CO TO TAKIEGO -UROK ?

CO TO TAKIEGO -UROK ?Zdjęcie użytkownika Wróżka Kasia- Parapsycholog-doradca ezoteryczny.

Urok jest to celowe działanie dokonywane, z reguły, na niczego nieświadomym obiekcie, mające na celu podporządkowanie tegoż obiektu osobie rzucającej urok i manipulowanie nim w taki sposób, by przynosiło to jej bądź też człowiekowi zlecającemu wykonanie takiego działania konkretne korzyści.
Oczywiście, tak jak i klątw, może być wiele rodzajów uroków. Dzieli się je na ogólne i odnoszące się do konkretnej sfery życia. Te ogólne nie są zbyt groźne czy uciążliwe, aczkolwiek na pewno nie ułatwiają życia. Ich wpływ polega głównie na opóźnianiu lub osłabianiu pozytywnych zjawisk w życiu osoby, na którą rzucono urok. Sprowadzenie uroku z reguły polega na tym, iż osoba rzucająca go (czarownik lub czarownica, nie mylić z wiedźmą czy magiem) zdobywa najpierw jakiś przedmiot należący do tego, na kogo chce rzucić urok. Może to być jakaś część garderoby (szalik, rękawiczka, bielizna itp.), rzecz codziennego użytku (szczoteczka do zębów, sztućce, długopis, zapalniczka itp.) lub aktualne (zrobione w ciągu ostatniego roku) zdjęcie. Następnie rzucający urok układa ten przedmiot na swoim rytualnym stole, odprawia nad nim specjalne czary (sposób ich wykonania jest zbyt obrzydliwy, bym go tutaj przytaczała, powiem tylko, iż jest związany z fekaliami), a następnie przedmiot ten okadza specjalnymi ziołami i umieszcza na zewnątrz cmentarza pod murem, tam, gdzie grzebią samobójców. Urok rzucony w taki sposób może, o ile nie będzie odpowiednio zdjęty, oddziaływać nawet przez kilkadziesiąt lat.
Znacznie uciążliwsze w skutkach są uroki rzucone na konkretną sferę życia. Najbardziej rozpowszechnione są następujące ich rodzaje:
– urok miłosny – rzuca się go po to, by zmusić kogoś do utrzymywania intymnych kontaktów z konkretną osobą. Stosują go najczęściej kobiety odrzucone przez mężczyznę, którego, jak im się wydaje, darzą uczuciem, choć zdarzają się również i mężczyźni posługujący się tą metodą zdobycia partnerki. Osoba, na którą został rzucony taki urok, traci wolną wolę i możliwość zerwania niekorzystnego dla niej związku. Często sama nie rozumie dlaczego w nim pozostaje, choć jest dla niej niszczący i destrukcyjny. Ten rodzaj uroku doprowadził też do rozpadu niejednego małżeństwa, kiedy to jeden z partnerów, nie bacząc ani na dotychczasowy związek, ani na zwykłą ludzką przyzwoitość brnie w nowy układ, przyciągany niepojętą siłą jak ćma do ognia. Urok ten powoduje, że osoba nim dotknięta ma zawężoną percepcję w odniesieniu do intymnej sfery życia, z łatwością poddaje się wszelkim manipulacjom w tym zakresie, zostaje pozbawiona krytycyzmu i możliwości obiektywnej oceny sytuacji, przy czym w innych dziedzinach życia może funkcjonować bez żadnych problemów,
– urok poddaństwa – rzuca się go po to, by zmusić daną osobę do posłusznego wykonywania poleceń, życzeń i rozkazów człowieka, który rzuca urok lub zleceniodawcy. Najczęściej stosują go osoby, które pragną zdobyć absolutną władzę nad innymi. Osoba, na którą został rzucony taki urok traci wolną wolę i staje się biernym narzędziem w cudzych rękach. Często nawet zdaje sobie sprawę z absurdalności własnego postępowania, ale nie umie się przeciwstawić i coraz głębiej brnie w destrukcyjne dla siebie działania, aż w końcu staje się kimś w rodzaju robota, mechanicznie wypełniającego swoje funkcje. Urok ten powoduje, że osoba nim dotknięta ma katastrofalnie niskie poczucie wartości własnej i tragicznie niską samoocenę, z łatwością poddaje się wszelkim manipulacjom i wpływom, zostaje jej wkodowany wysoki krytycyzm w stosunku do siebie, a jednocześnie pozbawia się ją możliwości obiektywnej oceny sytuacji, przy czym ten rodzaj uroku wprowadza dysfunkcje również i w innych dziedzinach życia,
