręka w rę­kę z szacunkiem. Szacunek oznacza, że wierzysz, iż twój partner jest niewinny, dopóki nie zostanie udowodniona jego wina, i że trwasz wtedy u jego boku.
Szacunek wydobywa na powierzchnię najlepsze „ja” każ­dego z partnerów. Oboje czują się podbudowani wysoką oce­ną swojej osoby przez partnera, co z kolei inspiruje ich do wzajemności w tym względzie.
Gdy dwoje ludzi szanuje sie­bie nawzajem, indywidualne poczucie własnej wartości wzra­sta w każdym z nich, a w rezultacie ich związek umacnia się.
To, jak traktujesz swoją ukochaną i jak ona traktuje cie­bie,
w ostatecznym rachunku określi jakość waszego związ­ku. Poświęcanie sobie nawzajem uwagi, nieustanne branie i dawanie oraz życzliwość, którą obdarzacie siebie, to wszyst­ko są sposoby okazywania, jak bardzo cenicie swego part­nera i jak zabiegacie o zdrowy rozwój waszego związku. Troszczcie się o swoją relację i o partnerów, bo tak jak piękny ogród potrzebują czasu, miłości, uwagi, energii i troski, by rozkwitać.

C.Carter-Scott Jeśli milość jest grą

Trochę od siebie

Wzajemne okazywanie sobie szacunku to fundament każdego związku czy w ogóle każdej relacji z drugim człowiekiem.  Nawet jeśli jesteśmy od dłuższego czasu w stałym związku i zauważamy, że powoli wkrada się do niego rutyna nie powinniśmy zapominać o traktowaniu i odnoszeniu się do drugiej osoby z szacunkiem. Niezależnie od rodzaju relacji, która łączy dwie osoby, każdy oczekuje zawsze okazania szacunku.Szacunek względem partnera okazujemy poprzez romantyczne zwroty, czułości, zdrobnienia. Bardzo ważny jest sposób, w jaki rozmawiamy z drugą połówką. Zawsze należy wysłuchać uważnie drugą osobę i nigdy nie lekceważyć. Niezwykle ważne jest okazywanie troski w sposobie zwracania się do partnera i pokazywanie, że jej lub jego zdanie, punkt widzenia mają dla nas bardzo duże znaczenie. Szacunek do partnera przejawia się nie tylko w sposobie rozmawiania, ale także w tym jak mówimy o ukochanej osobie. Po sposobie wypowiadania się o drugiej połówce można rozpoznać stopień zaangażowania w związek i to czy darzy się partnera szacunkiem. Nawet jeżeli partnerzy przechodzą w związku trudny okres i zdążyło się w nich uzbierać trochę goryczy, pewne rzeczy powinni zachować dla siebie i nie dzielić się nimi ze znajomymi czy przyjaciółmi. Pod żadnym warunkiem nie należy nigdy oczerniać partnera. Oczywiście okazywanie to nie tylko sposób odnoszenia się do siebie. Równie ważne są gesty i sposób obchodzenia się ze sobą. Szacunek w związku zakłada liczenie się z drugą połówką i nie przedkładanie własnych potrzeb nad cele i potrzeby drugiej osoby, które są równie ważne jak nasze własne.  Szacunek dla partnera łączy się również niewątpliwie z lojalnością Jeżeli kochamy partnera i darzymy go szacunkiem, powinniśmy być zawsze gotowi stanąć za nim murem.

 

Category: partnerstwo
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>