AKCEPTACJA

Znalezione obrazy dla zapytania akceptacja  karta przesłania aniołów

„Spójrz na siebie i innych ludzi oczami Aniołów, z bezwarunkową miłością i akceptacją.

W ten sposób inspirujesz i wyzwalasz w każdym człowieku jego najwyższy potencjał.”

 Ta karta ma pomóc ci w relacjach z samym sobą i z innymi. Następnym razem, kiedy poczujesz pokusę, żeby surowo ocenić siebie lub kogoś innego, zamiast tego pomódl się o wasze zdrowie i szczęście. Idąc drogą pozytywnego myślenia i działania, tworzysz poczucie własnej wartości i harmonii, a także uzdrawiasz relacje.

 Dodatkowe znaczenie tej karty:

– Zauważ, o ile lepiej się czujesz , kiedy myślisz pozytywnie o sobie i innych.

– Nie próbuj kontrolować ani zmieniać innych.

– Porzuć skłonności do wymuszania zdarzeń, a pożądany (lub jeszcze lepszy) rezultat osiągniesz w łagodniejszy sposób.

– Kiedy zamykają się jedne drzwi, otwierają się inne.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.