– urok pieniężny – rzuca się go po to, by zmusić daną osobę do nierozważnego gospodarowania pieniędzmi, do pozornie dobrowolnego zrzekania się pieniędzy na rzecz osoby rzucającej urok lub zlecającej takie działanie. Powoduje on niegospodarność, trwonienie pieniędzy, wywołuje skłonność do hazardu, ryzykownych interesów lub po prostu wydawanie pieniędzy w irracjonalny sposób. Osoba, na którą został rzucony taki urok traci wolną wolę w tej sferze życia i nie potrafi kontrolować swoich działań związanych z pieniędzmi, co w rezultacie prowadzi bardzo często do poważnych problemów materialnych, a w niektórych przypadkach nawet do skrajnego ubóstwa. Urok ten powoduje, że osoba nim dotknięta traci kontrolę nad swoimi finansami, wszelkie jej działania materialne cechuje całkowita bezmyślność i uleganie podszeptom złych doradców. Dochodzi wręcz do takiej sytuacji, że kiedy taki człowiek ma jakieś pieniądze, odczuwa przymus, by je natychmiast wydać i robi to w sposób całkowicie bezsensowny, przy czym w innych dziedzinach życia może funkcjonować bez żadnych problemów,
– urok na dom – rzuca się go po to, by przyczynić jak najwięcej zła nie konkretnej osobie, lecz wszystkim ludziom mieszkającym w danym domu. W pierwszym rzędzie wywołuje ona nieporozumienia i kłótnie pomiędzy domownikami, wprowadza atmosferę napięcia i wzajemnej podejrzliwości. Bardzo trudno w takim domu zrobić cokolwiek konstruktywnego, a wspólne działania są po prostu niemożliwe. Dom, który został obłożony taką klątwą, staje się miejscem nieprzytulnym, wrogim, wręcz odpychającym. Silniejsze osoby będą z niego uciekały, podświadomie wyczuwając jego negatywne oddziaływanie, słabsze będą stopniowo tracić resztki woli i coraz bardziej pogrążać się w marazmie przerywanym od czasu do czasu wybuchami niekontrolowanej i niczym nie uzasadnionej agresji. W skrajnych wypadkach dochodzi do ostrego konfliktu między domownikami, który z reguły kończy się pełnym rozpadem rodziny i rozejściem się mieszkańców takiego domu oraz zerwaniem stosunków między nimi. Nawet po wielu latach trudno im ponownie nawiązać więź, nawet jeśli są to rodzice i dzieci, przy czym w innych dziedzinach życia mogą oni funkcjonować bez żadnych problemów,
– urok na pracę – rzuca się go po to, by dana osoba nie mogła znaleźć satysfakcjonującej pracy lub by mając taką pracę utraciła ją w niekorzystnych dla siebie okolicznościach. W rezultacie tego uroku, osoba, na którą został on rzucony, zaczyna zachowywać się w pracy w sposób całkowicie nieadekwatny do sytuacji. Zachowuje się tak, jakby sama chciała dostarczyć pretekstu do jej zwolnienia, przy czym nie umie podać żadnych racjonalnych przyczyn takiego zachowania. Osoba, na którą został rzucony taki urok traci po prostu wolną wolę i nie kontroluje swego zachowania, które przyjmuje skrajne formy, na przykład awantury i grubiaństwa wobec kolegów, kompletne ignorowanie obowiązków służbowych, złośliwość, brak lojalności wobec firmy, obrażanie szefa w obecności innych pracowników itp. Z reguły kończy się to utratą pracy i to często z tak zwanym „wilczym biletem”, czyli z dyscyplinarnym zwolnieniem z niej. Dodatkowa trudność polega tutaj na tym, iż urokiem zostało również obłożone poszukiwanie nowej pracy i taka osoba bardzo długo może być bezrobotna, przy czym w innych dziedzinach życia może funkcjonować bez żadnych problemów.
