ANIOŁY ZŁOTEGO PROMIENIA

                                                                                  Anioły złotego promienia
                                                                                      Duchowe skupienie
Bicie twojego serca
wyznacza puls wielkiego ducha.      1012725929.001            
W mistycznych podróżach
podążaj za nami                                           
w wewnętrzne światy.
Uwolnij się od form skończonych,            
zanurz się w prądzie
wiecznego światła. Przyłącz się!
Prąd wiecznego
stawania się i przemijania
jest ruchem
wiecznej egzystencji.
                                               
              Znaczenie karty
Kiedy anioły te pojawią się w twoim życiu, mogą okazać ci pomoc na cztery różne sposoby. Przede wszystkim pomagają ci w zdobywaniu wyższych płaszczyzn świadomości –są obecne na przykład wtedy, kiedy przeobrażasz się z ucznia w nauczyciela, przechodzisz
Anioły złotego promienia z dzieciństwa w wiek dojrzały, z beztroskiej dorosłości w świat obowiązków
macierzyńskich/ojcowskich, ze stanowiska podwładnego na odpowiedzialne stanowisko
przełożonego.
Kiedy przywołujesz te anioły, poszerzasz swoje duchowe horyzonty. Przynoszą ci one
poznanie, większą ilość energii, zrozumienie dla procesu przemiany. Są one nadajnikami
Bożej wiedzy, pokazują ci nowe drogi i możliwości. Pomagają d zostawić za sobą
przestarzałe wyobrażenia i schematy z przeszłości, ulepszyć cię, odnowić i zmienić.
Anioły złocistożółtego promienia służą uwolnieniu się od zewnętrznych uzależnień,
przymusów i presji. Pomagają ci podążać drogą serca. Mówią ci, że swoją siłę możesz
czerpać również z Dziś, a nie tylko z Wczoraj. Wspierają cię w tym, abyś zwrócił swoje
spojrzenie we właściwym kierunku – przed siebie. Umacniają także twoją pewność siebie
i oświetlają ciemne zakamarki twojej duszy.
Przesłanie tych aniołów brzmi:
TO, CZEGO MASZ SIĘ NAUCZYĆ,
ZOSTAŁO PRZEWIDZIANE W BOŻYM PLANIE DUŻO WCZEŚNIEJ.
                    Rytuał
Przesłanie z królestwa duchowego
Jeśli jesteś w sytuacji, której sensu, znaczenia i powodu nie potrafisz zrozumieć,
wykonaj podany rytuał. Odpręż się, po czym przywołaj anioły mądrości:
„Anioły złotego promienia, otoczcie mnie światłem zrozumienia. Jestem gotów przyjąć
przesłanie duchowego królestwa. Prześlijcie mi odpowiedź na pytanie, które zadaje moje
serce. Prowadźcie mnie! Kierujcie mną! Pomóżcie mi! Dziękuję!”.
Otocz się złocistożółtym światłem tych aniołów. Czuwają one przy lobie. Poczuj, jak
każda komórka twojego ciała zostaje naładowana złocistożółtym światłem.
Kiedy masz uczucie, że światło to przenika cię i otacza, zadaj pytanie dotyczące twojej
obecnej sytuacji. Uwolnij się od wszystkich myśli i negatywnych uczuć. Skoncentruj się na
swoim oddechu, naprzemiennych wdechach i wydechach. Wyobrażaj sobie nadal
złocistożółte światło, aż nie odczujesz pełni spokoju i aż nie dotrzesz do swojego wnętrza.
Połącz się ze złocistożółtym kolorem tej Ziemi. Ze światłem Słońca, z blaskiem gwiazd, ze
złotem Ziemi piaskiem pustyni, żółtymi kwiatami i złocistożółtymi, piaszczystymi drogami.
Kolor złocistożółty symbolizuje wiedzę, która wypływa z ukrycia. Jest ona przesyłana
z daleka. Anioły tego promienia udzielą ci odpowiedzi na pytania twojego serca.
Potem powróć do swojej codzienności. Odpowiedź nadejdzie. Kiedy jesteś w grupie,
możesz poprosić anioły złocistożółtego promienia o objawienie wyższego sensu tego
spotkania. Wyobraź sobie, jak złocistożółte światło łączy serca wszystkich członków grupy
i jak nastaje pomiędzy wami cisza i pokój.
 Prezentacja
Siłami anielskimi drugiego, złocistożółtego promienia przewodzą- ARCHANIOŁ
JOFIEL i Lady Konstantia – ARCHAII WYTRWAŁOŚCI. Służą one mądrości Boga. Siłą
anielskich zastępów tego promienia jest proces wtajemniczania. Są one obecne, kiedy
przechodzimy przez kolejne stadia rozwoju w trakcie swojego życia. Każdy człowiek może
nastawić się na drgania kosmicznego nadajnika tych sił, aby w ten sposób otrzymywać
przesłania, które są dla niego ważne w danym momencie.
Do anielskich zastępów tego promienia należą na przykład: Armait – anioł mądrości,
Akriel – anioł postępu, Barachel – anioł sędziów (pomaga ziemskim sądom w wymierzaniu
sprawiedliwości), Bartolomeusz – anioł nadziei, Amitiel – anioł prawdziwości, Andromalius
– anioł równowagi (oddaje skradzione przedmioty), aniołowie posłańcy (przynoszą i
przesyłają Boże przesłania i modlitwy), Cosmoel – anioł szczęśliwości. Ponadto do grupy tej
należą także anioły pisania, które notują wszystko, co człowiek pomyślał, powiedział i
uczynił, jak również anioły pokoju, anioły w służbie Chrystusa i anioły oświecenia. Anioły te
obdarzają człowieka następującymi cnotami: wiernością, umiłowaniem prawdy,
zrozumieniem, wytrwałością, cierpliwością, intuicją i opanowaniem.
W czasach współczesnych proces wtajemniczania, w którym człowiek nawiązuje
kontakt z wyższą od siebie istotą, aby otrzymać od niej wiadomości, nazywa się
channelingiem. Ten proces jest drogą twórczą. Może on wyrażać się poprzez automatyczne
pisanie, mówienie, malowanie, a także określoną muzykę, dźwięki itd. Nisko drgający
(negatywny) aspekt kultu złocistożółtego promienia objawia się między innymi
w powierzchownej i bezmyślnej rutynowości rytualnej, np. odmawianiu różańca, ponieważ
tak się robi, recytowaniu mantr, ponieważ jest to właśnie
modne, słuchaniu guru, ponieważ to dobrze wygląda lub/i zgłębianiu jakiegoś systemu
lub nauki, bo jest to wymogiem wiary. Anioły tego promienia pomagają nam rozumieć
prawdziwie (sercem) i zaufać swojej własnej sile.
 
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>