Sex Shop
Blog za darmo

Dekret Energii Rozliczeń – odczyt

ksiega_akaszyEnergia Rozliczeń to wyjątkowy rytuał, podczas którego mistrz w obecności Aniołów i Uzdrowicieli Duchowych odczytuje specjalny dekret, który usuwa oraz neutralizuje:

-Negatywne czary
-Magię
-Zobowiązania, w tym również śluby,
-Klątwy pokoleniowe
-Wszelkiego Rodzaju umowy i pakty
-Usuwa również obciążenie pokoleniowe zapisane w drzewie genealogiczne
Energię Rozliczeń odczytuje się na odległość i w czasie rzeczywistym. Osoba która poddaje się tej energii nie musi brać czynnego udziału. Dekret odczytuje się 3 krotnie w odstępach 7 dniowych. Po zakończeniu całej procedury odczytu, zostaje wystawiony pamiątkowy certyfikat poświadczający wykonanie Odczytu Energii Rozliczeń i przesłany na twój adres pocztowy .
Dekret składa się z czterech części a cała treść dokumentu jest tajna dla osób, które nie otrzymały uprawienia do jego odczytu.
A teraz kilka słów o co chodzi:
Ślubowania, obietnice , przysięgi, itp.
Coś co przysięgaliśmy w przeszłości lub w innym wcieleniu lub w innym wymiarze czasu zostało zapisane w Kronikach Ākāśa (czytaj Akasza). KRONIKA AKASZY to rodzaj kosmicznej pamięci, banku informacji w którym zapisane są wszystkie wydarzenia. Słowo akasza pochodzi z sanskrytu (akaśia) i oznacza przenikająca (tu: dochodzącą do każdej informacji) substancję. W Kronice Akaszy zapisywane jest wszystko razem z myślami, ideami i emocjami. To również zbiór doświadczeń wszystkich żywych i rozumnych istnień, które żyły, żyją lub też dopiero się narodzą.
To co kiedyś było pozytywne dla naszego rozwoju na Tu i Teraz już nam nie służy
Jak już pisałam wcześniej w Kronikach Akaszach zostaje wszystko zapisane i jeśli kiedyś w poprzednich życiach a nawet w przeszłości w tym życiu złożyliśmy jakieś przysięgi, zobowiązania, ślubowanie, które były przydatne zapewne kiedyś i służyło naszemu rozwojowi, to na na Tu i Teraz nam nie służy i są dla nas szkodliwe i destrukcyjne i nie pozwala nam to osiągnąć radości życia oraz spowalnia nasze dojrzewanie świadomości. A energia złożonej przysięgi próbuje się realizować cały czas i w każdych przyszłych wcieleniach.
Podam przykład:
Miłość – na zawsze?
Któż z nas nie słyszał romantycznych historii o kochankach, którzy przyrzekali sobie wieczną miłość? Takich sytuacji było na tym świecie naprawdę wiele i do tej pory takie przyrzeczenia są praktykowane. Miłość wieczna, miłość bez końca – miłość, która przetrwa nawet śmierć. To bardzo romantyczna i emocjonalna wizja miłości. Najczęściej ta wizja jest przejmowana przez ludzi zauroczonych sobą, chcących by ten stan trwał wiecznie.
Stan zakochania jest tak piękny, że człowiek chce go za wszelką cenę utrzymać. W takim stanie można składać wszelkie obietnice i przyrzeczenia dotyczące partnerstwa. W ogóle najlepiej byłoby, żeby ten związek trwał wiecznie i był zawsze tak samo doskonały. Umysł pragnie się zabezpieczyć, dlatego też wymyśla przyrzeczenia, które wiążą ze sobą ludzi. Co więcej, te obietnice są faktycznie skuteczne. Duch Ākāśa będzie pilnował, aby zobowiązanie takie było dotrzymane, zgodnie z wolą kochanków – na zawsze.
W konsekwencji mamy problemy w związkach partnerskich, brakuje nam akceptacji siebie itp.
Nie chodzi tu o przysięgę małżeńską, w której mowa o dotrzymywaniu towarzystwa „aż do śmierci”. Ślubowanie kościelne jest tu akurat bardzo trafnie sformułowane, ponieważ „wygasa” wraz ze śmiercią jednego z partnerów. Ale po rozwodzie przysięga taka ma działanie nadal aż do naszej lub byłego małżonka śmierci . Dlatego ważne jest ,aby odczyt Energii Rozliczeń powtarzać chociażby raz do roku, bo nigdy nie wiemy ile obietnic i zobowiązań i tych świadomych i tych nieświadomych, złożyliśmy w ciągu roku. Wszystkie one zostały zapisane w Kronice Akasza i mają wpływ na twoje życie i twoich najbliższych.
Poza tym są ślubowania które nazywam osobistą obietnicę między partnerami, przyjacielami, mogą to być obietnice między mistrzem a uczniem , pracownikiem a szefem i wiele innych i są one wiążące na wieczność. Wiele było takich praktyk i nadal takie są. Taka obietnica może być wypowiedziana nawet w umyśle, jako osobiste przyrzeczenie, może też być uzgodniona z partnerami. Sam rytuał nie jest tak ważny jak sam fakt złożenia takiej obietnicy.
Zapisy w Kronice Ākāśa można usunąć, unieważnić w tym celu używa sie specjalnego dekretu Energii Rozliczeń. Dekret ten został mi przekazany przez Piotra Dacjusz Górskiego mojego Mistrza I nauczyciela. Jest to sprawdzona metoda, która przynosi pożądane efekty, wymazując negatywne zapisy Ākāśa.
Z dekretu może skorzystać każda osoba, która czuje potrzebę odmiany swojego życia, która uważa, że wokół niej są blokady niemocy realizacji celów , przeszkody, jakich nie potrafi zwalczyć. Często te przeszkody to manifest Ducha Ākāśa, „strażnika słowa”, danego kiedyś komuś – przez nas.
Jeśli chcesz abym dokonała dla ciebie Odczytu Energii Rozliczeń skontaktuj się ze mną
KONTAKTtel.. 0894812984
meil – aakd1@wp.pl
skype- wróżka kasia
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>