– urok na dzieci – rzuca się go po to, by doprowadzić do konfliktu między daną osobą a jej dziećmi (z reguły nastoletnimi lub dorosłymi). Inny jego wariant polega na tym, by doprowadzić do tego, żeby w życiu dorosłych dzieci osoby, na którą rzucono ten urok nagle wszystko zaczęło się psuć i komplikować. Tak czy owak sprowadza ona konflikty, nieporozumienia i pretensje w relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi, których nie da się w żaden racjonalny sposób uzasadnić. Dzieci, na które został rzucony taki urok tracą wolną wolę, nie kontrolują swego zachowania, są przepełnione żalem i agresją w stosunku do rodziców lub siebie nawzajem, co wyjaśnia tak częste w naszych czasach nieporozumienia pomiędzy rodzeństwem, a wtedy nawet najmniejszy drobiazg może doprowadzić do waśni trwających całe dziesięciolecia i nie dających się w żaden sposób załagodzić, przy czym w innych dziedzinach życia mogą funkcjonować bez żadnych problemów.
– urok na samochód (lub inny środek transportu) – rzuca się go po to, by osoba nim dotknięta miała ciągłe problemy z samochodem. W łagodniejszej formie polega to na tym, iż auto ciągle się psuje, pali więcej benzyny niż powinno, a policja kontroluje biednego właściciela za każdym razem, gdy wyjedzie na ulicę. Gorszy jej wariant prowadzi do kolizji, wypadków, kradzieży lub zdemolowania samochodu, a jeśli osoba, na którą został rzucony ten urok zechce kupić następne auto (bez zdjęcia uroku), powinna liczyć się z tym, że trafi się jej kradziony lub wyjątkowo awaryjny egzemplarz, no i oczywiście, długo się nim cieszyć nie będzie, przy czym w innych dziedzinach życia może on funkcjonować bez żadnych problemów.
– urok na zdrowie – rzuca się go po to, by dana osoba nie mogła cieszyć się dobrym zdrowiem. Powoduje on ciągłe problemy zdrowotne, spadek sił witalnych i odporności organizmu, wywołuje podatność na wszelkiego rodzaju infekcje i choroby zakaźne, sprawia, iż nawet drobne dolegliwości zdrowotne nie poddają się leczeniu, utrudnia postawienie diagnozy medycznej, opóźnia rekonwalescencję i uniemożliwia powrót do zdrowia. Osoba, na którą rzucono taki urok nie jest w stanie cieszyć się życiem, ciągle odczuwa jakieś dolegliwości, staje się tym samym trudna we współżyciu i jej otoczenie zaczyna ją traktować jako złośliwego hipochondryka, gdy tymczasem jej dolegliwości, choć nie poddające się diagnozie medycznej, wcale nie są wyimaginowane. Urok ten utrudnia funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia i może doprowadzić nawet do śmierci osoby, na którą został rzucony.
– urok na osobowość – rzuca się go po to, by dana osoba straciła swoją osobowość i stała się biernym narzędziem manipulacji, kontrolowanym przez osobę rzucającą urok lub zleceniodawcę. Jest to najgorszy rodzaj uroku, który zawsze prowadzi do poważnych komplikacji psychicznych, łącznie z poważnym problemem psychiatrycznym, jakim jest rozdwojenie osobowości (osobowość wielokrotna). Problem ten jest wynikiem negatywnych działań energetycznych, które prowadzą do usunięcia właściwej osobowości danej jednostki i zastępują ją sztuczną, całkowicie zależną od innych. Kiedy właściwa osobowość jest ze swojej natury silna, dochodzi do rozdwojenia jaźni. Osoba, na którą został rzucony taki urok całkowicie traci wolną wolę, chęć do samodzielnego działania, wyrażania własnych opinii i poglądów. Z reguły zachowuje się apatycznie i zewnętrznym objawem tego, iż została obrzucona urokiem jest jej głęboka depresja. Niestety od czasu do czasu zdarzają się u takiej osoby okresy intensywnej aktywności, które z reguły polegają na destrukcyjnych i całkowicie niezrozumiałych działaniach. Człowiek taki może wówczas dopuszczać się skrajnie agresywnych czynów, łącznie z morderstwem.
Autor: Alla Chrzanowska

Category: RYTUAŁY
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>